Misstänkt vanvård på särskilt boende i Umeå

Av , , 3 kommentarer 10

Lokalmedia rapporterar idag om misstänkt allvarlig vanvård vid ett särskilt boende i Umeå. När en man kom in för misstänkt lunginflammation till Norrlands universitetssjukhus (NUS) upptäckte personalen där att mannen uppenbarligen inte hade duschat på flera månader (!). Så får det verkligen inte gå till. Vi ska ha en hög kvalitet på äldreomsorgen – inget annat kan accepteras.

Det ska ju finnas tydliga rutiner och enhetliga kvalitetskrav, oavsett det gäller kommunala äldreboenden eller privata. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska präglas av hög kvalitet och ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den. Viktigt att det nu kommer fram vad som brustit och hur det ens är möjligt. Det här är både allvarligt och upprörande.

3 kommentarer

Kraftsamling i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 11

Den gångna helgen samlades företrädare för de fyra Norrlandsdistrikten i Moderata Ungdomsförbundet – Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland – i Umeå för att genomföra sina respektive stämmor.

Över 100 MUF:are var på plats som ombud. Det var sedvanliga debatter kring motioner, och såväl de liberala som konservativa grupperingarna inom MUF gjorde sitt bästa för att övertyga. Som seden bjuder så var det en intensiv debatt kring monarkins vara eller icke vara. För egen del är jag ju rojalist, så jag är glad över att monarkivännerna fick överhanden.

Stämman gästades av MUF:s förbundsordförande Benjamin Dousa, och ingen tvekan råder över den positiva stämning som råder inom ungdomsförbundet. Jag och min fru Åsa var särskilt inbjudna till stämmobanketten och här är vi på bild tillsammans med Benjamin.

Den goda stämningen blev ännu bättre på måndagen, då Skop kom med sin nya mätning: Moderaterna ökar till 25 procent

och är ganska nära S, som halkat ner till 26,9 procent. Ingenting är omöjligt. Vi kämpar dag efter dag, vecka efter vecka. På valdagen den 9 september avgörs det hela.

Bli först att kommentera

Trygghetsfrågorna högaktuella i Umeå

Av , , 1 kommentar 9

Igår hölls presskonferens i Umeå med polisen och Umeå kommun. VK, Folkbladet och SVT har rapporterat om det.

Bakgrunden är den ökande problematik med kriminalitet i vissa ungdomsgrupper lokalt – ofta är det löst sammansatta nätverk som sysslar med våld, utpressning och narkotika. Nytt är den attityd som visas av ungdomarna, en form av ”förortsromantisering” där man tar avstånd från de vuxna. Mot detta måste vidtas åtgärder omgående, och därför har nu kommunen och polisen startat ett treårigt projekt, som inte minst fokuserar på olika förebyggande åtgärder.

Frågan har också varit uppe i kommunfullmäktige för diskussion. Jag lyfte ärendet i interpellationer både i november och nu i januari. Utvecklingen med områden som uppvisar tecken på ”social oro” – även om det inte gått så långt – måste vändas. Sedan tidigare vet vi dessutom att många, inte minst unga tjejer och kvinnor, är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällen. Generellt ser vi också en ökande oro i samhället för att bli utsatt för våld. Detta kan vi aldrig acceptera. Därför är det positivt att ett enigt arbetsutskott i kommunstyrelsen ställde sig bakom projektet.

Umeå kommun har hittills haft förhållandevis låg kriminalitet, om vi jämför med liknande städer. Därför är det så viktigt att vara ute direkt med insatser då vi ser oroväckande tendenser i vissa områden, med alltifrån bilbränder, knarkförsäljning, våldsbrottslighet kopplad till narkotikaförsäljning etc.

Tyvärr är Socialdemokraterna i Umeå fortfarande negativa till kameraövervakning. I Umeå har vi moderater drivit frågan om ökad kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser. Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsapsekt och en möjlighet att motverka brottslighet. I diskussionen om hur vi ska motverka situationen i de oroliga områdena i Umeå, så lyftes från tjänstemannasidan på UmeBrå att även kameraövervakning var en av flera tänkbara åtgärder.

