Moderaternas partistämma!

stämma

Anlände till Moderaternas partistämma Västerås igår och är riktigt laddad inför detta. Jag har under det gångna året haft förmånen att ingå i två av de arbetsgrupper som arbetat på partistyrelsens uppdrag.

För det första översynen av den ekonomiska politiken. Arbetsgruppen fick ett brett uppdrag att ompröva och stärka partiets befintliga ekonomiska politik och utveckla nya reformer inom ett antal områden: Skatterna, arbetsmarknaden, miljö och klimat, bostadsmarknaden, infrastruktur och förbättrade förutsättningar att bo och arbeta utanför storstäderna.

För det andra stadgekommittén med genomlysning av partiets stadgar, regelverk, nominerings- och rekryteringsregler.

Därför glad över att se de propositioner som stämmans ombud har att ta ställning till. Några egna motioner har jag emellertid inte skrivit, men Västerbotten är välrepresenterade på den fronten – både Edward Riedl och Elisabeth Björnsdotter Rahm har motioner som kommer att behandlas under dessa dagar.

Sverige behöver en ny statsminister och en ny regering! Moderaterna visar vägen!

3 kommentarer

 1. Jörgen K

  Klarar Moderaterna att kapa det direkta biståndet till den Palestinska myndigheten och samtidigt kräva att UNRWA läggs ner ? Samt att eventuella flyktingfrågor förflyttas och läggs direkt under UNHCR ?

  Att Sverige är den största enskilda bidragsgivaren till PA från västvärlden inte bara skadar processen i regionen utan även eldar på de antisemitiska strömningar vi ser dagligen.

  Att Sverige skulle så ensidigt stödja antisemitismen, inte bara i konflikten utan även på hemmaplan är klart stötande. Moderaterna bör omedelbart agera för att skapa rätsida i denna kapsejsade fråga och sluta vara knähundar till SSU och de som fostrats genom barrikadskränen.

  Det är nära trekvarts miljard som går från Svenska skattebetalare till terror, hat och korruption årligen som tveklöst kan nyttjas till betydligt bättre ändamål!

 2. Brorson

  Moderaterna är på rätt väg, men jag har en del undringar. När SD vill framstå som ”värst”, vill M vara bäst. Det är skillnad mellan framstå och vara. Mina undringar gäller:

  1. I sitt linjetal sa Kristersson att det normala straffet för mord ska vara livstid samt att ungdomsrabatten ska avskaffas. Han sa inget om mängdrabatten, eller blev det bortklippt? Här hamnar vi återigen i den klassiska frågan vilka mord som är normala och vilka straff som ska utdömas för onormala mord. Högre eller lägre än livstid? Ska det vara gratis för den som begått ett enda mord, att sedan begå hur många ytterligare mord eller andra brott som helst? Är våldtäkt och sedan mord på samma person, kanske i syfte att våldtäkten inte ska anmälas, ett eller två brott?

  Min åsikt är att nuvarande form av mängdrabatt ska avskaffas och ersättas med en realistisk mängdrabatt. Med ingen mängdrabatt alls skulle vissa mängdbrottslingar dömas till fängelse under flera tusen år. Mitt förslag är ingen mängdrabatt för de tre grövsta brotten, även om de har begåtts mot samma person, och halva straffvärdet för de därefter följande tre grövsta brottet (nr 4 – 6), o. s, v,

  2. Partistyrelsen yrkar avslag på en motion om kommunal polis, som jag tvärtom tycker ska bifallas. Enligt motionären skulle detta ge kommunerna ökade möjligheter att bekämpa brottsligheten lokalt, medan PS menar att det skulle bli en ny, betungande börda för kommunerna och att polisen skulle bli mindre samspelt. Jag har emellertid i andra sammanhang fört fram att räddningstjänsten bör förstatligas, särskilt p.g.a erfarenheterna av den stora skogsbranden i Västmanland 2018.

  Detta skulle frigöra de resurser som behövs för en kommunalisering av närpolisverksamheten, som är den del av polisverksamheten, som enligt min mening bör kommunaliseras. Det skulle därmed bli klart skilda uppgifter för statspolisen och kommunpolisen, som ska ha ett starkt fokus på det brottsförebyggande arbetet. Statspolisen ska inte överge kommunerna, utan kallas in vid alla grövre brott. Har PS missat att mist 50 % av det brottsförebyggande arbetet är av polisär art, genom tidiga insatser mot ringare brott begångna av unga personer?

  3. PS verkar inte ha tagit ställning till ett förslag om sänkt straffbarhetsålder, som f, n. är 15 år. Mitt förslag är att den sänks till 12 år. Det handlar givetvis inte om att 12-åringar ska sitta i samma fängelser som vuxna eller dömas till lika långa straff som vuxna. En ungdomsrabatt för personer under 18 år är okej för mig. Ungdomsrabatten för 18 – 20-åringar bör däremot avskaffas. Med en sänkt straffbarhetsålder ökar rättssäkerheten för dessa unga personer, genom frikännande domar, om det framkommer att de har blivit lurade eller rentav tvingade att begå brotten.

  Som nämndeman har jag varit med om tvångsomhändertagande av en 14-åring, som hade figurerat i utkanten av så många brottsutredningar, att det kunde ”antas” att han hade begått åtminstone några av brotten, utan hans skuld hade prövats i någon brottmålsrättegång. Det känns fortfarande olustigt. En gång misstänkt har alltid ögonen på sig. Och vi har ju i Sverige en benägenhet att kalla straff för vård – Och då är ju repressionen enbart för den enskildes bästa?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.