Medhåll för mitt förslag att flagga med svenska flaggan på Veterandagen!

I februari lämnade jag in en motion till fullmäktige, om att Umeå kommun borde flagga med svenska flaggan på Veterandagen den 29 maj. Motionen fick ett visst genomslag i lokalmedia. Motionen var på väg upp till KSAU nyligen med ett förslag till avslag från förvaltningen, men drogs ut från ärendelistan. Det var nog bra att så skedde.

Nu har Konstitutionsutskottet behandlat ärendet på riksplanet och föreslår ett bifall till en moderat motion om att göra Veterandagen till allmän flaggdag! Beslut tas i riksdagen den 3 maj. S och MP har svängt och är numera positiva. Endast Vänsterpartiet är emot. Goda nyheter!

Så nu hoppas jag att vi kan behandla min och moderaternas motion redan vid fullmäktige i maj, och på så vis kunna flagga redan den 29 maj år 2017!

Motionen till Umeå fullmäktige bifogas nedan.

 

Motion

Umeå kommun borde flagga med svenska flaggan på Veterandagen den 29 maj

Sedan år 2008 högtidlighålls den 29 maj som Veterandag inom Försvarsmakten. På veterandagen hedras personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära insatser, och minnet av stupade och omkomna högtidlighålls.

Sedan 2011 har veterandagen statsceremoniell status, vilket garanterar att den firas på samma datum varje år. De ceremonier som anordnas under veterandagen samordnas av Försvarsmakten, men ofta deltar officiella företrädare för andra statliga myndigheter och Försvarsmaktens ideella samarbetsorganisationer samt medlemmar av kungafamiljen.

I Umeå finns det en tydlig militär historia, med bl.a. två tidigare regementen som satte sin uppenbara prägel på staden. Även idag finns det viktig militär verksamhet i Umeå.

Många länder högtidlighåller en veterandag och i flera länder är dagen allmän flaggdag för att hedra veteranernas insatser. Moderaterna har i riksdagen motionerat om att göra Veterandagen till allmän flaggdag. Att högtidlighålla den svenska veterandagen som allmän flaggdag skulle ge möjlighet för de svenskar som inte kan delta vid statsceremonierna att privat visa sin uppskattning. Flaggdagsstatus skulle även utgöra ett erkännande gentemot veteranerna att deras insatser är uppmärksammade och vara en påminnelse till oss andra om varför de är värda all vår tacksamhet och respekt.

I väntan på att riksdagen tar ett beslut i frågan vill vi moderater att Umeå kommun börjar flagga med den svenska flaggan på Veterandagen den 29 maj. ”Riktlinjer för flaggning – Umeå kommuns flaggstänger i Umeå tätort” skall således kompletteras med att även Veterandagen den 29 maj blir flaggdag. Den kan i sammanhanget likställas med den flaggning som sker på FN-dagen den 24 oktober och Europadagen den 9 maj. Umeå kommun flaggar även på de nationella minoriteternas dagar, liksom under Pride-veckan.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad

att Umeå kommun kompletterar riktlinjerna för flaggning, så att Umeå kommun skall flagga med den svenska flaggan på Veterandagen den 29 maj.

 

 

Umeå 2017-02-09

 

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.