Vanvård kan aldrig accepteras!

Som kommunpolitiker i Umeå har vi ett ansvar att se till att den äldreomsorg som bedrivs, oavsett vilken driftsform det är, upprätthåller en god kvalitet med trygghet för de äldre.

Igår lyfte jag frågan om vilka rutiner vi har för verksamheten inom vård- och omsorgsboenden i kommunen, och hur vi ser till att dessa regler och rutiner efterlevs. Detta föranlett av den vanvård som skett på ett av våra boenden, där en person inte hade fått duscha på flera månader. När man följt senaste veckans rapportering så blir man ju både upprörd och betänksam. Hur har det här kunnat ske, trots att vi uppenbarligen har noggranna rutiner och regler för uppföljning. Det ska ju rimligen inte kunna inträffa!

Äldre ska kunna vara säkra på att man får den vård och omsorg som förväntas. En vård/omsorg som ska präglas just av god kvalitet och ett värdigt bemötande.

Jag förstår att en enig Äldrenämnden tar detta på högsta allvar och att man kommer att gå igenom och belysa hur det fungerar med rutinuppföljning och annat. Vi får avvakta den utredning som pågår.

För ganska precis sex år sedan föreslog jag och övriga Alliansgruppledare i en motion till fullmäktige att vi borde inrätta en trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå. Då – för sex år sedan – hade äldreomsorgen i Sverige såväl som här hemma i Umeå – varit utsatt för hård granskning. Det hade framkommit uppgifter som visat på bristande patientsäkerhet och rapporterats om fall där de äldre farit illa på ett sätt som vi aldrig kan acceptera.

Vi föreslog då en ny central kvalitets- och trygghetsinspektion som skulle ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Tanken var bl.a. att inspektionerna skulle ske såväl anmälda som oanmälda, och genomföras på både kommunala och privata enheter. Tyvärr ansåg Socialdemokraterna och vänsterpartiet att det inte behövdes en trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå, utan man var nöjd som det var.

Det kanske är så att vi måste göra just det, som vi föreslog redan år 2012. Att inrätta en central trygghets- och kvalitetsinspektion. Vi får avvakta rapporteringen, men vi kan alla vara överens om att det helt uppenbart har brustit å det grövsta i det här fallet. Vi måste vidta åtgärder så att det inte upprepas.

En kommentar

  1. Caanita

    Inom kommunens vård-och omsorgsboende finns enhetschefer, verksamhetschefer, medicinskt ansvarig sjukskötare/sköterska osv. osv. Nivåerna är många, ändå händer detta . Det kan inte vara så att fler centralt sittande byråkrater behövs för att komma till rätta med problemen. Tvärtom, ju flera led, dessto fler att skylla på och utreda. Kräv ansvar av dom som är tillsatta och har lön för att ta hand om dom människor som behöver hjälp i sin vardag!
    Det går inte att alltid skylla på politiken, vi kan inte ha politiker som ska hjälpa människor att duscha och ta sig upp ur sängen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.