Moderaterna är partiet för lag och ordning

Nedanstående insändare har jag fått publicerad i veckans nr av Umeå Tidning. Läggs upp även här på bloggen.

 

Moderaterna är partiet för lag och ordning

En av Moderaternas viktigaste uppgifter är att säkra tryggheten för våra medborgare. Vi ska ha fler poliser, skärpa straffen och alltid stå på brottsoffrens sida. Många viktiga beslut i denna riktning togs på vår nyss avslutade arbetsstämma i Örebro. Bl.a. beslutades att partiet ska driva frågan om att avskaffa ”ungdomsrabatten” vid utdömande av straff.

Äntligen! Idag finns det kopplat till straffskalan en ”ungdomsrabatt” för gärningsmän som är 18-21 år. Den borde ju snarast avskaffas, vilket jag argumenterat för under lång tid. Hittade bl.a. en insändare som jag skrev i augusti år 2000 om det här, och dessvärre finns denna principiellt felaktiga rabatt kvar 17 år efter att jag debatterade om det i lokaltidningarna.

En grov misshandel eller våldtäkt blir inte mindre allvarlig bara för att gärningsmannen exempelvis är 20 år istället för 22. Självklart ska myndiga personer ta konsekvenserna av sitt agerande. Man ska inte komma undan med betydligt lägre straff, som man tyvärr gör idag. En 18-åring har i regel fått sin strafftid halverad.

Men brottet är ju lika allvarligt, och det gäller personer som är myndiga. En 18-åring kan mycket väl redan vara inne i en djupt kriminell livsstil, ha gjort sig skyldig till återkommande grova brott och vara en rejäl fara för sin omgivning. Varför ska denne då få halverat straff jämfört med den fyra år äldre kompisen som gjort sig skyldig till samma brott?

Sverige har en nationell polis- och trygghetskris. Låt oss ändra på detta! Det är samhällets skyldighet att i första hand skydda de laglydiga medborgarna mot dem som med våld vill förstöra och skada. Hederliga människor ska kunna röra sig tryggt ute, medan kriminella ska sitta inne bakom lås och bom.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

En kommentar

 1. Lars Flemström

  Som jag har skrivit förut har de två största partierna, S + M, ett särskilt ansvar och måste vara beredda att bilda en blocköverskridande regering tillsamans, bestående av just de två partierna.Men att det ska vara den absolut sista utvägen, när allting annat har misslyckats, för att få en handlingskraftig regering Därför hälsar jag med glädje att M nu åter har tagit ledningen inom borgerligheten och vill leda en alliansregering. Väljarna måste ha tydliga alternativ, rött eller blått, att välja mellan.

  Det är bra att Moderaterna nu också tar initiativ i rättspolitiken. Oavsett typ av regering, M-ledd, S-ledd eller blocköverskridande, lämpar sig rättsfrågorna utmärkt för blocköverskridande samarbete. Vi måste ha rättsregler och straffskalor som står sig över regeringsskiften. Jag vill ha ett system där böter och fängelse är de enda straffen som döms ut, relaterade till brottet. Men att dessa straff ska kunna omvandlas till olika former av vård, psykiatrisk vård, missbrukarvård eller vård inom socialtjänsten, om den dömde behöver sådan. Tiden som en fängelsedömd avtjänar på en låst vårdinrättning ska räknas som lika lång tid i fängelse.

  När jag har pläderat för att S bör stödja M:s förslag om tiggeriförbud, har jag mötts av hatkampanjer, trots att jag gjort klart att jag anser att S bör lägga ett eget och förslag. Nämligen att tiggares ska dömas till ett lindrigt bötesstraff, som omgående omvandlas till hjälp inom socialtjänsten – så länge vederbörande fortsätter att vistas i Sverige. Socialtjänsten får – helt enligt nuvarande regler – aktualisera frågan om utvisning till hemlandet hos Migrationsverket. Om det han /hon gör inte är ett brott kan hon /han inte påtvingas hjälp inom socialtjänsten. En tiggare har frusit ihjäl bara några kvarter från min bostad. Är detta mer humant än att ”lag och ordning” upprätthålls, och lagöverträdare får hjälp?

  Tyvärr ökar dådkraften på både gott och ont av höga halter testosteron. Det är eventuellt samma sak med östrogenet hos kvinnor. Därför ”ungdomsrabatten” för män mellan 18 och 21 år klart kontraproduktiv. Jag har hört med några f.d. kriminella, som sagt att de har drivits längre och längre in i det kriminella livet av de löjligt lindriga straffen, till de har begått ett riktigt allvarligt brott, som de har dömts till rimligt långa straff för – och kommit upp i medelåldern innan de har släppts ut.. Först då har de tänkt om.

  Ungdomsrabatten ska vara för de riktigt unga, och då menar jag under 16 år. Jag föreslår också att straffbarhetsåldern sänks till 12 år. Jag har – i ett uppdrag som jag haft – mött grovt kriminella personer i åldern 13 – 14 år. De har varit kaxiga och sagt att de gör som de vill, eftersom de inte kan straffas. De vet precis vad som gäller. Jag föreslår att det införs särskilda ungdomsfängelser, där tonvikten läggs vid att de får samma skolundervisning som sina jämnåriga.

  Vi ska inte ha beväpnade 14- åriga bilförare på våra vägar. Vi ska inte heller blanda ungdomar, som har tvångsomhändertagits p.g.a. egen brottslighet och icke-kriminella ungdomar, som har tvångsomhändertagits p.g.a. föräldrars kriminalitet, som har gjort föräldrarna olämpliga som vårdnadshavare. Inlåsning tillsammans med andra medför alltid en risk för att anstalterna informellt blir förbrytarskolor, varför straffsystemen måste ses över. När någon frihetsberövas, måste frihetsberövandet vara tillräckligt varaktigt för att få avsedd verkan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.