Alla partier i Umeå måste tydligt ta avstånd från islamism!

Alla politiska partier i Umeå måste tydligt ta avstånd från islamism. På samma sätt som alla tidigare har tagit avstånd från exempelvis nazism.

Men när det gäller att markera mot islamism så blir det på sina håll märkligt och oroväckande tyst. Det är inte bra för Umeå.

Sverige har fler våldsbejakande islamister än någon gång tidigare och gruppen utgör också den största attentatsrisken. Det är en mycket allvarlig utveckling och vikten av konkreta åtgärder som Säkerhetspolisen har efterfrågat är akut.

Runt 300 personer från Sverige bedöms ha rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till IS. Många av dessa har återvänt – ca 150 st – och andra avser att återvända till Sverige. När det gäller personer med kopplingar till islamistiska terrororganisationer, så finns det ett antal i Umeå. Detta enligt ett skriftligt svar, som finns till den interpellation jag inlämnat och som ska diskuteras på måndag. Min interpellation skrevs för mer än två månader sedan, och sedan dess har det ju hunnit hända oroväckande mycket i Umeå.

Umeå kommun var en av ca 40 kommuner som nyligen kallades ned till Stockholm med anledning av att IS-terrorister som varit i Syrien/Irak kan befaras återvända eller redan har återvänt.

Säpo har slagit till mot ledande extrema islamister runt om i Sverige, och tagit sex personer i förvar. Det är ett unikt agerande från säkerhetspolisens sida. En imam i Umeå har tagits i förvar, och likaså sonen till imamen i Gävle som har haft en framträdande roll i Umeå.

Säpo intresserar sig, enligt artiklar i VK, för den muslimska förskolan Bilaal med avdelningar på Ersboda och Ålidhem. Den svenske terrorexperten Magnus Ranstorp förklarar att imamen i Umeå, som tagits i förvar är en av centralgestalterna i den extrema radikala islamiströrelsen, och att ett dussintal personer i Umeåområdet med koppling till imamen är att betrakta som våldsbejakande islamister. Förskolor och skolor har på sina håll i landet blivit inkomstkällor för islamistiska extremister, och det skulle kunna förklara intresset från Säpos sida i detta fall.

Oroväckande är då att en ledande V-politiker i Umeå – som enligt egen utsago till VK själv känner den muslimske ledaren – omedelbart gick ut och förklarade att ingen (!!!) koppar ihop imamen med extremism. Oj. Det väcker onekligen följdfrågor…..

Mer om det senare.

Arbetarpartiets gruppledare Jan Hägglund har på ett tydligt sätt redogjort för omständigheter kring detta med islamismens olika förgreningar, och även Liberalernas gruppledare Peder Westerberg har skrivit om sina försök att varna ledande S-politiker och tjänstemän i kommunen sedan några år tillbaka.

På måndagens kommunfullmäktige kommer vi att diskutera olika aspekter av detta.

Jag har lämnat in en interpellation om förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå. Hur många individer man tror att det rör sig om, samt hur kommunen arbetar för att motverka den radikala islamismen.

Peder Westerberg (L) har lämnat in en interpellation om hur vi kontrollerar och försäkrar oss om att skattepengar – föreningsstöd och projektpengar – inte ska gå till dessa extremister.

Jan Hägglund (AP) har lämnat in en interpellation om kommunens rutiner och regler för uthyrning av föreningslokaler. Så att vi inte hyr ut lokaler till islamister och andra extrema grupperingar. Sådant måste förhindras.

Jag förväntar mig att alla politiska partier i Umeå tydligt tar avstånd från islamism. På samma sätt som det är självklart att ta avstånd från exempelvis nazism.

Inte minst borde Socialdemokraterna i Umeå, som kommunens största parti, komma ut på banan. Ser ni inte islamismen som ett hot?

7 kommentarer

 1. jonas

  Bra att ni vaknar upp även om det kanske bara blir en gäspning och att det kanske inte blir så mycket mer än prat, Visa att jag har fel som befarar det. Islamismen är vårt största hot för vi ska inte låta sverige bli en islamisk stat. Faran finns.

