Varför vill länsstyrelsen ha medborgarlön, sex timmars arbetsdag och bilfria centrum i Västerbotten? Varför denna extrema vänstersväng?

klimatstrategi

Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram ett förslag till ny klimatstrategi för Västerbotten. Förslaget är ute på remiss.

Vi är många som höjt på ögonbrynen när länsstyrelsen i Västerbotten nu propagerar för införandet av medborgarlön och sex timmars arbetsdag. Utöver att frågorna inte har att göra i en klimatstrategi, så undrar man verkligen hur länsstyrelsen har resonerat.

Medborgarlön (alla ska vara garanterade en grundinkomst utan krav på arbete eller annan motprestation) är ett förslag som annars brukar komma framförallt från olika vänsterdebattörer, i synnerhet miljöpartister och vänsterpartister. Men nu ställer sig även länsstyrelsen (!) på samma barrikad.

För att inte tala om framhävandet av sex timmars arbetsdag för västerbottningarna kopplad till visionen om att samhället ska ha ett lugnare tempo. Ja, det kan ju låta mysigt och behagligt. Men smakar det så kostar det. Beräkningar från Riksdagens utredningstjänst (RUT) har tidigare visat att arbetstidsförkortning med fem respektive tio timmar i veckan – som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ föreslagit i olika utformningar – riskerar att innebära ett samlat skattebortfall på cirka 155 respektive 310 miljarder kronor.

Fullständigt förödande för vår gemensamma välfärd. Oavsett om nedskärningarna ska ske inom sjukvården, skolan, äldreomsorgen, eller från polis, försvar etc etc. Ett stålbad utan dess like, med kraftiga nedskärningar på bred front för att finansiera att friska människor boende i Sverige ska få vara lediga i större utsträckning.

Dessa förslag har tidigare framförallt kommit från MP och V i svensk politik. Men nu har Länsstyrelsen i Västerbotten tydligen ställt sig på samma sida i debatten.

Hur många sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, förskolor, skolor, polisstationer och regementen ska stängas och läggas ned för att finansiera alla dessa flumidéer?

Umeå kommun har i vårt remissvar ifrågasatt varför frågan om medborgarlön och sex timmars arbetsdag överhuvudtaget finns med i länsstyrelsens förslag till ny Klimatstrategi. Det har ju inte med klimatfrågan att göra. Jag hoppas att fler remissinstanser starkt markerar mot denna extrema politiska vänstervridning.

Noterar att länsstyrelsen också har visionen om bilfria centrum i våra städer i Västerbotten. Det ska vara ”tyst, lugnt och skönt” i städerna. Och om länsstyrelsen får sin vilja igenom så ska det således inte finnas några bilar i Umeå, Skellefteå och Lycksele centrum. Märkligt. Fokus borde väl vara på att minska utsläppen från transporter och minska dess påverkan – inte att bannlysa bilarna som sådana. Våra städer måste vara tillgängliga även för dem som kommer med bil.

Jag hoppas verkligen att det blir tydliga reaktioner från alla remissinstanser i dessa avseenden.

8 kommentarer

 1. Christer norman

  Och vi som småföretagare som kämpar för ett levande centrum via våra butiker, hur ska vi få våra varor som vi behöver för att kunna hålla upp försäljningen och klara lönsamheten för att behålla alla anställda, som betalar kommunalskatt? Om inga transporter ska få fortsätta till centrala stan, så blir alla tillslut tvungna att ta bilen till köpcentran utanför stan för att handla. Var är det totala miljötänket i den vurpan?

 2. Brorson

  Du har själv anfört ett exempel på att det finns illa utnyttjad arbetstid som kan sparas bort. Tjänstemäns fritidssysselsättningar ska de pyssla med på fritid och inte på arbetstid. Då kan de också göra en lista på all arbetstid då det inte görs något arbete och all arbetstid som används till totalt onyttigt och av ingen, utom den arbetande själv oönskat arbete.

  Alla ska ha en inkomst, som räcker till en skälig levnadsnivå. Därför ska alla ha rätt till arbete, även om man inte har någon särskild utbildning. Är man inte nöjd med det arbete, som erbjuds, får man själv skaffa de kvalifikationer som behövs för att kunna välja mellan flera jobb.

  Förslaget om bidrag (”medborgarlön”) till frivilligt arbetslösa i arbetsför ålder, strider mot allting som arbetarrörelsen har stått för under mer än hundra år. Till och med i Internationalen, som sjungs på 1 maj, hyllas ett samhälle där ”lättingen ej råda får”.

  Förslaget om en stor arbetstidsförkortning går inte ihop med allas rätt till arbetsfria inkomster.

