Kom och lyssna på Hanif Bali (M) på torsdag

Av , , 1 kommentar 14

hanif2

Nu på torsdag 10/10 kl. 15.30-16.30 kommer moderata riksdagsledamoten Hanif Bali till Umeå universitet för en föreläsning med temat ”ask me anything”.

Umeå Universitet. Platsen är S205 i Samhällsvetarhuset. Arrangörer är MST Umeå och MUF Västerbotten. Det är öppen föreläsning med fri entré.

1 kommentar

Trafikverket struntar i kritiken från remissinstanserna – går vidare med förslaget om hastighetsbegränsningarna i Västerbotten! Mycket illa.

Av , , 2 kommentarer 11

Trafikverket Region Nord har i ett formellt brev till Umeå kommun daterat den 3 oktober meddelat att de har för avsikt att gå vidare i frågan om hastighetsnedsättningar inom länen trots flertalet inkomna avstyrkanden. Ärendet går nu vidare för juridisk granskning samt för eventuellt beslut av Trafikverkets Generaldirektör.

Jag beklagar djupt detta besked! Det innebär alltså att Trafikverket struntar i den massiva kritiken från såväl länets kommuner, Region Västerbotten som länsstyrelsen och går vidare med alla förslag om hastighetsbegränsningar på vägarna i vårt län. Det är illa.

Förslaget från Trafikverket innebär sänkta hastigheter för flera viktiga vägar i Västerbotten. Utöver sänka hastighetsgränser, så vill man att fler fartkameror ska sättas upp. De vägar som på olika sätt berörs i länet är E4, E12, E45, 363, 531, 364 och 95.

Vi har långa avstånd i Västerbotten, och sänker man hastigheten på de stora vägarna ytterligare skadar det tillgängligheten i länet. Att Trafikverket går vidare med detta förslag är mycket olyckligt.

2 kommentarer

Bra agerat av Jan Hägglund (AP)!

Av , , 2 kommentarer 48

Bilden kan innehålla: 1 person, text

Detta är på sätt och vis ett unikt blogginlägg, då jag tror att det är första gången på 12 år (började blogga i februari 2007) som jag berömmer Arbetarpartiets gruppledare Jan Hägglund. I alla fall i skrift.

Jag och Hägglund har, liksom våra partier, i många politiska frågeställningar helt olika ståndpunkter i den lokalpolitiska debatten. Inte minst utifrån den klassiska höger-vänster skalan. Precis som det skall vara. Men i kampen mot den radikala islamismen står vi på samma sida.

Jag läste i går kväll i Expressen om ett mycket bra initiativ. IS-terroristerna som tagit sig tillbaka till Sverige hör hemma bakom lås och bom, och nu har en grupp med bl.a. polisen Ulf Boström i Göteborg gått igenom lagstiftningen för att kunna lagföra dem. Polisanmälan mot de 300 IS-terroristerna med anknytning till Sverige är inlämnad.

Mycket bra!

 

Från Expressen:

”Polisen Ulf Boström anmäler 300 svenska islamistiska extremister som anslutit sig till terrorstämplade grupper.

 Enligt anmälan har polisen ihop med experter funnit stöd i svensk lagstiftning för att inleda förundersökningar.

– Dessa IS-terrorister utgör en fara för det svenska samhället i allmänhet och de brottsoffer som sökt skydd i Sverige i synnerhet, säger Boström.”

 

En eloge till Arbetarpartiets gruppledare Jan Hägglund i Umeå, som enligt nyhetsartikeln är en av anmälarna.

Jag ser förövrigt också att Jan Hägglund själv har bloggat om det nu på morgonen.

Bra agerat! De extrema islamisterna måste bekämpas såväl internationellt, nationellt som lokalt här hemma i Umeå.

2 kommentarer

Moderaterna sänker skatten för alla pensionärer!

Av , , Bli först att kommentera 9

Moderaterna föreslår sänkt skatt för alla pensionärer. Tidigare i veckan presenterade Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, en skattesänkning för Sveriges pensionärer på drygt 9 miljarder kronor. Dubbelt så många pensionärer – och nästan tre gånger så många kvinnor – får sänkt skatt jämfört med S/MP-regeringens förslag.

De som har arbetat ett helt liv och byggt Sverige ska också få en dräglig ålderdom. Men många pensionärer får inte ekonomin att gå ihop. Det finns ett stort värde av att ge landets pensionärer större ekonomiska marginaler. Regeringen sänker i sitt förslag skatten endast för de pensionärer som har högre pension. Moderaterna vill sänka skatten för alla, också de med låg pension.

Moderaternas förslag innebär en skattesänkning på 160 kronor för en pensionär med enbart garantipension, samt en sänkning på 270 kronor i månaden för den med en månatlig pension mellan 13 000 och 17 000 kronor. För inkomster högre än 25 000 kronor ger Moderaternas förslag lika stora skattesänkningar som regeringens förslag.

Sammanlagt omfattar Moderaternas skattesänkning för Sveriges pensionärer drygt 9 miljarder kronor. Dessutom står Moderaterna bakom förstärkningen av grundskyddet i pensionssystemet med bland annat höjd garantipension och bostadstillägg.

Bli först att kommentera

Moderaternas budget 2020

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår presenterades moderaternas budgetförslag. Budgetmotionen fokuserar på tre områden: att återupprätta samhällskontraktet, stärka sammanhållningen samt att stärka arbetslinjen och öka tillväxten. Moderaterna föreslår en höjning av de generella statsbidragen och växlar riktade statsbidrag till generella statsbidrag, vilket ger mer frihet till kommunerna. I förslaget finns även en del skattesänkningar, bland annat på bensin och diesel. Det är mycket positivt för alla som bor Norrland och inte minst i Västerbotten. Många människor pendlar till jobbet och är beroende av bilen för att få vardagspusslet att gå ihop. Även pensionärer får sänkt skatt i budgeten. Polisen och rättsväsendet prioriteras också i budgeten, vilket är positivt. Alla ska känna sig trygga i Sverige och att upprätthålla lag och ordning är en av statens kärnuppgifter.

