En positiv utveckling för kollektivtrafiken i Umeå!

Politiskt borde det inte råda någon tvekan om att upphandling av kollektivtrafiken i Umeå varit ett bra beslut. Att det sedan finns diverse praktiska problem som dyker upp, det händer ju såväl i kommunal drift som om man har upphandlat och ska självfallet följas upp.

Vid gårdagens fullmäktige behandlades en motion från Vänsterpartiet om att vi ska upphöra med upphandling av kollektivtrafiken när nuvarande avtal går ut. Vi moderater yrkade avslag på motionen, liksom flera andra partier. Det blev sedan också fullmäktiges beslut.

Vi ser idag ett ”All-time high” i bussåkandet i Umeå. Utvecklingen är fantastisk. Det går mycket bra för kollektivtrafiken i Umeå. Bussåkandet i Umeå ökade under 2016 med hela 15 procent. Det blev totalt omkring 8 100 000 resor, d v s ca 1 080 000 fler resor än 2015. Detta enligt en tidigare sammanställning som visar på en god utveckling. Ökningen har fortsatt under 2017.

Sedan år 2005 har utvecklingen varit just fantastisk. Kollektivtrafikresandet har ökat med ca 90 procent. Då upphandlades också kollektivtrafiken för första gången, efter att ha debatterats politiskt under många år. Den första privata aktören började trafikera i juni 2006.

Fler och fler umeåbor åker buss. Att fler invånare väljer att åka buss är en central del i vårt arbete med att förbättra luftkvaliteten i centrum. Det är nog svårt att hitta en kommun i Sverige med motsvarande positiva utveckling, samtidigt som kostnaderna inte har stigit lika mycket som på andra håll.

På den tiden Ultra-trafiken kördes i kommunal regi, så var kundnöjdheten inget att hurra över. Vi såg en trend med färre som åkte kollektivt. Erfarenheterna av att upphandla trafiken har varit mycket goda och uppskattas av resenärerna. Numera ligger kundnöjdheten på 3-4:e bäst i landet.

Låt oss fortsätta på den inslagna vägen!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.