Köp svenska livsmedelsprodukter – för miljöns skull!

Av , , 4 kommentarer 12

I dagens Norran har jag fått nedanstående debattartikel publicerad:

 

Köp svenska livsmedel för miljöns skull

Skam och ångest är två ord som förekommer flitigt i medias rapportering om klimatet. Förra veckan använde sig en journalist av begreppet ”bondeskam” i sin nyhetsrapportering om FNs nya klimatrapport. Men bönder ska inte behöva skämmas. Tvärtom ska de vara stolta över den mat som de producerar. Liksom vi ska vara stolta över landets bönder.

Den som vill äta klimatsmart bör köpa livsmedel som är producerade i Sverige. Svensk mjölk- och köttproduktion har låg klimatpåverkan jämfört med produktionen i andra länder. Den svenska mjölkproduktionen ger 44 procent lägre utsläpp och produktionen av nötkött ger 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser än världssnittet. En ökad produktion av svenska livsmedel bidrar både till en bättre miljö och minskad klimatpåverkan globalt.

Det svenska lantbruket har en av världens mest hållbara produktioner. Djuromsorgen är god och antibiotikaanvändningen i Sverige är lägst i EU. När vi väljer svenska livsmedel bidrar vi till mindre antibiotikaförbrukning – något som är positivt för folkhälsan. Samtidigt bidrar svensk livsmedelproduktion och betande djur till att hålla våra landskap öppna och främjar biologisk mångfald.

Genom att prioritera lokalproducerad mat i offentliga upphandlingar kan vi stötta våra lokala bönder och samtidigt minska vår miljöpåverkan. Det bästa vi konsumenter kan göra för miljön är att minska konsumtionen av importerade livsmedel med hög miljöpåverkan och istället välja mat som har producerats i Sverige. Produktionen av svenska livsmedel bör öka, eftersom vi vet att miljö- och klimatavtrycken är lägre här än i många andra länder.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande (M) i Västerbotten

 

4 kommentarer

Företagens betydelse för tillväxt och välstånd borde oftare vara i fokus!

Av , , Bli först att kommentera 7

svensktnäringsliv

I går träffade jag Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västerbotten. Ett bra möte som kretsade kring vikten av ett positivt företagsklimat i Umeå och Västerbotten. Skatter, valfrihet, infrastruktur, kompetensförsörjning, lagar och regler, attityder – allt spelar roll.

Företagens betydelse för tillväxt och välstånd borde oftare vara i fokus i det offentliga samtalet, inte minst i Umeå.

Det är viktigt att föra dialog och lyssna på synpunkter från företagen.

Vid ett möte med Svenskt Näringsliv innan sommaren framkom att de viktigaste önskemålen från lokala företagare i Umeå är:

1. Ökad förståelse från politiker och tjänstemän.

2. Snabbare handläggning.

3. Bättre dialog.

4. Lägre skatter/avgifter

5. Bättre upphandlingar.

Den välkända rankinglistan om kommuners företagsklimat som Svenskt Näringsliv publicerar varje år, kommer detta år att presenteras den 24 september.

Bli först att kommentera

Bekämpa hedersförtryck och moralpoliser!

Av , , 7 kommentarer 23

I dagens VK har jag fått nedanstående debattartikel publicerad.

Moralpoliser ska motverkas och bekämpas!

I lokalmedia kunde vi innan sommaren läsa om hedersförtrycket i Västerbotten, däribland skrämmande läsning om s.k. ”moralpoliser” på Ersboda i Umeå. Detta får aldrig accepteras!

Kvinnor och tjejer vilka kommer till Sverige, som ibland flytt undan hedersförtryck i deras hemländer, möts av en likartad verklighet i sitt nya hemland. Även här kontrolleras deras klädsel och beteende på gator och torg. Förtrycket sträcker sig utanför hemmets gränser och når även de offentliga platserna i Umeå.

I en intervju förklarade Sofia Bergström, sakkunnig i hedersrelaterat våld vid Centrum mot våld, att moralpoliser på allmänna platser förekommer runt om i Umeå. De kan stå utanför butikerna på Ersboda och kommentera flickornas klädsel, vilka de umgås med etc.

Hedersförtryck och moralpoliser har uppmärksammats mycket i den nationella svenska debatten. I vissa områden ser ”moralpoliser” till att kvinnor följer informella regler om klädsel och beteende.  Dessa företeelser är oacceptabla i ett demokratiskt och jämställt samhälle. Män – och i förekommande fall även de kvinnor – som väljer att begränsa andra kvinnors frihet i Sverige ska mötas med ett straff, och i de fall det kräver även utvisning.