I korthet är det följande förslag som tas upp i budgetmotionen:

Återupprätta samhällskontraktet 

  • För att säkerställa en trygg välfärd i kommuner och regioner föreslår Moderaterna kraftfulla ökningar av de generella statsbidragen med drygt 14 miljarder kronor.
  • För att ta tillbaka makten från de kriminella gängen behövs mer resurser till polis och övriga rättsväsendet. För detta satsar Moderaterna mer än fyra gånger så mycket som regeringen.

Stärk sammanhållningen 

  • För att stärka sammanhållningen mellan stad och land vill Moderaterna sänka bensin- och dieselpriset med en krona per liter.
  • För att stärka sammanhållningen över generationer sänker Moderaterna skatten för alla Sveriges pensionärer – även de med lägre inkomster.

Arbetslinje och tillväxt 

  • För att stärka arbetslinjen behövs bidragstak och skärpta krav för försörjningsstöd. Alla som tjänar mer än 13 000 kronor per månad ska få en skattesänkning på 3 200 kronor per år.
  • För att öka tillväxten föreslår Moderaterna avskaffad värnskatt och förlängd expertskatt. Hälften kvar ska gälla för alla.
  • För en effektiv miljö- och klimatpolitik satsar Moderaterna på elektrifiering av Sverige och klimatbistånd.

Källa: https://moderaterna.se/moderaternas-budget-2020-ateruppratta-samhallskontraktet

 

Bli först att kommentera

Flyget är viktigt för Umeå!

Av , , 1 kommentar 11

Goda flygförbindelser är viktiga för Umeå och för hela Norrland. Det är betydelsefullt för näringslivet, studenterna och för alla som flyger i jobbet och på fritiden att det går enkelt och snabbt att resa från Umeå till andra delar av landet.

I morse var jag på Morgonpasset på Rex där temat var ”Umeå – knytpunkt för utveckling”. Vi fick bland annat lyssna till B-O Lindgren, som är flygplatschef vid Umeå Airport. Han berättade om Umeå Airport och vilka visioner som finns för flygplatsens utveckling. Hans Johansson, försäljningschef på flygbolaget BRA, talade om hållbart resande och de innovationer som finns för att minska flygets klimatpåverkan. Han berättade att BRA flyger på höjder under 8000 meter, med syfte att undvika så kallade höghöjdseffekter.

Under morgonen fick också information om ett intressant projekt som heter Elise (Elektrisk lufttransport i Sverige). Projektetsamordnar utvecklingen av elektriska flygplan i Sverige. I framtiden kommer vi att kunna resa med elektriska flyg, vilket kommer minska flygets klimatpåverkan och göra våra resor mer hållbara. Inte nog med att elektriska flyg kommer att leda till lägre koldioxidutsläpp, så kommer det även att minska buller. Elflyg är inte allt för långt borta och förhoppningsvis kan det inom några år bli en verklighet att resa med elflyg vid kortare resor i landet. Mycket positivt!

Flyget står för ungefär 4% av människans globala klimatpåverkan enligt Naturvårdsverket. Av Sveriges koldioxidutsläpp står idag inrikesflyget för omkring 1 %. Vi moderater tycker att det är viktigt att betona att det är utsläppen som flyget för med sig som måste minska och inte själva flygresorna. Moderaterna vill satsa mer på forskning och utveckling. Med hjälp av nya innovationer kan vi minska flygets klimatpåverkan och resa mer hållbart.

1 kommentar

Det är inte acceptabelt att störa fullmäktiges sammanträden!

Av , , Bli först att kommentera 16

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i en kommun. Ledamöterna är demokratiskt valda, i allmänna val av befolkningen.

Kommunfullmäktigesammanträdet i Umeå har två gånger i rad avbrutits av klimataktivister. Först vid sammanträdet i juni, sedan även i augusti.

Det är beklagligt – och allvarligt – att man har så lite respekt för demokratin. Ska vi tvingas kalla in ordningsvakter för att förhindra olika grupperingars agerande och försök att störa sammanträden? Var är respekten för demokratin? Därför var det en högaktuell och viktig interpellation som ställdes av moderata fullmäktigeledamoten Igor Jonsson vid måndagens KF.

I samband med aktionen i juni liksom i augusti så hyllades tilltaget av vissa politiker i Umeå kommun. Bland de politiker som tyckte detta var bra agerat av aktivisterna, så fanns både förtroendevalda från Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vid det första tillfället var det dessutom en aktiv politiker från MP, som stod uppe på åhörarläktaren och deltog i att störa vårt sammanträde.

Det är skamligt. Jag hoppas att vi slipper se ett sådant beteende från förtroendevalda i framtiden. Därför var det ett välkommet besked från MP:s gruppledare att de hade tagit en intern diskussion i deras parti om sådant agerande.

Men tyvärr verkar det fortfarande finnas en stor acceptans bland vissa partier i KF för aktioner som stör demokratiska sammanträden, så länge aktionerna kommer från ”rätt” sida. En vänsterpartist som var uppe i talarstolen förstod inte ens poängen med den interpellation som Igor Jonsson hade ställt.

Det är klart bekymmersamt.

När man välkomnar att fullmäktiges sammanträden störs och för stunden avbryts så har man passerat en skarp och tydlig gräns. När man hyllar dessa grupperingar som hjältar för deras antidemokratiska ageranden har man passerat en tydlig gräns. Då har man ställt sig på antidemokraternas sida.

Bli först att kommentera