Ett bättre företagsklimat i Umeå med Moderat politik!

Vår gemensamma välfärd är beroende av ett starkt och växande näringsliv. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och var investeringar ska genomföras. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet.

Här finns mycket att göra. Umeå kan även förbättra villkoren för företagare och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Förkorta handläggningstider, inför utmaningsrätt, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens, genomföra mer konkurrensupphandling och sänka kommunalskatten.

Att Umeå fortsätter att hamna på mediokra – för att inte säga rent dåliga – placeringar i olika jämförelse är något som signalerar behovet av förändring. Förra året plats 144 av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs kommunranking.

I undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2017 – hamnar Umeå denna gång på plats 144 av 171 deltagande kommuner. Kommunens service och myndighetsutövning gentemot företagen måste hålla en betydligt högre nivå än så. Mycket kan bli bättre!

Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Med anledning av den senaste undersökningen från SKL har jag lyft följande interpellation till kommunfullmäktige. Den kommer att besvaras den 28 maj.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå?

Nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för sjunde året presenterat sin årliga undersökning om kommunernas företagsklimat – Offentliga jämförelser: Företagsklimat 2017 – där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året.

Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på. Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är uteslutande företag som varit i kontakt med kommunerna som ingår i studien.

En genomläsning visar att resultatet för Umeås del i själva verkat är ännu sämre än i den ranking som Svenskt Näringsliv brukar presentera. Vi hamnar i SKL:s ranking på 144:e plats av de 171 kommuner som deltagit i undersökningen. I gruppen ”stora kommuner”, så hamnar Umeå på plats 55 av 62 kommuner.

Jag är övertygad om att det finns mycket att göra i förbättringsväg. Helt uppenbart så måste Umeå kommuns kontakter med näringslivet utvecklas så att vi kan erbjuda bättre service till företagen, en större förståelse i vår förvaltning för företagens behov samt skapa ett mer tillitsfullt samarbete mellan kommunen och vårt lokala näringsliv.

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:

  1. Är du nöjd med Umeå kommuns resultatet i SKL:s ranking beträffande kommunernas företagsklimat?
  2. Om svaret är nej – vad anser du behöver göras kommande år för att företagen ska få en bättre service i kontakterna med Umeå kommun?

 

Umeå 2018-05-02

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.