Vi sänker kommunalskatten för att det är rätt och rättvist!

Av , , Bli först att kommentera 9

Skatten i Umeå är ungefär två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dem som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Kommunalskatten måste sänkas. Det är positivt att vi inom Alliansen i Umeå är överens om detta.

Samtidigt skrämmande att (S) är nöjda med den höga skattenivån i Umeå, och Vänsterpartiet vill dessutom HÖJA skatten ytterligare för umeåborna.

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt men är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet.

Låg skatt är en viktig frihetsfråga. Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Ambitionen från oss moderater är att successivt sänka skatten med en krona under kommande mandatperiod.

Bli först att kommentera

Strandskyddet ett hinder för utveckling och nybyggnation

Av , , Bli först att kommentera 7

Mycket av förutsättningarna för byggande styrs ju som bekant av lagar och regelverk som beslutas på nationell nivå. Några av de problem jag ser är bl.a. alla riksintressen och strandskyddet.

Statens riksintressen måste bli betydligt färre och täcka en betydligt mindre andel av Sveriges yta än i dag. Det har gått inflation i riksintressen sedan staten började peka ut dem på sjuttiotalet. Bara områden som är verkligt unika i ett nationellt perspektiv ska få anges som riksintressanta. I Västerbotten har vi 15 riksintressen, ibland överlappar de varandra.

Strandskyddet är en lagstiftning som de flesta svenskar är missnöjda med – det behöver omarbetas radikalt. Strandskyddet stoppar kommuner från att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Reglerna måste lättas upp. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) fungerar inte och reglerna behöver ändras omgående. Kommuner måste själva få avgöra hur stora eller hur många LIS-områden man vill peka ut.

Det svenska strandskyddet är en långtgående inskränkning av äganderätten och en reglering som begränsar markägares frihet att råda över sin egen fastighet, samtidigt som det är ett betydande hinder i kommuner runt om i landet som vill bygga bostäder i attraktiva områden.

Dagens generella och mycket omfattande strandskydd är inte hållbart om vi ska kunna värna landsbygdens attraktivitet och öka bostadsbyggandet. Regelverket är ohållbart givet den naturbild som återfinns i Sverige med omkring 39 000 mil kust och stränder. Vi ser även idag hur allt för många länsstyrelser ofta tillämpar det utökade strandskyddet på 300 meter, istället för det generella på 100 meter.

Äganderätten måste stärkas och möjligheten att få tillgång till byggbar mark måste förbättras. Strandskyddets nuvarande omfattning hindrar utveckling och nybyggnation på ett sätt som inte är acceptabelt i ett modernt samhälle som värnar tillväxt och en levande landsbygd.

Bli först att kommentera

Radiodebatt i SR P4, inför valet på söndag!

Av , , Bli först att kommentera 10

Bilden kan innehålla: 1 person, står och utomhus

Radiodebatt mellan mig och Hans Lindberg (S), inspelad på Rådhustorget tidigare i förmiddags.  Bostadsbyggande, barngruppernas storlek, äldreomsorgen, brottsbekämpning och luftkvaliteten – några av frågorna! Därefter två andra intervjuer med radion.

Ett av inslagen från radiodebatten går att lyssna på HÄR.

Bli först att kommentera

Moderaterna sänker skatten på arbete och pension!

Av , , Bli först att kommentera 10

 

Moderaterna sänker skatten på arbete och pension!

Vi moderater är partiet för dem som arbetar, vill arbeta och har arbetat.

✅ Vi sänker skatten på arbete, så att de som jobbar får behålla ca 500 kr mer per månad.

✅ Färre ska betala statlig skatt, så att de som jobbar får behålla mer av en löneökning.

✅ Vi sänker skatten för pensionärer, så att det inte kommer finnas någon skatteskillnad mellan arbete och pension.

Ansträngning ska löna sig.

Bli först att kommentera

Vill du ha en ny regering och ny statsminister – rösta då på Moderaterna!

Av , , Bli först att kommentera 10

Bilden kan innehålla: 1 person, glasögon, text och närbild

Bara var fjärde svensk vill att Stefan Löfven fortsätter som statsminister.

Om en vecka kan vi tillsammans byta ut honom.

Det finns ett alternativ till Stefan Löfven som statsminister. Se till att Ulf Kristersson och Moderaterna får ett så starkt mandat som möjligt.

Sverige behöver en ny regering!

Bli först att kommentera

Sju dagar kvar!

Av , , Bli först att kommentera 10

Sju dagar kvar till valet avgörs. Hur du röstar spelar roll!

Brottsligheten ökar. Otryggheten breder ut sig. Men det räcker nu! Moderaterna är partiet för lag och ordning.

I Umeå finns det fortfarande partier som inte vill att vi ska diskutera om den ökande brottsligheten och den ökande otryggheten. Vi menar tvärtom. Det är vår förbannade skyldighet att tala om läget – och presentera förslag som ska öka tryggheten och minska brottsligheten!

Vi moderater föreslår bl.a.

✅ Fler poliser – högre polislöner
✅ Kameraövervakning på brottsutsatta platser
✅ Hårdare straff för kriminella
✅ Slopa dagens form av mängdrabatt.
✅ Slopa ”ungdomsrabatten” när man utdömer straff
✅ Fler brott ska utredas och klaras upp – stärk rättskedjan
Stärkt förebyggande arbete

Och mycket, mycket mer.

Rösta på Moderaterna den 9 september!

Bli först att kommentera

Ulf Kristersson (M) vann duellen igår!

Av , , Bli först att kommentera 10

Igår drabbade Ulf Kristersson (M) och Stefan Löfven (S) samman i en direktsänd duell i SVT. Det var en efterlängtad debatt, då Löfven i stor utsträckning har undvikit debatter med Kristersson under valåret.

Vem ska få folkets förtroende att bilda regering efter valet? Vem ska bli statsminister för nästkommande mandatperiod. Vinnaren var tydlig: vår moderata partiledare Ulf Kristersson!

Det gjordes två opinionsundersökningar igår kväll. I såväl Aftonbladet/Inizio som i Expressen/Demoskop så var det tydligt att Kristersson vann debatten.

8 dagar kvar. Om du vill ha en ny regering och en ny statsminister måste du rösta för det också – rösta på Moderaterna!

Bli först att kommentera

Fyra av fem jobb skapas i småföretag

Av , , Bli först att kommentera 6

Att se till att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska fungera för alla och kunna fortsätta växa. Fyra av fem jobb skapas i småföretag. Umeå kommun får dåliga betyg i bl.a. Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser om svenska kommuners företagsklimat. Det handlar bl.a. om service, attityder och bemötande – och här finns det stort förbättringsutrymme i Umeå för att uttrycka sig diplomatiskt.

Bli först att kommentera