Återinförandet av friskvårdstimme inom Umeå kommun

Vid fullmäktige i måndags blev det återremiss på min motion om återinförande av friskvårdstimme för Umeå kommuns ca 12 000 anställda. Att det skulle bli återremiss var inte helt oväntat, då det räcker med att 1/3 av ledamöterna röstar så. Nu fick S och MP även stöd av SD och Arbetarpartiet för återremiss.

Nåväl. Ärendet kommer tillbaka. Men det är intressant hur det som ses självklart – och positivt – för de anställda i våra kommunala bolag, kan ses som så negativt för de anställda inom förvaltningen. Hans Lindberg (S) varnade t.o.m. för att förvaltningens anställda skulle bli mer (!) sjuka med införande av friskvårdstimme.

En viktig del i kommunens attraktivitet är att vara en modern och god arbetsgivare. Det är väl belagt att träning har en mycket positiv inverkan på människors hälsa. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren. Vi ser det i det privata näringslivet, vi ser det bland våra kommunala bolag.

Det framgår också av bilagan i svaret på motionen från Feelgood: Där man redovisar forskningsläget. Låt mig citera ”Träning på arbetstid är lönsamt för individen, samhället och för företagen. Sjukskrivningskostnaderna minskar, de anställda mår bättre, mindre smärta och produktiviteten ökar.” Tvärtemot det som Socialdemokraterna och MP hävdar, med andra ord.

Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Bland de kommunala bolag som erbjuder möjligheten till träning på arbetstid för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva Deponi och Avfallscenter. Sjukfrånvaro är betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de anställda inom den kommunala förvaltningen.

År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det var ett misstag. Sedan år 2011 ökar sjukskrivningarna hos de anställda inom Umeå kommun, och vi ligger nu över snittet bland kommunerna i landet. Det är förenat med stora kostnader. Umeå kommun förlorar uppskattningsvis 210-220 miljoner kr per år p.g.a. sjukskrivningarna.

Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi moderater att all personal ska ges möjlighet att träna på arbetstid. Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och produktiviteten ökar, den enskilde i formen av ett friskare liv.

2 kommentarer

  1. Petter

    Märkligt får ett parti som säger sig värna om de anställda och arbetsrätten, då säger de nej till friskvård och nekar barnmorskor 4 veckors sammanhängande semester och detta i ett S styrt landsting. Man slutar aldrig att förvånas.Lärare får bara vikariat och uppsagda när tiden närmar sig för att bli inlasade ,och sen ett nytt vikariat trots lärarbristen.

  2. Seth

    Förmodligen välkommet för personal inom stadshuset! Men se längre än näsan räcker M! Det finns personal inom ormråden som redan går på knäna, skall det bli ett extra stopp med träningstimme och en lunchtimme? Träna bör/skall vara på fritiden! Uppmuntra hellre med gymkort för de som önskar!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.