M föreslår rekordsänkning av skatten på bensin och diesel!

bensinskatt

Vi moderater föreslår en sänkning av bensin och diesel med 1 krona/liter i vår höstbudget. Det är den största sänkningen som någonsin gjorts. Redan i M/KD-budgeten sänktes skatten med 17 öre per liter, genom att den så kallade överindexeringen av bensin- och dieselskatten tillfälligt stoppades.

Moderaternas nya förslag består av två delar. Dels vill moderaterna avskaffa överindexeringen av skatten på bensin och diesel och utöver det vill partiet även sänka skatten på drivmedel.

Ett bra förslag inte minst för norra Sverige, för landsbygden och för alla dem som är beroende av bilen för att ta sig till jobbet eller för att få vardagen att gå ihop.

En kommentar

 1. Brorson

  En sänkning av bensinpriset med 1 kr / lit är ingen katastrof. Det är bilåkandet och inte hur mycket man får över till annat, som hotar miljön. Därför måste elbilar beskattas hårdare, så att ägare av elbilar inte gynnas i jämförelse med ägare av bensinbilar. Nuvarande favorisering av elbilsägare är en förtäckt subvention till bilindustrin. Eftersom en elbil p.g.a. elmotorns större energi-effektivitet förbrukar mindre än en bensinbil, kommer det ändå att löna sig att byta till el, speciellt när elbilar kommit ut på begagnatmarknaden. Miljörörelsen borde säga blankt nej till förtida utskrotning av bensin- och dieselbilar.

  Det finns ett samband mellan biljettpriset för en ensamåkande med kollektivtrafiken och energikostnaden för bil. De kraftiga subventionerna till elbilsägarna utgör ett allvarligt hot mot kollektivtrafiken och därmed mot miljön. Vi har en korrumperade miljörörelse, som offrar miljön för klimatet. Vi har en vänster, som har knäfallit för profiten. Det har gått så långt, så att Moderaterna numera står till vänster om Vänsterpartiet. Lennart Holmlund begråter på sin blogg hotet från Trump mot bilindustrins profiter i Kalifornien. Det är verkligen upp- och nedvända världen.

  De enorma nya asfaltytor, som sossarnas, miljöpartiets och vänsterns knäfall för bilindustrin, som om denna vore världens frälsare, kräver, leder till sänkt grundvatten och svåra översvämningar efter varje skyfall. Ingen talar om vindkraftens klimatpåverkan. Men vindkraften tar ju energin ur vinden, som håller regnmolnen uppe och driver dem inåt land, så att även marker längre bort vattnas. De ”smarta” bilbatterier som krävs för att öka elbilarnas räckvidd, är extremt miljöfarliga – och energikrävande. Ändå hyllar MP i Västerbotten etableringen av en monstruös batterifabrik i Skellefteå.

  Jag tror att inlandsbon på sikt kommer att övergå till laddhybridbilar, som laddas med kärnkraftel för kortare körsträckor och går på ”ombordproducerad” el vid längre körningar. Med det konceptet behövs inga sällsynta jordartsmetaller i batterierna. Detta koncept introducerades av ASEA under 1910-talet för tågdrift. Som naturligtvis är helt överlägsen bilismen ur miljösynpunkt. Med järnhjul mot järnräls förbrukas högst hälften så mycket energi som med gummihjul mot asfalt. Det är detta faktum som bilindustrin har lurat S, V, MP och C att bortse från. Klimathysterin förblindar.

  Nödvändigheten av rimliga bensin- och dieselpriser för glesbygdernas överlevnad får inte förleda oss att tro, att det inte går att etablera kollektivtrafik i hela vårt land. Det är t.o.m. lättare i Norrland, där gårdarna och byarna ligger uppradade som pärlband i älvdalarna än i södra Sveriges jordbruksbygder, där vägnätet ser ut som spindelnät. Det kommer alltid att finnas människor som behöver kollektivtrafiken. Vem, som inte är född i glesbygden, vågar bosätta sig där, med de ständiga hoten mot kollektivtrafiken och annan service?

  Medelhastigheten i Stockholms tunnelbana ärr 28 km /h. Det klara en regionbuss i Norrlands inland utan vidare. Men man behöver inte vänta i flera timmar, kanske till nästa dag, på nästa avgång i tunnelbanan. Man kan leva utan bil även i Norrlands inland, åtminstone i tätorterna och längs de större vägarna. Men det är klart svårare än i storstadsregionerna, om man vill leva ett normalt liv – i synnerhet om man har jobb och begränsat med fritid. Men gör inte svårigheterna till oöverstigliga hinder!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.