Avtalet om byggande av nya Kvarkenfärjan underskrivet i Vasa!

Av , , Bli först att kommentera 10

På plats i Vasa tillsammans med bl.a. stadsfullmäktiges ordförande tillika riksdagsledamot Joakim Strand (bilden ovan). Idag har Kvarken Link och Rauma Marine Constructions (RMC) skrivit under kontraktet om byggande av ny Kvarkenfärja. De som undertecknade kontraktet för Kvarken Links räkning var styrelseordförande Tomas Häyre och VD Bertil Hammarstedt. En bra dag för Umeå och Vasa, för Västerbotten och Österbotten!

Ceremonin ägde rum på historisk mark i Landshövdingehuset i Vasa, som var högkvarter för överbefälhavaren general Mannerheims regeringstrupper i början av 1918.

Det var ett mycket stort intresse från den finska pressen. Färjan ska som bekant trafikera Vasa-Umeå. Fartyget är en modern färja med 2 lastdäck för 1500 lastmeter med rak genomkörning och med kapacitet för 800 passagerare.

Det är positivt att vi nu kan gå vidare enligt plan, och därmed långsiktigt säkerställa en fungerande färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa, mellan Västerbotten och Österbotten. Betydelsen av detta är oerhört stor för vårt näringsliv, för våra kommunikationer, för utvecklingen av våra städer och regioner.

Färjan ska levereras senast i april 2021.

 

Bild: RMC

Bli först att kommentera

Försvara valfriheten inom hemtjänsten!

Av , , Bli först att kommentera 7

Om åtta dagar avgörs frågan i kommunfullmäktige.

Moderaterna står upp för umeåbornas rätt att kunna välja hemtjänst. En rätt, som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gemensamt vill skrota. Den uppskattade valfriheten har blivit en nagel i ögat på dessa två partier. De har efter valet 2018 försökt driva igenom snabba beslut för att nu den 28 januari 2019 kunna klubba igenom ett avskaffande av LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänsten. En valfrihet som funnits inom Umeå kommun sedan 2005.

Men av allt att döma får vi en majoritet i fullmäktige som säger nej till deras förslag. Det är mycket glädjande!

Behålla LOV: M, KD, C, L, MP, SD, AP (34 mandat)

Avskaffa LOV: S och V (31 mandat)

Om alla ledamöter är på plats i kommunfullmäktige om åtta dagar och röstar när detta ärende ska avgöras, så innebär det att valfriheten inom LOV kommer att fortsätta i Umeå. Framgångssagan med valfrihet för brukarna inom hemtjänsten i Umeå kommer få fortsätta att utvecklas. Sedan är inget system perfekt, och självklart ska alla inblandade parter delta i att se över dagens LOV-system, så att eventuella frågetecken kan rätas ut.

Hemtjänsten i Umeå har hög kundnöjdhet – av de 15 största städerna i Sverige ligger Umeå som etta med en kundnöjdhet på 94 procent.

54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer någon av de privata aktörerna. Allt detta pekar ju tvärtom på att valfrihetsystemet är mycket framgångsrikt och uppskattat. Att V och S vill skrota detta är egentligen helt bisarrt.

Vi moderater är en tydlig röst för valfrihet inom välfärden. Vi kommer tillsammans med övriga partier att sätta stopp för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets önskan att skrota systemet med LOV inom hemtjänsten.

Bli först att kommentera

M blir nu den samlande kraften för svensk borgerlighet

Av , , Bli först att kommentera 16

Vid statsministeromröstningen igår framförde Ulf Kristersson följande röstförklaring i riksdagen:

”Herr talman!

Riksdagen ska idag ta ställning till en statsminister som har sitt regeringsunderlag till vänster i svensk politik: 75 procent av mandaten bakom Stefan Löfvens nya regering kommer från olika vänsterpartier.

131 dagar efter valet – i en riksdag som först avsatte Stefan Löfvens regering och därefter ytterligare en gång bekräftade, att den regeringen saknar parlamentariskt stöd – så får Sverige ändå en ny vänsterregering.

