Vanvård och rutiner ett ärende för fullmäktige

Jag välkomnar att Äldrenämnden ser allvarligt på och därför begärt särskild rapportering kring vad som inträffat på Marielunds vård- och omsorgsboende. Det är så upprörande och ovärdigt att något sådant kan inträffa.

Redan i onsdags skickade jag in en enkel fråga till äldrenämndens ordförande Janet Ågren för att vi på kommunfullmäktige på måndag ska få diskutera – inte kring det enskilda ärendet såklart – men om Umeå kommuns rutiner för verksamheterna och efterlevnaden av dessa rutiner.

Frågan bifogas nedan.

 

Fråga till äldrenämndens ordförande Janet Ågren (S):

Rutiner och uppföljningen av dessa inom äldreomsorgen

VK har i några uppmärksammade artiklar rapporterat om ett fall med misstänkt vanvård vid ett vård- och omsorgsboende i Umeå kommun. När en man kom in för undersökning vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) upptäckte personalen där att personen uppenbarligen inte hade duschat på flera månader.

Vi ska ha en hög kvalitet på äldreomsorgen – inget annat kan accepteras. Det ska ju finnas tydliga rutiner och enhetliga kvalitetskrav, oavsett det gäller kommunala vård- och omsorgsboenden eller privata. I just detta fall var det ett kommunalt boende. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska präglas av hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Viktigt att det nu kommer fram vad som brustit och hur det ens är möjligt. Det här är både allvarligt och upprörande.

Men händelsen väcker frågor av mer generell karaktär kopplat till vilka kvalitetskrav kommunen ställer, vilka rutiner som finns och hur dessa efterlevs.

Med anledning av detta har jag följande frågor till äldrenämndens ordförande Janet Ågren (S):

  • Anser du att Umeå kommun har tillräckligt goda rutiner för verksamheten inom vård- och omsorgsboenden?
  • Anser du att efterlevnaden och uppföljningen av dessa rutiner fungerar?

Umeå 2018-02-21

Anders Ågren,

Kommunalråd, M.Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.