  • Brorson

   Som svensk och kristen håller jag med om att vi inte ska låta Sverige bli en islamisk stat. Men det ska hindras med demokratiska medel och inte genom att en kristen eller etniskt-svensk minoritet i ett framtida Sverige med muslimsk majoritet griper till våld och mördar muslimer – på samma sätt som Jan Hägglunds ideologiska föredöme Leo Trotskij lät mörda kristna präster för göra Ryssland /Sovjetunionen till en ”sekulariserad” stat, där i princip all offentlig religionsutövning var förbjuden.

   Den som har följt Hägglunds blogg en längre tid, vet att han inte erkänner religionsfriheten enligt FN-deklarationen och EU-konventionen om mänskliga rättigheter. Han motiverar sina utfall mot muslimer med hur kristendomen har kvästs i Sverige. Han ställer upp bestämda gränser för muslimers politiska rättigheter, alltså i praktiken VAD man får tro på, om man är muslim. Man får alltså i praktiken inte tro att Allah (Gud) har skapat jorden och allt som finns på den och därför vet vad som är bra för oss människor. Men det är ju vad vi kristna också tror, fastän vår tro på vad Gud vill skiljer sig en del från muslimernas tro.

   Men vad spelar det för praktisk roll, om vi vill förbjuda mord för att det står i någon helig skrift ”Du skall icke dräpa” eller för att vi tror att vårt egen mänskliga förnuft tycker samma sak? Det avgörande är ju om vi får med oss en majoritet av riksdagens ledamöter, som har valts av svenska folket i allmänna val. Hägglund vill alltså förbjuda politiska åsikter som har stöd i någon religion – för att de strider mot hans – på den revolutionära kommunismens – grundade ateistiska åsikter. På samma sätt som Hägglund kräver att en namngiven Mp-politiker i Umeå ska ta avstånd från sin religiösa tro, kräver jag att Hägglund ska ta avstånd från teorin om den permanenta revolutionen – som om den blir verklighet kommer att medföra att en väldig massa människor dödas.

   Hur ska vi då förhindra att en framtida muslimsk majoritet tar beslut i demokratisk ordning att Sverige ska bli en islamistisk stat? Somliga säger ”Stoppa invandringen”. Jag säger: ”Återupprätta den kristna tron och sluta trakassera och förlöjliga oss kristna. Och slå vakt om det kristna kulturarv, som har präglat Sverige under tusen år”. När en religion försvinner kommer en annan i dess ställe. Hägglund har själv medverkat till att lägga grunden för ett eventuellt framtida islamistiskt Sverige. Genom sin hätska ”islamofobi” har han också medverkat till att driva okritiska muslimer i armarna på extrema islamister, d.v.s. sådana som vill genomföra sina politiska syften med våld och andra odemokratiska metoder.

   • Olof Kristmansson

    Brorson du skriver bl a ”Han motiverar sina utfall mot muslimer …” om Hägglund. Skulle gärna se en förstahandskälla på det.

    • Brorson

     Förstahandskällan är Hägglunds egen blogg. Du har tagit dina citat ur ett stycke som inleds med ”Den som har följt Hägglunds blogg en längre tid, vet… ” Tyvärr kan jag inte ge dig rubrik och datum. Det har jag inte uppskrivet, men minns väl vad som stod där. Det var inte helt nyligen, men om jag minns rätt under högst ett år bakåt.

     • Olof

      Tackar, då vet jag att du inte kan ge mig en förstahandskälla. Utan bara din tolkning av din minnesbild, vilket per definition inte är en förstahandskälla.

      Mitt syfte är inte att vara otrevlig men om du ”mycket väl minns vad som stod där” kan du på några sekunder googla fram bloggen.

     • Brorson

      Av erfarenhet vet jag att det tar betydligt längre tid än några sekunder. Det besväret tänker jag inte göra för din skull. Det var ju du som ville ha förstahandskällan, och jag har talat om var du kan finna den. Och om det bara tar ”några sekunder” (för dig, men inte för mig), så varför gör du det inte själv? Är du seriöst nyfiken, eller? Nej, jag tror inte att du är ute efter att veta, utan har ett annat syfte med din fråga.