Det kommer naturligtvis sätta betydande prägel på regeringens politik. Allt annat vore märkligt. Det är ju därför man vill bilda regering.

***

Moderaternas riksdagsgrupp kommer att rösta nej till Stefan Löfven som statsminister. Den rödgröna regering som nu fortsätter, har under de gångna fyra åren inte klarat av att ta tag i Sveriges uppenbara samhällsproblem.

Sjukvårdsköerna har fördubblats. Gängkriminaliteten – med 44 dödsskjutningar förra året – har tagit över många städers utanförskapsområden. Polistätheten är den lägsta på tio år. Samhällskontraktet ifrågasätts.

En regering som har misslyckats med Sveriges akuta problem och saknat kraft att ta itu med de långsiktiga utmaningarna, tillåts nu fortsätta regera. Det är ett historiskt misstag.

Vi moderater var beredda att ta ansvaret för en borgerlig regering – med ett, två, tre eller fyra Allianspartier. Med Alliansens politik och på Alliansens villkor. Det hade säkert inte varit enkelt, men det hade mycket bättre speglat valresultatet och riksdagen. Det hade framför allt varit bättre för Sverige.

***

Det regeringsunderlag som nu väljer statsminister förenas i grunden bara av en enda sak: En demokratiskt tvivelaktig vilja att stänga ute riksdagspartier från inflytande. Att inte låta deras röster räknas. Jag delar inte något av ytterlighetspartiernas värderingar, men tillsammans har Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna 25 procent av väljarna bakom sig.

Det är därför en ödets ironi att regeringen kan tillträda först när Vänsterpartiet till slut har övertygats om att de får tillräckligt mycket inflytande för att släppa fram den. De båda partier som Centern och Liberalerna ville ge minimalt inflytande, har sedan valdagen definierat hela regeringsbildningen.

Från ett nej till alliansregering, till ett ja till vänsterregering är det Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som har avgjort besluten.

Denna regering bildas för att den nya regeringens stödpartier inte vill ta risken att lägga fram sin egen politik i riksdagen – och få stöd för den. För att fel parti skulle rösta på rätt politik.

Men det är fel. Det är att abdikera från sitt politiska ansvar mot väljarna. Det är också att abdikera från sina egna värderingar. Att inte lita ens på sig själv, på sin egen övertygelse och politiska integritet.

Vi moderater gör inte så. Utan vi går till val på politiska förslag som vi själva tror på, baserade på våra egna – inte på andras – politiska värderingar. Därefter gör vi allt vi kan för att också förverkliga dem. In i kaklet.

Vi lägger inte ut på entreprenad till högstbjudande motståndare, att genomföra politiska reformer som de har bekämpat i årtionden. Vi tror inte på kohandel. Eller på en regeringskonstellation som gör motståndet mot andra, till sitt enda gemensamma politiska projekt.

***

Den nya Januariöverenskommelsen är sluten i samma anda som den gamla Decemberöverenskommelsen. Med det viktiga tillägget att själva tolkningen av den sker i slutna rum och hemliga avtal, mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

I överenskommelsen saknas inte alls krav på viktiga reformer. Men alla de ambitioner till liberal politik som finns i S-Mp-C-L-överenskommelsen hade bättre och mer övertygande kunnat bli verklighet med en borgerlig regering.

Reformer behöver naturligtvis noggranna förberedelser, utredningar och samarbeten. Men framför allt måste reformer ledas av människor som helhjärtat tror på dem, och på den politiska färdriktning som reformerna står för.

Men inte bara det. Det regeringsalternativ som Alliansens fyra partier gemensamt gick till val på, hade i denna kammare med engagemang och kraft – ja rent av entusiasm – förverkligat en politisk agenda som bottnar i gemensamma idéer och värderingar. Och där både politiken – och själva regeringen – var ärligt redovisad för väljarna före valet.