Men efter senaste fullmäktigedebatten, så var det tydligt att (S) fortsätter sitt motstånd mot kameraövervakning. Jag beklagar det. För det behövs: även i Umeå behövs som sagt fler poliser och ökad kameraövervakning.

1 kommentar

Viktigt kunna erbjuda mark för företagsetableringar

Av , , Bli först att kommentera 11

Umeå är beroende av ett växande näringsliv. Fler företag, fler som arbetar, fler som betalar skatt till det allmänna. Därför är det så oerhört viktigt med ett positivt företagsklimat! Ett företag som vill etablera sig i Umeå ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad hålls så kort som möjligt. Idag saknar Umeå kommun mark att erbjuda för mer ytkrävande etableringar.

Därför var gårdagens beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott så viktigt. Vi beslutade då att skriva en avsiktsförklaring med Rico Estate Development AB, RED. Det kan leda till en markanvisning av en del av ett nytt handels- och verksamhetsområde mellan Norra länken och väg 364 (Ersmarksvägen) med arbetsnamnet ”Sandbäckens handelsområde”.

Från Moderaterna har vi länge arbetat politiskt för att öppna upp även denna del i Umeå för handel. Det har som sagt länge varit uppenbart att det saknas mark för mer ytkrävande handel att erbjuda till nya aktörer som vill etablera sig.

Så här skrev vi i Moderaternas valmanifest år 2006: ” Kommunen måste skaffa sig en planberedskap för att snabbt kunna ta emot företagsetableringar och för att underlätta för företag att växa eller omlokalisera sig. Självklart skall mer etableringar kunna erbjudas på eller i direkt anslutning till redan befintliga stormarknadsområden. Ett exempel på detta är området runt Green-zone.

Äntligen, så här 12 år senare, har kommunen i enighet beslutat att gå vidare med detta.

Trägen vinner!

 

Så här lyder pressmeddelandet från gårdagens sammanträde:

Avsiktsförklaring för del av nytt handelsområde

Kommunen ska teckna en avsiktsförklaring med Rico Estate Development AB, RED. Det kan leda till en markanvisning av en del av ett nytt handels- och verksamhetsområde mellan Norra länken och väg 364 (Ersmarksvägen) med arbetsnamnet ”Sandbäckens handelsområde”.

Exploateringen saknar stöd i gällande översiktsplan, och arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för I20-området har påbörjats och sker parallellt. Den detaljplan som kommunen ansökt om rör ett ca 40 hektar stort område, men det kan komma att justeras under planarbetets gång. Som jämförelse kan nämnas att Söderslätts handelsområde är omkring 20 hektar stort.

– RED bidrar med lång erfarenhet, som är betydelsefull i arbetet med att utveckla området, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

– Avsiktsförklaringen rör visserligen bara en del av det nya handelsområdet, men det är en viktig pusselbit, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Kommande avtal

Efter detaljplanens antagande kommer ett markanvisningsavtal att tecknas med RED, som anger exakt lokalisering, omfattning och prissättning.

Bli först att kommentera

Umeå kommun hedrar veteraner med minnessten i Döbelns park!

Av , , Bli först att kommentera 14

Idag har vi tagit ett mycket glädjande beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott! Jag föreslog ju i en motion till fullmäktige i maj 2017 att kommunen skulle inrätta en lokal minnesplats för veteraner i Umeå. Den motionen har ännu inte hunnit bli behandlad av KF, men nu blir förslaget verklighet ändå. KSAU har idag på eftermiddagen i enighet beslutat att uppföra en minnessten för veteraner, i enlighet med förslag från Fredsbaskrarna Västerbotten. Minnesstenen placeras i Döbelns park och ska invigas i samband med veterandagsfirandet den 29 maj 2018.

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats.

Samtidigt har vi som land varit dåliga på att uppmärksamma de kvinnor och män som deltagit i olika insatser. Till exempel var det först 2011 som Veterandagen – den 29 maj – fick sin officiella status. Under Veterandagen genomförs bland annat en ceremoni i Stockholm för att hedra svenskar som deltar eller har deltagit i militära eller civila operationer och för att högtidlighålla minnet av de som omkommit. Efter en riksdagsmotion från Moderaterna har regeringen, den 24 maj 2017, beslutat att Veterandagen ska bli allmän flaggdag från och med 2018.