Vi kan aldrig acceptera att enskilda individer eller grupperingar tar sig rätten att begränsa andras frihet som en del av en hederskultur. Det drabbar i synnerhet kvinnor, men också män tar skada av hederskulturen. Det kan handla om allt från ovälkomna påpekanden till hot, trakasserier och i värsta fall mord.

Moderaterna har föreslagit följande konkreta åtgärder för att bekämpa moralpoliser:

1. Kriminalisera de så kallade moralpoliserna genom ett särskilt brott – olaga frihetsbegränsning – som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder. Brottet ska kunna leda till fängelse i tre år.

2. Gör en kartläggning av förekomsten av moralpoliser som begränsar människors frihet genom påtryckningar och tvång att följa informella regler. En sådan kartläggning kan bl.a. tjäna som underlag för kommuners, Polisens och andra myndigheters beslut om åtgärder. Det kan även bidra till en ökad insikt i civilsamhällets organisationer och öka allmänhetens medvetenhet om problemet.

3. Begränsa moralpolisernas tillträde till allmänna platser genom en möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i hederns namn.

Moralpoliser hör inte hemma i Sverige. De ska bekämpas och motverkas. Oavsett trakasserierna mot kvinnor och tjejer sker på Ersboda eller någon annan stadsdel runt om i vårt land.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

7 kommentarer

Är Miljöpartiets gruppledare redo att ge ett svar nu?

Av , , 1 kommentar 33

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, personer som står och inomhus

Dagen efter budgetfullmäktige – tisdag den 18 juni – kunde vi läsa ovanstående artikel i VK.

Jag bloggade om detta samma dag, och konstaterade att det var en skandal att en av Miljöpartiets kommunfullmäktigeledamöter i Umeå hyllade aktivisterna som avbröt vårt budgetsammanträde. Hon kallade dem ”hjältar”, och uppmanade dem att ”fortsätta påminna oss”. En av aktivisterna på läktaren visar sig dessutom också vara förtroendevald för just Miljöpartiet i Umeå.

Vi kan inte ha fullmäktigeledamöter som hyllar att sammanträden störs. Inte heller är det rimligt att det är förtroendevalda själva som stör fullmäktigesammanträden. Var är respekten för demokratin? Den gemensamma nämnaren i just detta enskilda fall är att det rör sig om lokala miljöpartister.

Jag skrev då – tisdagen den 18 juni – följande på min blogg:

”Vad säger MP:s gruppledare i Umeå, Nils-Seye Larsen? Är det enligt Miljöpartiet i Umeå acceptabelt att störa våra fullmäktigesammanträden? Eller tar han avstånd från sina partivänners ageranden?

Detta måste rimligen få konsekvenser!”

 

Miljöpartiets gruppledare Nils-Seye Larsen har, vad jag kunnat se, inte besvarat mina frågor. Men frågorna är lika aktuella och relevanta idag, som de var för sju veckor sedan.

Nu har ju dessutom det politiska arbetet dragit igång igen för fullt, och frågorna kanske har fått mogna över sommaren så att Miljöpartiet i Umeå kan ge ett svar.

Så jag upprepar mina frågor till Miljöpartiets gruppledare:

1. Är det enligt Miljöpartiet i Umeå acceptabelt att störa våra fullmäktigesammanträden?

2. Tar Nils-Seye Larsen avstånd från sina partivänners ageranden?

Frågor som borde vara enkla att besvara. Jag och många med mig ser fram emot att höra vad svaret blir.

 

1 kommentar

E4 Umeå-Skellefteå. Sträckan som Gud glömde. Sänk inte hastigheten på E4 ytterligare!

Av , , 6 kommentarer 19

E4 mellan Umeå-Skellefteå. Sträckan som Gud glömde.

Nu vill Trafikverket enligt artikel i dagens VK sänka hastigheten ytterligare på sex mil (!!). Från 90 km/h till 80. Man anser att nuvarande hastighetsgränser är för höga. Detta kommer leda till längre restider.

Sänkningen ska träda i kraft i november och ska gälla åtminstone tills dess mittseparering fixats och detta ska enligt uppgift vara färdigt innan år 2025.

Det är inte rimligt! Den här sträckan är sedan långt tid ökänt tidskrävande och dålig. Vi har länge efterlyst att den byggs ut – så det är ett steg i rätt riktning – men fram tills dess ska man inte sänka hastigheten ytterligare!

Vi har långa avstånd i Västerbotten. Redan idag hämmas vårt län av för låga hastigheter på vägarna. Såväl utmed kusten som inlandet. Det blir inte bättre av ytterligare sänkningar.

6 kommentarer