Då hade Sverige också fått en regering som stått upp för arbetslinjen och som prioriterar vår tids riktigt stora politiska uppgifter: som integrationsproblemen, gängbrottsligheten och försvaret av Sverige i en orolig omvärld. För det är inte Socialdemokraternas familjeveckor eller Miljöpartiets friår som kommer lösa Sveriges akuta problem. Borgerlig politik drivs och trivs helt enkelt bäst i en borgerlig regering.

Centern och Liberalerna har nu i formellt avtal tvingat vänsterregeringen att acceptera reformer som de partierna aldrig har velat genomföra. Men det är en besynnerlig omväg att tillsätta en vänsterregering för att genomföra liberala reformer, som det ändå finns majoritet för i Sveriges riksdag.

Och att samtidigt avhända sig den exekutiva makten över försvars-, utrikes- och säkerhetspolitiken, kriminalpolitiken och hela regeringens utnämningsmakt. Det blir resultatet av en ogenomtänkt politisk förhandling.

Bara tiden kan nu utvisa vilken långsiktig politisk kurs som denna regering kommer slå in på, och hur ofta baksätesförarna kommer nå fram till själva ratten.

Herr talman!

Stora politiska reformer måste naturligtvis utredas. Men att utreda sådant man verkligen vill göra, och att utreda vad man motvilligt tvingas göra, är två helt olika saker. Vi som har jobbat med politiska reformer i praktiken, vet att de alltid är svåra att genomföra – även om man tror på dem. Om man inte tror på dem, är de närmast omöjliga.

Den regering som nu tillåts fortsätta, har dessutom en vana att förhala vad riksdagen redan har beslutat. Exempelvis är fortfarande delar av migrationsuppgörelsen från 2015 inte genomförda. Jag antar att de fortfarande utreds.

***

Herr talman!

Sverige har aldrig tidigare fått en regering som denna. En regering som inte förenas i ett gemensamt politiskt projekt, eller i en gemensam bild av Sveriges problem. Än mindre en gemensam uppfattning om vart Sverige borde vara på väg.

Det här blir de ovilligas koalition. Ett resonemangsäktenskap mellan parter som aldrig har älskat varandra – och som för fyra månader sedan gjorde allt de kunde för att övertyga svenska folket om precis den saken: att de har olika värderingar, olika åsikter och just därför vill ha olika regeringar.

Jag är för ett mått av pragmatism i politiken. Liksom att skilja på sak och person. Att inte utmåla motståndaren som djävulen själv. Att respektera den som tycker annorlunda. Att inte avsiktligt misstolka andras motiv. Och att söka prestigelösa kompromisser där man faktiskt tycker ganska lika. Men detta är något helt annat. Det är hållningslöst och principlöst.

Det tog inte mer än tre dagar innan Stefan Löfven hade börjat förhandla tolkningen av sin överenskommelse med Vänsterpartiet. Riksdagen vet inte vilken makt Vänsterpartiet ska få över den nya regeringen. Det verkar inte heller den tillträdande regeringens stödpartier veta.

I SVT:s Aktuellt häromkvällen fick vi höra att Vänsterpartiet fäller regeringen, om den genomför sina avtalade reformer. Och att Centern och Liberalerna fäller regeringen, om den inte genomför sina avtalade reformer. I båda fallen förutsätter hoten att de som hotar också får stöd från Sverigedemokraterna. Den moraliska halten i en sådan politisk logik känns inte helt övertygade.

Det är ren politisk dubbelmoral.

Och de som nu röstar för denna regering i hopp om att få stabilitet – eller mer exakt, för att till varje pris undvika ett extraval – kan komma att bli överraskade.

***

Herr talman!

Sverige får nu en fortsatt vänsterregering. Den borgerliga idégemenskap som egentligen fortfarande finns här i riksdagen – av liberala, konservativa och kristdemokratiska idéer – borde naturligtvis ha givit oss en borgerlig regering. Nu blir det inte så den här gången.

