Jobba för ett bättre företagsklimat

 

Vi måste ständigt arbeta för att möjliggöra ett bättre företagsklimat. Det kan handla om allt ifrån lägre kommunalskatt, bättre dialog, avveckling av osund konkurrens – men det kan också handla om bättre service till företag som är i kontakt med vår kommun.

I lördagens VK kunde vi läsa om att Umeå kommun hamnade i bottenplacering bland Sveriges kommuner när det gäller just service till de lokala företagen. Detta enligt den årliga undersökningen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Underlaget är en jämförelse av hur företagen uppfattar kommunernas myndighetsutövning när det gäller brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Av 139 tillfrågade kommuner hamnar Umeå kommun på plats 127. Inte bra på något sätt och vis.

I kommuner som har ett gott företagsklimat finns, inte minst om vi rådfrågar Svenskt Näringsliv, en tydlig ledning som prioriterar företagsfrågor och som ser till att hela den kommunala organisationen har en företagsvänlig attityd: ”Att ha rätt inställning handlar om att lära känna företagen och att vilja serva dem och utveckla deras möjligheter på bästa sätt. Det krävs ett omfattande och målinriktat arbete för att förändra attityden till företag i en kommun. Många kommuner arbetar hårt med att ge företagen bättre service.”

Umeå kommun måste jobba mer med att möjliggöra ett positivt företagsklimat. Undersökningen från det numera rödgrönstyrda Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) understryker att Umeå kommun måste skärpa till sig!

En kommentar

 1. Michael Rönnlund

  Sverige har världens bästa företagsklimat 2017 enligt Forbes.

  Omvandlingen av Sveriges företagsklimat har krävt sina offer. Välfärdsstaten har drabbats hårt av stora nedskärningar. Detta har medfört större klasskillnader.Ett segregerat samhälle håller på att växa fram, med hög kriminalitet. Detta började redan innan den stora flyktinginvandringen.Den strikta budgetdisciplinen (en EU-regel och krav) har även gått ut över vår infrastruktur.

  Ett resultat av detta är också att anställda inom den offentliga sektorn, som barnmorskor, sjuksköterskor, lärare och poliser, oftast är missnöjda med både lön och arbetssituation. Inom dessa områden har våra politiker sparat kraftigt. Därför har det idag blivit allt svårare att rekrytera kompetent personal inom dessa yrken.Och i takt med IT- teknikens utveckling håller, tyvärr, även vårt suveräna service- tjänstesamhälle att försvinna. ”Gör det själv!” är dagens motto.

  http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/utmarkt-foretagsklimat-i-sverige-men-det-finns-en-baksida

  Det finns betydligt viktigare saker att prioritera i politiken än att förbättra nåt som redan är bäst.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.