Flygskatten avskaffas – bra för Umeå och Norrland!!

Flygskatten är ett hot mot Norrland, och har redan gett negativa effekter för våra flygförbindelser. Flygskatten är skadlig för jobben och konkurrenskraften, utan att på något tydligt sätt gynna klimatet. Moderaterna och övriga Allianspartier lovade i valrörelsen att slopa flygskatten om vi skulle vinna valet den 9 september. I norr är vi ju synnerligen beroende av goda flygkommunikationer p.g.a. de långa avstånden.

I den M/Kd-budget som vann bifall tidigare i veckan i riksdagen, så finns ett avskaffande av flygskatten med som en viktig del.

Flygskatten avskaffas från och med den 1 juli 2019!

Borgerlig politik är bra för Umeå och övriga delar av Norrland.

2 kommentarer

 1. Lars Flemström

  Allting som kommer från Mp är inte dåligt. Flygskatten är bra för Norrland under förutsättning att Bromma flygplats i Stockholm läggs ner, biljettpriserna på Arlanda Express-tågen sänks helikopterservice på Arlanda byggs ut, eventuell byggstart för Norrbottniabanan skjuts minst tjugo år framåt i tiden, att Inlandsbanan, särskilt delen Arvidsjaur – Östersund förbättras sam att det byggs en helt ny järnväg Sundsvall – Härnösand samt på åtskilliga delsträckor söder om Sundsvall, där alla nya delsträckor ska ha dubbelspår.

  Bottniabanan var ett gigantiskt penningslöseri, som har slagit synnerligen hårt mot tågtrafik i hela Sverige, genom att Banverket / Trafikverket har dränerats på pengar, som hade behövts till järnvägsunderhållet. Sålunda har, på grund av Bottniabanans tillkomst massor med både långväga persontrafik helt i onödan förts över till landsvägen och inrikesflyget. Merparten av industrin har helt andra behov att få sina leveranser på utsatt tid än för femtio eller hundra år sedan, Sovtåg måste köras medan vanligt folk sover.

  Redan Umeå, för att inte tala om orter norr och väster därom, ligger utanför räckvidden för dagtågens konkurrensförmåga gentemot flyget. Till en början med måste dagtågens körtid Umeå-Stockholm sänkas från nuvarande över sex timmar till högst fem timmar, genom rätt prioritering av järnvägsinvesteringarna och på sikt till högst fyra timmar. Inte ens en så radikal minskning av restiden med tåg kommer att leda till att flyget konkurreras ut, men till att flygets expansion hejdas, genom att merparten icke brådskande resor kommer att göras med tåg i stället för med flyg.

  Med en koncentration av allt reguljärflyg till Arlanda, kan tillfredsställande turtäthet och service hos flyget upprätthållas även vid krympande volymer för inrikesflyget samt utrikesflyget inom Europa, samtidigt som flyglinjenätet struktureras så att flygets miljöpåverkan blir minsta möjliga. Helikpterservice bör byggas ut för extremt brådskande resor till mål på längre avstånd från Arlanda inom Stockholm -Uppsalaregionen Helikoptertransporterna skall dock även fortsättningsvis vara en så marginell företeelse, så att utsläppen från helikoptrarna ryms inom minskningen av utsläppen från de taxibilar som nu kör flygresenärer till / Bromma flygplats.

  Flygskatten kommer naturligtvis inte att göra Norrbottniabanan lönsam, det är rena fantasier, utan den kommer mest att fungera som en lokaljärnväg eller tunnelbana i marknivå för att främja Umeås expansion på de västra länsdelarnas bekostnad. Anledningen till att jag anser flygskatten Norrlandsvänlig är att skatten per km är dubbelt så hög vid flygsträckor på 400 km jämfört med flygsträckor på 800 km, medan skatten på marktransportmedlen är proportionell mot körsträckans längd.

  Ju större andel av biljettpriset som utgörs av flygskatt, desto större blir utjämningen av det totala biljettpriset mellan långa och korta avstånd. Och det är väl, om något, norrlandsvänligt? Jag förutsätter då naturligtvis att man bara ska betala flygskatt en gång, även om man byter mellan olika flyglinjer för att nå resmål inom riket. Vilket för övrigt underlättas, om all flygverksamhet i Stockholms-regionen koncentreras till Arlanda.

  Jag vill passa på att ge en eloge till din partikollega Edvard Riedl för hans motion om att taxi bör räknas som en del av kollektivtrafiken och därför ej beskattas lika hårt som idag. Det vore också Norrlandsvänligt. Varför inte finansiera skattesänkningarna för taxi med flygskatten?

 2. Isak Bengtsson

  Flygskatten är nödvändig eftersom den minskar utsläppen motsvarande 100 000 bensinbilar varje år. Självklart bör väster- och Norrbotten samt Gotland undantas. Dessutom är den liberal och minskar snedvridningen av konkurrensen eftersom många andra länder t.ex Norge, Sydafrika, Bosnien och Frankrike har flygskatt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.