Vi måste öka nyproduktionen av bl.a. hyresrätter i Umeå!

I Umeå råder bostadsbrist. Vi måste FÖRDUBBLA bostadsbyggandet från dagens omkring 1000 bostäder till 2000 per år. 2017 färdigställdes närmare 1000 bostäder, men det är sämre än både år 2015 (1260 bostäder) och 2016 (ca 1300 bostäder). De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste ges möjlighet att bygga mer.

AB Bostaden har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Vi moderater vill successivt fortsätta avyttra ytterligare delar av fastighetsbeståndet för att möjliggöra dels ökade underhållsinsatser, dels ökad nyproduktion.

Den omdebatterade försäljningen då? Vi tycker att det var ett mycket bra beslut, att avyttra till Heimstaden. Vi Moderater är tydliga med att vi vill fortsätta med detta nästa mandatperiod. AB Bostaden måste ges muskler att bygga ännu fler hyresrätter. Att fortsätta vara med och utveckla Umeå. Det gör vi genom att avyttra delar av beståndet.

I resten av landet är detta ingen stor politisk eller ideologisk fråga. Kommuner, oavsett rödgrönt styre eller M-styre, gör på detta sätt. Det handlar om att människor måste få någonstans att bo. Vi behöver fler hyresrätter.

Ett bra sätt att få in fler aktörer som är villiga att investera i Umeå, samtidigt som det ger möjlighet för det kommunala AB Bostaden att öka nyproduktionen ännu mer. Samtidigt som man kan förbättra underhållsinsatserna!

Perfekt!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.