Miljöpartiets symbolpolitik hotar Umeås utveckling!

bild 5

Jag skriver i VK tillsammans med Lena Riedl, som är vice ordförande för kommunstyrelsens hållbarhetsutskott. VK har kortat ner texten, så här kommer den fullständiga versionen.

Miljöpartiets symbolpolitik hotar Umeås utveckling!

Sveriges kommuner är viktiga i det svenska miljöarbetet, med ansvar för bland annat samhälls- och stadsplanering, energi och VA, upphandlingar och långsiktiga investeringar. I en något märklig debattartikel (21/10) skriver Miljöpartiets gruppledare Nils-Seye Larsen om Moderaternas miljöpolitik i Umeå. Han menar att vi inte gjort något för klimatet och aldrig har några förslag. Det är naturligtvis fel.

Moderaterna betonar däremot vikten av ekonomisk tillväxt och teknikutveckling för att komma tillrätta med klimatfrågans utmaningar. Umeå kan som kommun stå med rak rygg i miljöfrågan. Vi moderater har aktivt varit delaktiga i de kontinuerliga satsningar som vi gjort för en bättre miljö i Umeå. Det mesta av åtgärder som nämns i artikeln, t.ex. ökad turtäthet i kollektivtrafiken och utbyggnad av gång- och cykelleder, har vi genomfört i Umeå i politisk enighet. Sedan år 2005 har utvecklingen varit fantastisk gällande bussåkande. Kollektivtrafikresandet har ökat med 130 procent och satsningen på elbussar har blivit lyckad.

Men Seye Larsens okunskap om all detta har kanske att göra med den korta tid han varit med i kommunpolitiken – det var ju knappt ett år sedan han tog över ledningen för Miljöpartiet när de gamla aktiva i partiet sparkades ut.

Han slår sig för bröstet över allt som hans parti bidrar med i Umeåpolitiken. Jo, vi har noterat att Miljöpartiet har förändrats det sista året. MP-politiker som nonchalerar hedersförtryck. MP-företrädare som polisanmäler politiska motståndare. MP-politiker som inte gillar kampen mot islamismen, och därför ifrågasätter att Arbetarpartiet ska få kommunalt partistöd. MP-politiker som från läktaren avbryter kommunfullmäktiges sammanträden, MP-politiker som hyllar detta beteende, MP-politiker som deltar i Extinction Rebellions olagliga aktioner att blockera trafiken i centrala Umeå. Så visst har Miljöpartiet i Umeå förändrats. Men inte till det bättre.

Vi moderater anser att det är viktigt med politik som ger goda resultat – inte symbolpolitik. Såväl på riksplanet som lokalt. Miljöpartiets kamp i Umeå mot tillväxt, mot goda flygförbindelser, mot bilister, mot bönder är ju inget annat än destruktiv symbolpolitik.

Sverige har kommit långt i jämförelse med andra länder när det gäller klimatåtgärder. Så sent som i januari kunde vi läsa att Sverige är bäst i världen på att leva upp mot sina åtaganden enligt Parisavtalet. Detta enligt en årlig ranking, som låtit 350 experter bedöma 56 länder samt EU som helhet. I Sverige hamnar Umeå kommun på plats 9 av 290 i årets kommunrankning av Sveriges hållbaraste kommuner. Umeås miljöarbete har uppmärksammats internationellt, där vi tre år har varit nominerade och kommit till final gällande utmärkelsen Europas miljöhuvudstad. Umeå ligger långt framme inom miljöområdet, vilket är positivt! Så nej, vi moderater har inget att skämmas över. Oavsett vilka otrevliga debattartiklar som Seye Larsen skickar till VK.

Luften i centrala Umeå blir steg för steg renare. 2018 uppvisade de bästa mätresultaten för luftkvalitén sedan mätningarna påbörjades år 2003. Det är positiva nyheter, även om mycket arbete kvarstår. Enligt rapporten från Umeå kommun är årsmedelvärdet för kvävedioxid det lägsta sedan mätningarna påbörjades år 2003. För sjunde året i rad klaras dessutom EU-gränsvärdet för kvävedioxid och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. En annan positiv nyhet i mätresultaten är att halterna av partiklar är låga och överskrider varken miljökvalitetsnormen eller miljömålsnivåerna. Umeå kommuns åtgärdsprogram för renare luft i centrala Umeå ger resultat.

Miljö- och klimatpolitiken måste baseras på sådant som faktiskt ger resultat. Konjunkturinstitutet liksom Riksrevisionen har exempelvis konstaterat att den nu omvalda regeringen bedriver en ineffektiv miljöpolitik. Risken är att vi får samma situation i Umeå lokalt, med ett Miljöparti som föredrar skadlig och tillväxthämmande symbolpolitik.

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Lena Riedl

Vice ordförande, kommunstyrelsens Hållbarhetsutskott (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.