Men jag är övertygad om att Januariöverenskommelsen blir en parentes i svensk politisk historia. En dag lika obegriplig som Decemberöverenskommelsen för fyra år sedan. Vi får en långsam anpassning till demokratins realiteter. Men jag förstår att det kan ta tid.

Idag spräcker Centern och Liberalerna alliansen på nationell nivå. Det får naturligtvis stora konsekvenser. Men en dag kommer människor med gemensamma värderingar samlas politiskt igen. Samarbeta igen. Söka makten tillsammans igen, så som vänner som vill få något gjort brukar göra. Nu är inte den tiden. Men jag tror att den tiden kommer.

Moderaterna går alltså nu i opposition. Det blir vår roll att vara den samlande kraften för borgerligt sinnade människor i Sverige, som också vill ha en borgerlig regering. Som tar tag i Sveriges stora problem och tar fasta på Sveriges många möjligheter.

Det är en uppgift vi kommer ta oss an med samma värderingar och samma engagemang som vi skulle ha regerat med. Och som med dagens beslut blir viktigare än på decennier. De väljare som röstade för en annan regering ska veta att Moderaterna är ett borgerligt parti att lita på.

Vi har stått emot förr, när andra hellre har bekräftat den urgamla socialdemokratiska självbilden, att det egentligen bara är de som kan regera Sverige. Och vi kommer att göra det igen.

Den moderata riksdagsgruppen – herr talman – röstar alltså nej till att Stefan Löfven väljs till Sveriges statsminister.”

Bli först att kommentera

Ett förräderi som inte glöms bort

Av , , 1 kommentar 21

 

 

Vid sin pressträff den 16 januari citerade talman Andreas Norlén ur välkända dikten Sveaborg, skriven av Johan Ludvig Runeberg, och meningen “Det frågtes blott, det gavs ej svar”.

Förräderiet vid Sveaborg i samband med kriget 1808-09 kommer inte att glömmas i svensk historia. Dikten i dess helhet rekommenderas:

 

Sveaborg

Vi sutto efter slutad dag

vid aftonbrasans sken,

den gamle fänrik Stål och jag;

det var vår vana re´n.

Vår dag flöt bort vid glam och skämt,

då råkte Sveaborg bli nämnt.

 

Jag nämnde flyktigt blott dess namn,

men det blev allvar då:

”Har du sett ön i havets famn

med Ehrnsvärds fästen på,

Gibraltars like i vår nord?”

Så tog den gamle mörk till ord.

 

”Den blickar över hav och fjärd

med ögon i granit,

den lyfter högt sitt Gustafssvärd

och menar stolt: kom hit!

Det svärdet sänks ej för att slå,

det blixtrar blott och krossar så.

 

Låt bli att trotsigt nalkas ön,

då kriget gör sin rund,

stör icke drottningen av sjön

i hennes vredes stund:

hon slungar mot dig dödens bud

i tusende kanoners ljud.

 

Tillbakaträngd var Finlands tropp,

vid polens gräns den stod;

dock flammade ännu vårt hopp,

dock glödde än vårt mod.

Att bota allt ej troddes svårt,

så länge Sveaborg var vårt.

 

Klar blev i hast var mulen blick,

när detta namn blott ljöd,

allt knot var slut, all sorg förgick,

det fanns ej köld, ej nöd.

Ny fart den finska björnen tog

och skakade sin ram och slog.

 

På drivans bädd, hur mången natt

jag hörde detta ord

av gråa kämpen, där han satt,

långt skild från hemmets jord;

det var hans eld, när det var kallt,

i fjärran bygd hans hem, hans allt.

 

Då flög en viskning oss förbi,

ett rykte söderfrån:

det talte om förräderi,

om våra vapens hån;

från man till man, från trakt till trakt,

det möttes blott av stolt förakt.

 

Ej glöms i tiders tid den dag,

då denna sägn blev sann,

då likt ett dystert tordönsslag

det säkra bud oss hann,

att landets sista hopp gått ner

att Sveaborg var svenskt ej mer.

