M, C, L och KD lägger förslag om att motverka osund konkurrens i Umeå!

Alliansen20180605

Pressmeddelande 191010

De borgerliga partierna vill motverka osund konkurrens i Umeå

 

Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD) har lämnat in en gemensam motion om att motverka osund konkurrens i Umeå.

Idag bedriver många kommuner och regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. Företagare i Umeå har ofta påtalat detta som ett bekymmer. I årets ranking från Svenskt Näringsliv hamnar Umeå kommun riktigt dåligt till. När det gäller området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 280 av landets 290 kommuner. När de lokala företagarna tillfrågas placerar sig Umeå alltså nästan sämst i landet.

Snedvriden konkurrens skadar den enskilde näringsidkaren men är även skadligt för företagsklimatet som sådant. De fyra borgerliga partierna föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens.

Partierna vill även att Umeå kommun skyndsamt ska återkomma med förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

Motionen i dess helhet bifogas nedan:

 

Motion

Motverka osund konkurrens i Umeå

Svenskt Näringsliv har släppt sin årliga rankinglista över kommuners företagsklimat i Sverige. Umeå fortsätter att tappa och hamnar på plats 194 av landets 290 kommuner. Det är ett bekymmer och vittnar om behovet av åtgärder. En kommun med ett bra företagsklimat är en attraktiv plats att starta och driva företag och att anställa personal. Ett växande lokalt näringsliv stärker kommunens skattebas och därför är ett bra företagsklimat grunden för en god välfärd.

Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. I Umeå har företagare ofta påtalat detta som ett problem. I den nya rankingen från Svenskt Näringsliv för 2019, så hamnar Umeå kommun riktigt dåligt till. När det gäller området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 280 av landets 290 kommuner. Nästan sämst i landet alltså, när de lokala företagarna tillfrågas.

I samband med antagande av budget den 17 juni lade de borgerliga partierna i Umeå ett särskilt uppdrag om detta. Vi föreslog att Kommunstyrelsen med externt stöd skulle genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Samt att kommunen skyndsamt skulle ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens. Tyvärr förlorade vi i voteringen och det är beklagligt, eftersom det uppenbarligen är ett problem i Umeå med osund konkurrens. Ett problem som metodiskt borde åtgärdas.

På kort sikt är det den enskilde näringsidkaren eller företaget som utsätts för snedvriden konkurrens från kommunen som är förlorare. Men osund konkurrens försvagar näringslivet och hämmar tillväxten. I det långa loppet är det samhället och umeåborna som är de verkliga förlorarna.

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar undertecknade

att kommunfullmäktige beslutar att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens.

att kommunen skyndsamt ska ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

 

Umeå 2019-10-09

 

Anders Ågren, Kommunalråd (M)         

Mattias Larsson, Gruppledare (C)          

Peder Westerberg, Gruppledare (L)          

Veronica Kerr, Gruppledare (KD)

En kommentar

 1. Brorson

  Det mest kontroversiella i motionen är påståendet att ”Ett växande lokalt näringsliv stärker kommunens skattebas och därför är ett bra företagsklimat grunden för en god välfärd.”

  Jag anser att motionärerna har rätt, men att det inte bara gäller växande lokala näringsliv utan även ett stabilt och bestående näringsliv. Vi talar nu om privata företag. Kan inte även kommunala bolag ha denna positiva effekt? Jo. givetvis, men erfarenheten visar att de privata företagen har detta i högre grad. Konkurrensen från eventuella kommunägda bolag i samma bransch hämmar de privata företagen. så att de inte bidrar till kommunens skatteintäkter i lika hög grad, som de eljest hade gjort.

  För politikerna står valet mellan att starta kommunala bolag och få vinsten i dem, eller nöja sig med de skatter, som de privata företagen genererar. Man kan lätt tro att det förstnämnda alternativet är det mest lönsamma för kommunen, men erfarenheten säger att det är tvärtom. Kommunala bolag gör ofta mindre vinster än de privata och ger i många fall direkta förluster. Politiker, inom alla partier men speciellt S, tror att de är , affärsgenier, som kan driva företag med vänsterhanden (politiken tar också mycket tid) än privata ägare som har företagandet som en heltidssysselsättning.

  Politiker är i vissa fall så styva i korken, så att de tror att de kan göra vinst i verksamheter, som det privata näringslivet inte ser några vinstmöjligheter i, såsom att driva flygplatser för lågprisflygbolag- för resenärer som inte ens är bosatta i den kommun, som betalar förlusterna. Kommuner i östra Svealand har fått för sig att konkurrera med statens flygplats Arlanda. (Obs att detta inte syftar på Bromma, som i likhet med Arlanda ägs av staten).

  Förlusterna kallas ”investeringar”, till och med ”klimatinvesteringar” (!) och jättestora vinster utlovas i framtiden. Det senaste exemplet på politisk hybris är att landstinget i Örebro län tillsammans med landstinget i ett grannlän, har startat ett monstruöst landstingsägt bussbolag, som redan vid starten avslöjar att man inte klarar av hela trafikutbudet p.g.a. bussbrist.

  Man kommer därför att lägga ner en stadsbusslinje efter kl 15.00 i en stadsdel i Örebro, där det bor många pensionärer. De ska inte vara ute och ränna på kvällarna, tycker landstingspolitikerna i Örebro län. Vi ser här direkt att när politiker leker kapitalister, blir det inte bara onödiga (eller onödigt stora – det handlar ju här om en skattesubventionerad verksamhet) i bolagen, utan dessutom sämre service till allmänheten.

  Nämnda landsting har dessutom aviserat chockhöjning av avgifterna i sjukvården samt avgifter på handikapphjälpmedel, som tidigare varit gratis. Och vad kostar inte Umeås idiotgrej med batteridrivna elbussar, trots att turtätheten hos stadstrafiken i en stad av Umeås storlek torde vara tillräcklig för att betala anläggningskostnaderna för kontaktledningar, genom lägre elräkningar för trafiken? Återigen politiker, som tror sig vara affärsgenier, i detta fall genom att tro sig ha funnit besparingsmöjligheter som inte finns.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.