 3. Jörgen K

  Haft kontakt med Länsstyrelsen i ett antal ärenden och kan snabbt konstatera att om inte frågorna förväntar svar efter MP eller V partibok kommer det knappt ett andetag därifrån.

  Ser man på vilka numera självpåtagna uppgifter de har plockat upp på agendan inser man att Länsstyrelsen har spelat ut sin roll och kostar välfärden vida över vad de lyckas producera.

  Om ”staten” kräver förmånsbeskattning av en möjlighet att nyttja en eventuell förmån från ett arbetsredskap är det en ren oförskämdhet att myndigheten inte är självkritisk över sin egen verksamhet. Detta gäller även samtliga de av välfärden drivna verksamheter.

  Länsstyrelsen, den åldriga lokala statliga representationen ute i landet är som Svenska Akademien, ohjälpligt överkörd av den nya tiden…..

 4. Brorson

  De här gökarna, som lovar allt åt alla, förstör för oss, som vill ha en seriös diskussion om en förkortning av den lagstadgade normalarbetstiden till sex timmar / dag. De undviker all diskussion om vad det kostar i avstående av annat. Hur det ska finansieras. Hur arbetskraftbrist ska undvikas. Hur det ska betalas. Och hur arbetet ska organiseras. Det märks att förespråkarna saknar erfarenhet av praktiskt arbete. Deras arbetstid kan ju skäras ner hur mycket som helst, eftersom ingen behöver det ”arbete” de utför – och det med löner som ligger långt över medianlönen.

  Kraven i 1 maj-demonstrationer för 100 år sedan var arbete, bröd och åtta timmars arbetsdag. Inte arbetsfria inkomster till alla, som inte ville arbeta. På den tiden var arbetstiden fortfarande tretton timmar / dag, sex dagar i veckan och ingen semester, men då ingick en lunchrast på två timmar. Arbetsgivarna blev helt förskräckta, eftersom de tolkade åttatimmarsarbetsdagen som sex timmar arbete per dag. När LO preciserade kravet till att ingen betald ledighet skulle ingå i den avlönade arbetstiden, mjuknade arbetsgivarnas inställning högst betydligt.

  Efter införandet av de två första semesterveckorna, som var den första betalda ledigheten efter arbetstidsförkortningen, har vi haft en formlig explosion av betalda ledigheter. De löntagare, som har de högsta lönerna, är mest lediga på betald arbetstid. Vilket är anledningen till att jag föreslår en lagstadgad arbetstidsförkortning till 6 timmar / dag, normalarbetstid

  6 dagar / vecka under de första åren.

 5. Johan

  Nedan är utdrag ur det som Länsstyrelsen skrev om ”bilfria centrum”. Om du vill föra en hederlig debatt får du gärna låta bli at försöka plocka poäng utan redovisa i vilket sammanhang det stod om just ”bilfria centrum”. Varför inte också länka till dokumentet så fler själva kan läsa? Spontant låter ett levande bilfritt grönt centrum mer spännande än ett centrum med bilar och parkeringsplatser? Elbilar tar lika mycket plats på vägarna, kräver lika mycket parkeringsyta, skapar lika mycket trängsel, är lika farliga att bli påkörda av, skapar lika mycket otrygga vägar för barn som går och cyklar.

  Även vi väljare som röstar höger, tro det eller ej, cyklar till jobbet och ser det inte som en självklarhet att privatbilismen måste få lika mycket utrymme i städerna som idag. Jag förstår verkligen inte varför vissa moderater tror att högerväljare i så hög utsträckning väljer att åka bil i stan? Att cykla är att ta ansvar för sin egen hälsa och att inte ligga andra till last varken vad gäller miljöpåverkan eller krav på att samhället ska ordna med stora vägar och parkeringsyta. Framförallt är kanske att cykla att vara självständig och oberoende av busstider och parkeringsplatser?

  https://www.lansstyrelsen.se/download/18.35db062616a5352a22a25ce5/1560860784354/Remiss_Klimatstrategi%20för%20välstånd%20och%20livskvalitet%20i%20Västerbottens%20län.pdf

  ”I städerna är det tyst, lugnt och skönt. Både städer och samhällen är planerade för korta avstånd som gör det enkelt att gå och cykla till det mesta. Samhällsplaneringen gör det lätt att transportera både sig själv och varor utan belastning på miljön. Det är enkelt att nyttja pooler av bilar och cyklar. Det har gjort att alla har tillgång till transporter, samtidigt som antalet personbilar är färre. Cykelinfrastrukturen är mycket god med belysning inom och mellan byar och städer. Städerna har levande bilfria centrum. Nya ytor har frigjorts och ger plats för möten, rekreation och grönska.”