Moderaterna anser sedan tidigare att Umeå kommun ska göra mer för att hedra Umeås veteraner. En minnessten innebär bl.a. att veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

Bli först att kommentera

Apropå situationen vid buss- och tågstationen i centrala Umeå

Av , , Bli först att kommentera 17

I måndags förra veckan redogjorde VK för de stora ordningsstörningarna omkring buss- och tågstationen i centrala Umeå som förevarit under lång tid nu. Bra att VK faktiskt skriver om det!

Kommunen har alltså tvingats anställa ordningsvakter för att få någorlunda ordning på situationen. Polismyndigheten har beslutat om s.k. paragraf 3-område. Det gäller Umeå centralstation, busstationen och bl.a. gångtunneln mellan dessa platser.

Bakgrunden är att en grupp på ca 35-40 “socialt utsatta” personer, de flesta s.k. EU-migranter, har stört ordningen på platserna. Stört omgivningen, skadegörelse har genomförts och stölder har även skett. Etc etc.

Jag uppmärksammade situationen redan under hösten 2016, och har även därefter skrivit om problemen. Men då fick jag rejält med kritik från visst håll, inte minst från företrädare med koppling till lokalmedia. Men jag välkomnar att VK nu skriver om problemen. Det är ju rent kriminellt agerande, och får inte gömmas undan. Tvärtom ska brottslighet beivras.

Från Moderaterna i Umeå har vi föreslagit ett lokalt tiggeriförbud. Vi löser inte problemen i Rumänien eller Bulgarien genom att uppmuntra till tiggeri i Sverige. De flesta inser numera detta. Snarast permanentar vi ett utanförskap, genom att lura människor att fortsätta komma hit – trots att man bara har rätt att vistas i landet i tre månader – när man inte har jobb eller studerar. De har dessutom själva ett ansvar att finansiera boende och övrigt under den korta tid de har rätt att vistas här.

Om detta har jag skrivit ganska mycket, men det förtjänar att upprepas. Hur många år ska vi fortsätta att ha denna situation i Umeå, och för den delen i övriga Sverige? Det är bättre om politisk ansvariga ger en tydlig signal om att det inte kommer att stöttas. Från andra delar av landet har vi dessutom fått tydliga bevis för bl.a. människohandel och prostitution kopplat till detta.

Imorgon har vi ett ärende på KSAU om att kommunen återigen ska finansiera ett härbärge för EU-migranterna, denna gång till en kostnad av 500 000 kr. Moderaterna kommer precis som tidigare att rösta nej.

6 av 10 svenskar vill förbjuda tiggeriet. Lyssna på dem.

Bli först att kommentera

Även Umeå är med i matchen!

Av , , Bli först att kommentera 11

I gårdagens TV4 var det en riksnyhet om att Luleå var den enda tillfrågade kommun som tackat ja till Migrationsverket intressefrågan om att anlägga ett flyktingförvar i norra Sverige.

Det finns ett behov av ett sådant för att kunna fullfölja utvisningar även i norr. Det kommer också innebära 60-80 nya jobb. Övriga tillfrågade kommuner är Östersund och Umeå. (I inslaget nämndes förvisso i förbifarten att Umeå var intresserade, men behövde utreda ytterligare.) Viktiga parametrar för val av lokalisering är förekomst av polis och Migrationsverk, samt närhet till en flygplats. Sådant som alltså stämmer in tydligt på Umeå.

Umeå har redan meddelat att vi är villiga att anläggningen lokaliseras till vår kommun. Bara för att vara övertydlig, så att ingen tror att frågan redan är avgjord.

Bli först att kommentera

En god dialog viktig för ett bra företagsklimat

Av , , Bli först att kommentera 10

Anders Ågrens foto.

Ett nytt företagsråd bildas i Umeå, med syfte att ge närmare dialog mellan företagare och beslutsfattare.

VK:s Affärsliv 24 rapporterade om det tidigare i veckan. Detta är mycket bra! En god dialog mellan politik och näringsliv är en viktig del i ett bättre företagsklimat. Ingenting är så bra att det inte kan göras bättre!

Bli först att kommentera