Motionen om friskvårdstimme kommer upp i december

I april 2017 lyckades Socialdemokraterna få igenom en minoritetsåterremiss när fullmäktige behandlade Moderaternas motion om att möjliggöra för alla anställda att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimmen. Ett förslag som (S) alltså är motståndare till.

Efter min fråga till Hans Lindberg (S) idag på förmiddagen, där jag efterfrågade ärendet, så kom beskedet att remissen skulle upp i nämnderna i oktober – för att sedan lyftas till kommunfullmäktige i december. Så egentligen har man på fyra månader inte gjort något i ärendet. Tråkigt. Ingen vinner på att dra den här viktiga frågan i långbänk.

Det är väl belagt att träning har en mycket positiv inverkan på människors hälsa. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren. Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Sjukfrånvaro är betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de anställda inom den kommunala förvaltningen.

År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det var ett misstag. Sedan år 2011 ökar också sjukskrivningarna hos de anställda inom Umeå kommun.

En kommentar

  1. Marianne Hägglund

    Hej!
    Förslaget om en friskvårdstimme låter fantastiskt i teorin,men som en utopi i praktiken.
    Jag jobbar i förskolans värld och min arbetsplats är på 6 st enheter.Jag och många (ja troligtvis ALLA) pedagoger undrar hur det ska gå att lösa när vi redan nu är underbemannade,stressade och vi sliter oss i håret för att få dagen att gå ihop.Ska det dessutom tas pedagoger från barngruppen en timme ut över all annan frånvaro
    Pg.a sjukfrånvaro,vab möten, mm.mm.mm.Ja då tror vi snarare f riskvårdstimmen innebär ÄNNU mer stress och fler utbrända.Tror inte det är lösningen för kommunens anställda.Nej! HÖJ lönerna och då menar vi REJÄLT.Och SÄNK arbetsbördan för oss pedagoger DÅ blir vi friskare och gladare än vad vi blir av en friskvårdstimme.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.