 6. Jan Jäger

  Basinkomst är ett måste. Kommer snabbt över hela världen. I nte minst i USA med Andrew Yang.
  Att det behövs fler människor som jobbar med vård är sant. Lösningen på detta problemet är givetvis att ge mer resurser till vården så fler kan anställas till högre löner. Inte dra ner resurser för vården och satsa resurserna på ROT, RUT, ränte och jobbskatteavdrag mm. Varför ska resurserna satsas på villaägare som har det så bra ekonomisk att de kan unna sig städhjälp. Det är ett dubbelt svek från politikerna mot de svaga grupperna i samhället. Att först dra ner på vården. Sedan använda den kollapsande vården som ett slagträ mot samma svaga grupper.
  Eftersom att vården behöver arbetskraft så ska vi väl inte satsa pengar på att skapa massa andra hittepåjobb och betala tjänstemän för att övervaka att människor utför dessa. Eftersom vården behöver arbetskraft ska vi väl inte ge massa riktade stöd till andra särintressen partistöd, press-stöd, mm.
  Med basinkomst skulle fler kunna jobba deltid i vården ett yrke som många inte orkar med särskilt inte ända till pensionsåldern. De försök som gjorts med basinkomst har visat att människor inte slutar jobba. Tvärtom man har möjlighet att välja ett yrke man brinner för snarare än ett som ger hög lön. Detta skulle säkerligen gynna vårdjobben.

  Med basinkomst skulle även anhörigvård kunna ske på ett naturligt sätt och delvis avlasta den formella vården.

  En stor vinst med basinkomst är också att koppla bort vård och diagnos från försörjning. Vården har idag bland annat som uppgift att skilja äkta sjuka mot sk. falska sjuka. Basinkomst skulle avlasta vården från denna klassificering av människor. Att få rätt diagnos gör skillnaden mellan ett liv i misär eller ett anständigt liv. Detta är en tragisk verklighet för många som nekas sjukpenning. Vården skulle kunna fokusera på att vårda och göra människor friska. Idag kan en människa med sjukdomsdiagnos bli av med sin försörjning om hen visar bättrings tendenser och tex kan utföra ett mindre jobb. Detta är givetvis väldigt kontraproduktivt både för individen, vården och samhället i stort.

  Ekonomisk stress är dessutom en stor källa till psykisk o fysisk sjukdom. Alla försök med basinkomst har visat att folkhälsan förbättras när människor har en ekonomisk grundtrygghet.

  Arbetslinjen har har gjort vården till en födkrok för oseriösa entreprenörer som gör miljardvinster med Nya Karolinska som tragikomiskt exempel. Vansinniga upphandlingar och för lite utbildningsplatser ger konstant läkarbrist decennium efter decennium och resulterar i ett extremt dyrt och ineffektivt stafettläkare system som tar bort all kontinuitet hos patienten.

 7. Li Wångblad

  Åh blir väldigt nyfiken! Har dålig koll på vad länstyrelsen eg gör men verkar sitta några vakna, medvetna, nyfikna, framåtskridande i Västerbotten!!! Vill veta mer – gud så roligt med nytänk i vårt snäva system! Hurra!
  Läs på om vad Marx menade. Livet är mer än lönearbete, sad då många väbdtermänniskor helt missat hans grundläggande enkla filosofi kring att nyttja tekniken och jobba mindre ej jaga lönearbete.
  Vi bör tänka om innan och vidare från den starka normen kring arbetslinjen innan generationer av arbetare går ner sig och blir deppiga i denna nödvändiga inställning – vi behöver ändra mindset och inse vad vårt medvetande kan göra, att vi alla har potential som lätt går förlorad i det system vi nu lever i och hur våra samhällen skulle blomstra om vi ifrågasatte bankers och marknadskrafternas makt över oss, känslors makt över oss, spegelneuroners makt, makten konfirmeringsbias m.m har över oss och såg den reella makten vi kan ha i vårt so far någorlunda demokratiska land. Vi måste utnyttja vi kan förändra samhället här! Ta makten över våra egna liv, göra sånt vi är ämnade till så fler får chansen, rätsidorna minskar osv.

 8. Kerstin

  Äntligen!
  Medborgarlön OCH 6 timmardag som heltid!
  Äntligen kan ALLA få plats och känna sig delaktiga i samhället (Umeå).

  Det kommer löna sig. Vad alla andra än säger.
  Vilken fantastisk förebild ni kommer att bli, för hela världen. Ni låter alla få leva och delta oavsett om ens talang råkar generera pengar eller konstverk. Lycka till!!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.