Renare luft i centrala Umeå!

Luften i centrala Umeå blir steg för steg renare. 2017 uppvisade de bästa mätresultaten för luftkvalitén sedan mätningarna påbörjades år 2003. Det är mycket positiva nyheter, även om mycket arbete kvarstår.

Igår presenterades mätningarna för år 2017, som genomförts vid Västra Esplanaden. Enligt rapporten är årsmedelvärdet för kvävedioxid det lägsta sedan mätningarna påbörjades år 2003. För sjätte året i rad klaras dessutom EU-gränsvärdet och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. Mycket positivt! Tyvärr klaras fortfarande inte den svenska normen gällande tim– och dygnsmedelvärde, men även här uppvisas de bästa resultaten sedan mätningarna påbörjades år 2003.

En annan positiv nyhet i mätresultaten är att halterna av partiklar är de lägsta sedan de mätningarna påbörjades.

Detta visar att Umeå kommuns åtgärdsprogram för renare luft i centrala Umeå ger resultat. Vi ser årliga förbättringar – och med gårdagens glädjande besked om att ringleden nu kommer att kunna vara färdigställd år 2021 så kommer luftkvaliteten snart att ytterligare förbättras påtagligt. Då kommer trafikmängden genom centrala staden att kunna minskas ytterligare, parallellt med att vi kommer att kunna ombilda stadsgator och annat.

Det går år rätt håll!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.