Studiebesök på Umeå Airport idag

Idag kommer jag och företrädare för de övriga Allianspartierna i Umeå att göra ett studiebesök på Umeå Airport.

För Umeå – och hela Umeåregionen – är goda flygförbindelser till Stockholm och vidare ut i världen A och O. Tillsammans med tåg, buss utgör flyget en viktig pusselbit för att göra hela Sverige tillgängligt. För oss som bor i norra Sverige – med de långa avstånden – kommer järnvägen aldrig att kunna konkurrera med flyget när det gäller snabbhet.

Det finns på sina håll kritik beträffande flygets påverkan på miljön, och de utsläpp som flyget medför. Flygtrafiken idag svarar för omkring två procent av de globala utsläppen av koldioxid enligt FN:s internationella klimatpanel. Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att minska flygets negativa påverkan på miljön, från såväl flygindustrins som flygforskningens. Dagens flygplan släpper ut betydligt mindre än tidigare generationers flygplan, och flygbranschen räknar med att till år 2020 kunna utveckla flygplan som kraftigt reducerar utsläpp och buller. Lösningen heter alltså forskning och teknikutveckling. Den flygskatt som regeringen inför den 1 april är skadlig för jobb och tillväxt, samtidigt som den inte gör skillnad för klimatet.

Jag tvekar inte en sekund i att vi måste arbeta för att utveckla Umeå Airport ytterligare.

Flygplatsen är viktigt för Umeå, den är viktig för vårt näringsliv, den är viktig för umeåborna! Viktigt för alla dem som arbetspendlar – som bor i Umeå men jobbar i huvudstaden. Det gör också Umeå till en mer attraktiv plats att bo på. Goda flygförbindelser är ett måste i en modern stad. Jag ser fram emot den dagen då nästa etapp i utbyggnaden av Umeå Airport kan påbörjas. För den behövs.

Flyget är en viktig pusselbit och förutsättning för Umeå – och nationellt även Sveriges – tillgänglighet och tillväxt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.