Bekämpa den ökande kriminaliteten i Umeå!

22553265_892066660969664_560383333351545594_o

På måndag har jag en interpellation, ställd till Hans Lindberg (S), med rubriken ”Social oro i vissa bostadsområden” som ska behandlas. Jag ser att Lindberg idag kommenterar lite kring just detta på sin egen blogg idag.

Vi ser mycket oroväckande tendenser i de östra stadsdelarna i Umeå. Detta har också diskuterats på vårt senaste sammanträde med brottsförebyggande rådet – UmeBrå. Lindberg nämner att tendenser till ”social oro” har konstaterats i dessa områden av polis, affärsidkare och invånare som bor där. Det finns en slags ”förortsromantik” i de kriminella grupperna, där man vill efterleva situationen i storstädernas förorter. Narkotikahandel, ungdomar rekryteras till kriminalitet, våldsbrottslighet kopplad till narkotikahandeln, samt ökad risk för radikalisering. I Umeå.

Detta måste med kraft bekämpas. På alla plan. Polisen, kommunen, övriga myndigheter, civilsamhället. Alla måste mobiliseras. Ett viktigt steg blir just att lyfta upp problemen till ytan och på allvar börja hantera situationen innan det gått för långt.

Min interpellation bifogas nedan. Och debatten/diskussionen kring detta blir alltså på måndag i kommunfullmäktige.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Social oro i vissa bostadsområden

Umeå kommun har hittills haft förhållandevis låg kriminalitet, om vi jämför med liknande städer. Däremot har vi på senare tid kunnat notera mycket oroväckande tendenser i vissa bostadsområden.

Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) tar upp detta angelägna ämne på sin blogg den 28 september, där han skriver Umeå har idag inget område som enligt polisens klassificering klassas som ”Social oro” däremot har några av våra bostadsområden utvecklat problem som till viss del klassas som social oro. Jag menar att det är av oerhört stor vikt att vi direkt – när vi får kännedom om den här typen av utveckling – tar tag i problemen och vidtar åtgärder.

I bloggen nämns de östra stadsdelarna, och det faktum att frågan har diskuterats på senaste sammanträdet med UmeBrå – vårt lokala brottsförebyggande råd – där bl.a. Polisen, Umeå kommun och landstinget ingår. I blogginlägget nämns att det kan ”handla om insatser gällande kartlagda individer med ett riskbeteende samt med koppling till våldsbejakande religiös extremism”.

Jag deltog vid UmeBrås möte och delar Lindbergs oro, samt uppfattningen att det måste vidtas åtgärder. Jag anser också att det är av vikt att frågan kommer upp på kommunfullmäktiges bord.

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:

  1. Kan du inför fullmäktige ge en beskrivning av de problem som möter boende, polis och andra i de aktuella områdena?
  2. Vilka åtgärder anser du måste vidtas – du nämner en hel plan – och när kan kommunen i så fall ta beslut om dessa åtgärder?

Umeå 2017-10-19

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.