Viktigt kunna erbjuda mark för företagsetableringar

Umeå är beroende av ett växande näringsliv. Fler företag, fler som arbetar, fler som betalar skatt till det allmänna. Därför är det så oerhört viktigt med ett positivt företagsklimat! Ett företag som vill etablera sig i Umeå ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad hålls så kort som möjligt. Idag saknar Umeå kommun mark att erbjuda för mer ytkrävande etableringar.

Därför var gårdagens beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott så viktigt. Vi beslutade då att skriva en avsiktsförklaring med Rico Estate Development AB, RED. Det kan leda till en markanvisning av en del av ett nytt handels- och verksamhetsområde mellan Norra länken och väg 364 (Ersmarksvägen) med arbetsnamnet ”Sandbäckens handelsområde”.

Från Moderaterna har vi länge arbetat politiskt för att öppna upp även denna del i Umeå för handel. Det har som sagt länge varit uppenbart att det saknas mark för mer ytkrävande handel att erbjuda till nya aktörer som vill etablera sig.

Så här skrev vi i Moderaternas valmanifest år 2006: ” Kommunen måste skaffa sig en planberedskap för att snabbt kunna ta emot företagsetableringar och för att underlätta för företag att växa eller omlokalisera sig. Självklart skall mer etableringar kunna erbjudas på eller i direkt anslutning till redan befintliga stormarknadsområden. Ett exempel på detta är området runt Green-zone.

Äntligen, så här 12 år senare, har kommunen i enighet beslutat att gå vidare med detta.

Trägen vinner!

 

Så här lyder pressmeddelandet från gårdagens sammanträde:

Avsiktsförklaring för del av nytt handelsområde

Kommunen ska teckna en avsiktsförklaring med Rico Estate Development AB, RED. Det kan leda till en markanvisning av en del av ett nytt handels- och verksamhetsområde mellan Norra länken och väg 364 (Ersmarksvägen) med arbetsnamnet ”Sandbäckens handelsområde”.

Exploateringen saknar stöd i gällande översiktsplan, och arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för I20-området har påbörjats och sker parallellt. Den detaljplan som kommunen ansökt om rör ett ca 40 hektar stort område, men det kan komma att justeras under planarbetets gång. Som jämförelse kan nämnas att Söderslätts handelsområde är omkring 20 hektar stort.

– RED bidrar med lång erfarenhet, som är betydelsefull i arbetet med att utveckla området, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

– Avsiktsförklaringen rör visserligen bara en del av det nya handelsområdet, men det är en viktig pusselbit, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Kommande avtal

Efter detaljplanens antagande kommer ett markanvisningsavtal att tecknas med RED, som anger exakt lokalisering, omfattning och prissättning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.