Ge möjlighet för ALLA kommunanställda att träna på arbetstid

Pressmeddelande 2017-04-11

Umeå kommuns anställda kan ges möjlighet att träna på arbetstid. Ågrens (M) motion bifölls i kommunstyrelsen efter votering.

 

Efter votering, så beslutade kommunstyrelsen på tisdagen med röstsiffrorna 8-7 att förorda bifall till moderata kommunalrådet Anders Ågrens motion om att ge kommunanställda möjlighet att träna på arbetstid. S och MP ville avslå motionen, men blev nedröstade av övriga partier. Nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt avgörande

– Det är väl belagt att träning har en positiv inverkan på hälsan. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren, säger Anders Ågren i en kommentar.

Umeå kommun avskaffade friskvårdstimmen för de anställda år 2010, och har sedan dess haft en ökande sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron ligger idag på över sju procent och Umeå kommun förlorar över 200 miljoner kr per år i kostnader för sjukskrivningarna. Ågren har i en motion föreslagit att alla kommunanställda ges möjlighet att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimmen.

Inom Umeå kommun har flera kommunala bolag redan infört möjligheten till träning på arbetstid. Bland de kommunala bolag som erbjuder detta för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva Deponi och Avfallscenter. Sjukfrånvaro är också betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med kommunen i övrigt.

– Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på. Kostnaderna för sjukfrånvaron minskar och medarbetarna blir friskare. Detta finns som sagt redan hos flera av våra kommunala bolag, men bör ju självklart gälla alla anställda inom Umeå kommun, avslutar Ågren.

 

 

Motionen i dess helhet bifogas nedan.

 

Motion

Ge möjlighet att träna på arbetstid för alla anställda inom Umeå kommun

En viktig del i kommunens attraktivitet är att vara en modern och god arbetsgivare.

Det är väl belagt att träning har en mycket positiv inverkan på människors hälsa. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren.

Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Bland de kommunala bolag som erbjuder möjligheten till träning på arbetstid för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva Deponi och Avfallscenter. Sjukfrånvaro är betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de anställda inom den kommunala förvaltningen.

År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det var ett misstag. Sedan år 2011 ökar sjukskrivningarna hos de anställda inom Umeå kommun, även om vi ligger under snittet bland kommunerna i landet. Det är förenat med stora kostnader: ca 107 miljoner kr i direkta kostnader (sjuklönekostnader, arbetsgivaravgifter, företagshälsovård, rehabiliteringskostnader m.m.) och räknar vi in de indirekta kostnaderna (kostnad för ersättare, mertid, övertid, vikarie, produktionsstörningar, förseningar, kvalitetsbortfall, kvalitetsbristkostnader m.m.) lär det enligt förvaltningen kunna bli upp emot det dubbla per år. Umeå kommun förlorar alltså uppskattningsvis 210-220 miljoner kr per år p.g.a. sjukskrivningarna.

Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi att all personal ska ges möjlighet att träna på arbetstid. Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och den enskilde i formen av ett friskare liv.

Detta finns som sagt redan hos flera av våra kommunala bolag, men bör gälla alla anställda inom Umeå kommun. Sedan kan det variera hur detta organiseras på de olika arbetsplatserna – det handlar ju om att anpassa scheman och annat utifrån situationen inom verksamheten.

Anställda i Täby kommun har t.ex. från och med år 2005 möjlighet till en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid. Ansvarig chef fattar beslut om exakt hur det ska lösas utifrån verksamhetens behov.

Det minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar:

Att  Umeå kommun möjliggör för alla anställda att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimmen.

2 kommentarer

  1. Pingback: Hur räknar Hans Lindberg?! | Daniel Nyström

  2. Bergis

    Meningslöst! Så länge folk super och äter fel så gör några träningstimmar på jobbet ingen nytta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.