Landsbygdsutveckling i fokus

Vid månadens träff med den moderata kommungruppen i Umeå, så var temat landsbygdsutveckling. Vi hade bl.a. besök av två representanter från TuRe (Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling): Göran Sundqvist och Alf Söderlund. Ett välbesökt möte, med många synpunkter och frågor.

Till skillnad från vad vissa hävdar, så står landsbygdsfrågorna högt upp på Moderaternas dagordning här i Umeå. Om detta har jag också skrivit lite i dagens VK. Bifogas nedan.

 

Viktigt med både landsbygd och stad!

I VK (12/8) är en märklig insändare publicerad, undertecknad av Torbjörn Wennebro som har uppdrag för Centerpartiet. Wennebro angriper mig för att enbart fokusera på byggande i tätorter.

Den fördjupade översiktsplanen för dels Umeå, dels de centrala stadsdelarna har antagits i bred enighet hösten 2011. Centerpartiet och Moderaterna står bakom dessa planer för hur kommunen ska utvecklas, liksom t.ex. Socialdemokraterna. Att komma med anklagelser mot mig eller Moderaterna, när Centerpartiet har röstat på exakt samma sätt, är inte seriöst.

Viktigt att understryka är att vi uppmuntrar och bejakar byggande även på landsbygden. Ca var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds onekligen några av de mest attraktiva livsmiljöerna. Därtill håller befolkningsökningen på Umeå landsbygd jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar.

Från Moderaterna har vi t.ex. föreslagit att ge AB Bostaden ett särskilt direktiv. Nämligen att alltid ta i beaktande möjligheten att vid nyproduktion bygga utanför de centrala stadsdelarna och utanför kommundelscentra. Vi har då särskilt pekat ut byar med omland som Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl. Vårt förslag röstades tyvärr ned i fullmäktige den 19 juni.

Vi har politiskt ett ansvar för hela kommunens utveckling. Liksom vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden inom våra kommungränser.

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.