Stärk den svenska livsmedelsproduktionen!

”Skam” och ”ångest” är två ord som förekommer flitigt i massmedias rapportering om klimatet. ”Köttskam”, ”flygskam”. I augusti lanserades begreppet ”bondeskam” av en journalist i nyhetsrapporteringen om FNs nya klimatrapport.

Men svenska bönder ska inte behöva skämmas. Tvärtom! De ska vara stolta över den mat som de producerar. Liksom vi alla ska vara stolta över Sveriges bönder!

Idag producerar det svenska jordbruket inte tillräckligt med mat för den svenska befolkningen. Hälften av den mat vi äter är importerad. Alltfler inser vilka risker detta skulle innebära vid en kris i vårt närområde. Det skulle inte många dagar vid en blockad, innan maten i butikerna skulle vara slut. Självförsörjningsgraden i Sverige har sjunkit så lågt att vi inte skulle klara oss mer än en vecka om en verklig kris skulle uppstå. Sverige är därför oerhört sårbart när det gäller livsmedelsproduktion.

Vi borde stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Det är ett nationellt intresse att säkra livsmedelsproduktion och självförsörjningsgrad, på samma sätt som det är ett nationellt intresse att ha en stark försvarsmakt. Det borde inte ens vara en diskussion!

Svenskt kött tillhör det mest klimatsmarta köttet i världen! Om man jämför med kött från andra länder så har det svenska en lägre klimatpåverkan och dessutom har svensk djuruppfödning lägst antibiotikaanvändning i EU.

En stor fördel med svensk produktion är att den ger lägre utsläpp av växthusgaser per kilo produkt; nötköttsproduktionen 70 procent lägre och mjölkproduktionen 44 procent lägre än världssnittet. Det är siffror att ta till sig i den pågående klimatdebatten.

Vi måste därför snarare stötta svensk jordbruksnäring, via upphandlingar av lokalproducerat och på nationell nivå genom att underlätta för jordbruksnäringen. Det viktigaste är att sänka kostnaderna som är högre i Sverige än i jämförbara konkurrentländer. Det handlar om direkta kostnader i form av skatter och avgifter men också om indirekta kostnader genom regelkrångel, administration och kostsamma särkrav.

Det är INTE svenskt jordbruk som är hotet mot jordens klimat. FN pekar på att världens utsläpp från köttproduktion skulle minska direkt med över 30 procent om all världens produktion skulle gå till som i Europa. Och svenska bönder är alltså bäst i klassen!

I vårt land serveras dagligen flera miljoner måltider i offentlig regi, som är föremål för upphandlingar. Svenska företag med djurhållning har i det sammanhanget en tuff konkurrenssituation, där andra länder har lägre krav på bl.a. djurskydd. Varor och tjänster som den offentliga sektorn köper ska ha en sådan kvalitet att de ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning, till exempel svenska miljö- och djuromsorgsregler. Detta är exempelvis en bestämmelse vi redan lagt in i Umeå kommuns upphandlingspolicy.

Det svenska lantbruket har en av världens mest hållbara produktioner. Djuromsorgen är god och antibiotikaanvändningen i Sverige är lägst i EU. När vi väljer svenska livsmedel bidrar vi till mindre antibiotikaförbrukning – något som är positivt för folkhälsan. Samtidigt bidrar svensk livsmedelproduktion och betande djur till att hålla våra landskap öppna och främjar biologisk mångfald. Den svenska staten måste också snarast underlätta för jordbruket, genom lägre skatter och avgifter.

Var stolta över våra svenska bönder!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.