Valfrihet och mångfald hotas

I dagens VK har jag nedanstående insändare publicerad.

Valfrihet och mångfald hotas

I måndags kom beskedet från regeringen och Vänsterpartiet att man går vidare med förslaget om vinstbegränsningar i välfärden. Detta trots en förödande kritik från remissinstanser som bl.a. Lagrådet. Förslaget är dåligt underbyggt och ett allvarligt hot mot valfriheten i Sverige.

Valfriheten är en central del av svensk välfärd. Valfriheten är också uppskattad av svenska folket. Sex av tio tycker att det är viktigare att kunna välja mellan privata och offentliga alternativ i välfärden, än att förbjuda vinstutdelning. 3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola. 90 procent anser att valfrihet inom äldreboende är viktigt. 83 procent anser att valfrihet inom hemtjänst är viktigt.

8 av tio företag som är verksamma inom välfärdssektorn bedöms inte kunna klara de nya kraven. Det blir således ett förödande slag mot elevers och omsorgstagares valfrihet! Och kraven från de rödgröna har inget med kvalitet att göra. Socialstyrelsens granskning av äldreboenden visar t.ex. att privata aktörer får bättre resultat än kommunala på 18 av 27 punkter. Elever i friskolor ger bättre betyg än elever i kommunala grundskolor på samtliga mjuka kvalitetsfaktorer (exempelvis arbete mot kränkningar, studiero och trivsel,) i elevenkäten från Skolinspektionen.

I Umeå är 17 procent av alla platser i förskolan, 15 procent inom grundskolan och 24 procent inom gymnasiet drivna av privata aktörer. Inom hemtjänsten (äldre 65+) utförs 45 procent av privata utförare. 12 procent av LSS/SFB-insatserna utförs av privata företag. De som valt dessa alternativ är nöjda för att de får kvalitet, inte för att det skulle vara tal om några övervinster i välfärden. Ca 4 000 elever (förskola, grundskola och gymnasiet) i Umeå riskerar alltså att få se sina skolor slå igen, om S, MP och V får sin vilja igenom. Umeåbornas valfrihet är hotad, ung som gammal.

Fokus borde vara på att ställa höga kvalitetskrav oavsett kommunala eller privata utförare – inte att stänga ner framgångsrika och välfungerande verksamheter inom skola och omsorg!

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

2 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.