AB Bostaden på fullmäktige idag. Ett viktigt och positivt beslut!

Idag har vi återigen uppe ärendet kring AB Bostaden, däribland att godkänna försäljning av delar av beståendet till Heimstaden Bostad Portalen AB.

Det som har hänt sedan sist i juni, är ju bl.a. att Förvaltningsrätten i fredags kom med sitt beslut kring de 15 olika överklaganden som inkommit. Förvaltningsrätten bedömer att kommunfullmäktiges beslut inte tillkommit i laga ordning och ska upphävas för att kungörelsen inte uppfyller kommunallagens krav.

I kungörelsen framgick att ett ärende om ”Framtida finansieringslösning för AB Bostaden i Umeå” skulle behandlas. Förvaltningsrätten ansåg att rubriken var kryptisk och kunde täcka flera olika tänkbara alternativ. Därav upphävandet.

Förvaltningsrätten fann att vad klagandena i övrigt anfört om beredningen, statsstöd, jäv m.m. inte utgör grund för att upphäva beslutet.

Nu hade vi ju politiskt i Umeå redan beslutat att ärendet skulle hanteras på nytt av fullmäktige idag på KF, och att det gamla beslutet från i juni därmed skulle upphävas.

Förvaltningsrätten menade alltså i sin bedömning att själva RUBRIKEN i ärendet var kryptisk och gav utrymme för flera olika tolkningar. Däremot var allt annat korrekt. Det fanns inga fel gällande beredning, handlingar och annat som har kritiserats i debatten.

Men det föll på rubriksättningen i kungörelsen och handlingarna till fullmäktige. Ett onödigt fel, som vi idag korrigerar. Idag är det således en tydligare rubrik. Rätt ska vara rätt. Och ett tydligt uppdrag till AB Bostaden att slutföra transaktionen innan årsskiftet 2017/2018.

Frågan om en eventuell avyttring av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd har debatterats mycket i Umeå kommunfullmäktige. Syftet är naturligtvis att avyttra delar av beståndet för att möjliggöra dels en ökad renoveringstakt av befintligt bestånd, dels möjliggöra en snabbare nyproduktion av hyresrätter.

Bostadsbristen i Umeå fortsätter att vara ett problem, även om det numera byggs mer än under tidigare år. Även Umeå kommun måste via AB Bostaden försöka öka takten på byggandet av nya bostäder. Precis som vi konstaterade vid debatten i fullmäktige i juni – den här lösningen kommer att ge AB Bostaden möjlighet att fortsätta utveckla Umeå. Man kommer att kunna öka renoveringsinsatserna. Det möjliggör ökad nyproduktion.

Moderaterna i Umeå är mycket nöjda med att det finns en bred politisk majoritet för att ta det här beslutet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.