 

Har havets bottenlösa svall

det i sin avgrund sänkt,

har himlens blixt, har åskans knall

dess fasta murar sprängt?

fanns ingen man på vallen kvar?

Det frågtes blott, det gavs ej svar.

 

Men djupt ur mången sluten barm

en pressad suck sig bröt,

och mången blick, på tårar arm,

i strida floder flöt;

det hade dött, ens fosterland,

man stod och grät vid gravens rand.

 

O liv! Den man, vars skuld det var,

att denna tårflod rann,

en gång den skönsta lager skar,

som någon hjälte vann:

den svenska flottans största glans

dess seger vid Svensksund, var hans.

 

Dock om sitt ljus, sin glans en värld

utav hans klinga fått,

om solar bleknat för hans svärd,

skall han föraktas blott.

Det blir hans lön för hans bedrift

på klippan där med Ehrnsvärds grift.

 

Du älskar, yngling, ton och sång,

vår forntid älskar du;

kanhända sjunger du en gång,

vad jag förtäljer nu;

då giv hans svarta bragd sin dag,

men hölj i natt hans namn, som jag.

 

Förtig hans ätt, nämn ej hans stam,

välv ej på den hans brott;

må ingen rodna för hans skam,

den drabbe honom blott.

Den, som förrått sitt land, han har

ej ätt, ej stam, ej son, ej far.

 

Nämn honom blott den falska arm,

man ställt till Finlands stöd,

nämn honom blygd och hån och harm

och skuld och straff och död.

Det är blott så, han kallas bör,

det är att skona den, som hör.

 

Tag allt, vad mörker finns i grav,

och allt, vad kval i liv,

och bilda dig ett namn därav

och det åt honom giv;

det skall dock väcka mindre sorg

än det, han bar på Sveaborg.”

1 kommentar

Borgerlig på riktigt? Ta steget och bli medlem!

Av , , 1 kommentar 15

Rekordmånga människor har de senaste dagarna gått med i Moderaterna.

Vill du också visa ditt stöd för ett borgerligt parti som går att lita på? Som förenar liberalism och konservatism. Som inte är ett stödparti till socialdemokraterna.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se

1 kommentar

Låt människor kunna välja!

Av , , Bli först att kommentera 11

Bevara LOV! Debattartikeln är införd i dagens VK och Folkbladet. Undertecknad av mig och övriga Alliansgruppledare i Umeå.

Lät människor kunna välja!

I november förra året slog Socialdemokraterna armkrok med Vänsterpartiet och beslutade i både Individ och Familjenämnden och Äldrenämnden att föreslå kommunfullmäktige att avskaffa Lagen om valfrihet i hemtjänsten. Förslaget till beslut innebär att möjligheten att välja vem som ska komma hem till dig när du behöver hjälp kommer att kraftigt begränsas och istället ska ett visst antal hemtjänstföretag upphandlas. Trots att det funnits varningsklockor tidigare om att en förändring kunde vara på gång så var förslaget ändå oväntat och reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

Umeå kommun införde redan 2005 eget val i hemtjänsten efter en motion av Kristdemokraterna 2001. Eget val ersattes av Lagen om valfrihet (LOV) 2010 vilket innebär att Umeå har en mycket lång erfarenhet av valfrihet inom hemtjänst jämfört med andra kommuner. Det är tack vare den som Umeå idag har Sveriges absolut bästa kundnöjdhet inom hemtjänsten enligt Socialstyrelsen. Förutom en hög nöjdhet så har LOV även lett till att lokala företag etablerats vilket innebär att människor inom vårdyrket idag har fler arbetsgivare att välja mellan och begränsas inte till att antingen arbeta inom kommun eller landsting.

