Umeå kommun har Sveriges lägsta hemtjänstersättning. Den borde höjas – inte sänkas!

Photographer Michael Folmer

Vad sysslar Socialdemokraterna inom äldrenämnden med? Jag har läst dagens VK och även bloggen av vice ordförande i äldrenämnden Veronica Kerr (KD). Man häpnar.

Om jag tolkar uppgifterna rätt, så har man i förvaltningen brutit mot kommunallagen, och på tjänstemannanivå beslutat att hemtjänstersättningen till alla utförare ska minska, samt tagit beslut om försämrad kvalitet och omfattning av service. Utan politiska beslut? Men uppenbarligen med uttalat stöd av Socialdemokraterna i Äldrenämnden.

Tack vare Kerrs agerande, så ska nu frågan upp till politiskt beslut. Vi moderater delar naturligtvis samma uppfattning som KD. Hoppas bara att alla partier tänker till ordentligt här.

Situationen inom äldrenämndens verksamhet är pressad.

Mycket av det beror på ett ofinansierat införande av heltid till alla inom Umeå kommun. Merkostnaderna för heltidsinförandet år 2018 blev för Äldrenämnden och IF-nämnden ca 50 mnkr, som alltså inte var inlagt i någon budget. Samma sak upprepades för detta år – 2019. Merkostnader för Äldrenämnden och IF-nämnden på ca 60 mnkr för heltiden.

Nämnderna tvingas nu till tuffa och impopulära besparingar, till stor del pga beslutet om heltidsinförande i Umeå kommun, som går längre än vad överenskommelsen mellan SKL och Kommunal år 2016 föreskrev på nationell nivå.

Ambitionen med att alla kommunanställda ska kunna erbjudas anställning på heltid är lovvärd. Men det måste ske utifrån verksamhetens behov och vad den kommunala ekonomin tillåter. Heltidsinförandet i Umeå kommun har skapat negativa konsekvenser utifrån kommunens och nämndernas ekonomi, men även utifrån medarbetarnas arbetsvillkor. Sämre arbetsmiljö, fler delade turer och att arbete varannan helg har blivit norm.

Målet att ”Alla tillsvidareanställda ska ha rätt att arbeta heltid” borde strykas. Det är olyckligt att inga partier i KF ville bifalla Moderaternas förslag om detta i juni. Det tvingar nämnderna till betydligt hårdare besparingar än vad nödvändigt.

Detta heltidsinförande har medfört oerhörda kostnadsökningar, som inte varit budgeterade. Merkostnaden för 2018 var ca 50 mnkr. Bedömningen för innevarande år är merkostnader på 60 mnkr, för att sedan möjligen avta till 12,9 mnkr år 2020 och 15,1 mnkr 2021.  Ofattbara summor, som de facto inte finns i budget.

Nu till detta med hemtjänsten. Nu ser tydligen Socialdemokraterna en möjlighet att pga det kostsamma heltidsinförandet, helt plötsligt strypa resurserna ytterligare till alla utförare av hemtjänst i Umeå. Trots att hemtjänsten i Umeå redan har sämst ersättning i hela landet!

Umeå kommun var tidigt ute med att erbjuda eget val inom hemtjänst och sedan 2010 har vi lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Att fokusera på kvalitet är en självklarhet och vi vet med säkerhet att brukarnas behov tillgodoses bättre samtidigt som nöjdheten har ökat. Kundnöjdheten inom hemtjänsten som helhet ligger på 94 procent i Umeå. 54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer någon av de privata aktörerna. Utöver den kommunala hemtjänsten erbjuder 18 privata hemtjänstföretag sina tjänster. Denna valfrihet höll på att krossas av S och V förra året, men en majoritet i KF stoppade deras initiativ att avskaffa LOV inom hemtjänsten.  

Umeå har Sveriges lägsta hemtjänstersättning jämfört med andra kommuner.

Nu vill Socialdemokraterna sänka den ytterligare!

När man istället borde riva upp det ofinansierade beslutet om heltid till alla. Skärpning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.