 2. Brorson

  Socialdemokraternas valaffisch visar en stor bild på Stefan Löfvén och texten ”För demokrati och jämlikhet – mot klyftor och extremism”. I bakgrunden syns ett hakkors, men ingen kommunistisk symbol. I min kommentar till ditt inlägg om flyktingar, skrev jag att även kommunister kan vara politiska flyktingar. Detta var en avsiktlig provokation för att se din reaktion. Men du kom inte med någon invändning, vilket jag tolkar så att du håller med om att även kommunister kan ha asylskäl, men att det inte gäller om den asylsökande kommunister har flytt för att slippa straff för ett icke-politiskt brott (som det står i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter). Jag nämnde som exempel den unge Stalins bankrån för att finansiera den kommande revolutionen. Detta syfte gjorde inte bankrånen till icke-politiska brott.

  Jan Hägglund, som nu manar till politisk enhet över alla partigränser, men under hans ideologiska ledning, mot islamismen, är ledare för Arbetarpartiet i Umeå, som är en utbrytning ur Rättvisepartiet Socialisterna, som är den svenska sektionen av Fjärde Internationalen, som grundades av Lenins och Stalins medarbetare Leo Trotskij, som var sovjetisk krigskommisarie och bl.a. grundade röda armën, vars högste befälhavare han alltså var. Han anklagades i skriften ”Kommumism och terror” av den tyska socialdemokraten Karl Kautsy för terrorism. I en försvarsskrift med samma namn försvarade Trotskij terrorn som politiskt medel. Bl.a mördades 30.000 kristna präster som motståndare till revolutionen.

  Dagens trotskister gottar sig i att Trotskij slutligen mördades av Stalins agenter, men förtiger trotskismens egna brott mot mänskligheten. Fjärde internationalen har som medel att infiltrera och ta över socialdemokratiska partier under förevändning att de skulle vara ”degenererade arbetarpartier”. Detta var ytterst nära att lycka i Umeå. vilket ledde till att trotskisterna uteslöts ur S av Olof Palme. Denna metod, infiltration och övertagande kallas entrism. Hägglund anklagar nu en miljöpartist, Mariam Salem, för just detta, entrism. Utan några egentliga bevis för saken (förutom att hon på order av Hägglund ”vägrar” ta avstånd från en av de nu häktade imamerna) anklagas hon av Hägglund för att vara en islamistisk infiltratör i Mp.

  Men ”vägrar” då inte Hägglund själv att ta avstånd från teorin om den permanenta revolutionen, entrism och terrorism som politiska metoder, och morden på rysk-ortodoxa präster – samt Fjärde internationalens ständiga infiltration och övertagande av från början fredliga demonstrationer, som omvandlas till upplopp med stenkastning mot poliser. I Sverige hände detta senast under Göteborgs-kravallerna 2001. Rättvisepartiet Socialisterna (som Hägglund då torde ha varit medlem i) var en av de båda partigrupperna på yttersta vänsterkanten, som kastade sten mot polisen. Den andra gruppen var anarkistiska ”svarta blocket”, som torde ha samröre med dagens djurrättsakivister, som idag terroriserar svenska bönder.

  Fjärde Internationalen etablerades i Sverige under Vitnamkriget. då målet var att göra om solidaritetsrörelsen (FNL-grupperna) till en rent kommunistisk organisation med den permanenta revolutionen (i praktiken ett nytt världskrig) på agendan. Detta gillades givetvis inte av regeringen i Hanoi, eftersom USA:s främsta motiv för att fortsätta kriget i Vietnam var farhågorna för en spridning av Vietnamkriget till inte bara de närbelägna länderna i Sydostasien utan till hela världen – även Sverige. Speciellt ivrade trotskisterna för att FNL-grupperna skulle stödja diverse suspekta väpnade rörelser i Latinamerika

  Teorin om de permanenta revolutionen lanserades av Leo Trotskij. Som Sovjetunionens chefsförhandlare med Tyskland (som behövde fred i öster för att skicka förstärkningar till västfronten) i första världskrigets slutskede, saboterade Trotskij fredsförhandlingar genom att förolämpa de tyska förhandlingarna och proklamera ett tillstånd av varken

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.