Även om förslaget till beslut kom plötsligt så är vi glada för att fler partier insett att det är ett mycket dåligt beslut som inskränker människors inflytande över sin egen vardag. En uttalad majoritet i kommunfullmäktige har redan nu sagt nej till att avskaffa LOV och att ersätta den med Lagen om Offentlig Upphandling. När det slutliga beslutet tas i slutet av januari är det vår förhoppning att Socialdemokraterna inser att det är kvaliteten i hemtjänsten som ska utvecklas och inte lokala företag som ska avvecklas.

Idag är det ca 54% av alla med hemtjänst som valt annan utförare än kommunen. Siffran gäller för personer som är 65 år eller äldre. Tyvärr glömmer Socialdemokraterna många gånger bort att hemtjänst även erbjuds för de som är betydligt yngre och som har behov av hjälp hemma. Med fler alternativ inom hemtjänsten har fler specialiserade verksamheter kunnat växa fram vilket också ökat möjligheten till en personcentrerad omsorg. Yngre människor är inte längre tvungna att välja kommunens hemtjänst om de t ex drabbats av en olycka eller svår sjukdom.

En anledning som Socialdemokraterna uppgett till att avskaffa LOV är för att de önskar mer samverkan mellan kommunen och de privata hemtjänstutförarna. Sanningen är att hemtjänstföretagen har efterfrågat samarbete sedan flera år tillbaka, men har inte fått gehör av Socialdemokraterna. Förmågan att lyssna till behoven har brustit. Lösningen kan då inte bli att rycka undan företagens förutsättningar att driva verksamhet eller att begränsa människors rätt till medbestämmande för att de valt fel.

Vi vet att förändringar för en bättre hemtjänst är fullt möjliga inom nuvarande lagstiftning utan att häva människors rätt till medbestämmande.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Peder Westerberg, gruppledare (L)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)

Bli först att kommentera

Rösta nej till Stefan Löfven!

Av , , 1 kommentar 21

Det borde faktiskt inte vara så svårt att förstå.

1 kommentar

Sänkt skatt för alla pensionärer och alla som arbetar! Bra med borgerlig politik.

Av , , Bli först att kommentera 13

 budgetriks

Skriver i dagens Folkbladet om det positiva med den M/Kd-budget som riksdagen har godkänt och som gäller från och med 1 januari detta år. Goda nyheter för länet!

Bli först att kommentera

Att lita på.

Av , , Bli först att kommentera 17

moderaterna

Moderaterna. Att lita på.

Medan andra byter politisk sida för en kanonad av utredningar.

Bli först att kommentera

Ett historiskt svek!

Av , , Bli först att kommentera 22

Jaha, så kom beskedet. Centerns ledning har beslutat att rekommendera sitt parti att stödja Stefan Löfven som ny statsminister, och själva bli stödparti till Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Synd att de inte deklarerade detta i valrörelsen. En röst på Annie Lööf och Centern till riksdagen, var alltså i själva verket en röst på Stefan Löfven och fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav.

Återstår att se hur Liberalerna landar. Deras parti är mer splittrat. Förhoppningsvis finns det tillräckligt många borgerliga kvar i deras parti för att stoppa vänstervridningen.

Hur som helst ser det ut som att Alliansen upphör att existera på riksplanet. Skrotad av Annie Löf och Centern.

Om det definitivt blir så om några dagar kan jag bara instämma i min partiledare Ulf Kristerssons ord på sin presskonferens idag: ” Det vore ett historiskt misstag och riktigt dåligt för Sverige. Den här regeringen har saknat viljan och förmågan att ta itu med Sveriges alla problem. Det var därför Alliansens fyra partier med sådan kraft utkämpade en valrörelse för att byta ut den.”

Med detta sagt. Lokalt i Umeå och regionalt i Västerbotten fortsätter ett välfungerande samarbete mellan de fyra Allianspartierna. Det är viktigt att understryka, och vi har en god relation på dessa nivåer.

Men på riksplanet har Annie Lööf och Centerns ledning valt att bli ett stödparti till Socialdemokraterna. Det kommer inte att glömmas.

Bli först att kommentera