Hans Lindberg (S) får allvarlig kritik av Justitieombudsmannen

Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) får allvarlig kritik av Justitieombudsmannen (JO). Detta finns just nu att läsa på SVT, Aftonbladet, VK etc.

Lindberg har i strid med efterforskningsförbudet i svensk lag, gjort otillåten efterforskning av uppgiftslämnare vid intervju med SVT. För detta får han nu kritik i ett beslut av JO. Justitieombudsmannen ifrågasätter även Hans Lindbergs ”förståelse och respekt för reglerna om meddelarfrihet och efterforskningsförbud”.  Lindberg får kritik för sina uttalanden även i en senare intervju.

Detta är naturligtvis mycket allvarligt. Hans Lindberg är ordförande i kommunstyrelsen och har ett särskilt ansvar, inte minst när det gäller att känna till och respektera reglerna om efterforskningsförbud.

I Sverige är det förbjudet för myndigheter och andra offentliga organ att efterforska vem eller vilka som lämnat uppgifter till massmedia. I grundlagen finns inskrivet om skydd för källor som vill lämna information, avsett för publicering. En myndighet kan och får inte börja göra efterforskningar kring vem som lämnat uppgifterna.

För mig är detta en självklarhet. Att aldrig vara ens i närheten av att börja efterforska källor till det ena eller det andra som kan dyka upp i massmedia – oavsett hur fel uppgifterna som publiceras är. I det sammanhanget är man ju härdad sedan många år. Men det sitter i ryggraden. Efterforska inte källor.

Självklart ska inte politiker, eller andra representanter för myndigheter, efterforska källor från massmedia. Lika lite ska någon anställd i kommunen ska behöva oroa sig för dylikt.

I det aktuella ärendet med Hans Lindberg, så varnar Justitieombudsmannen i sin beslutsskrivelse för att tjänstemän kan skrämmas till att inte använda sin meddelarfrihet: ”En företrädare för det allmänna ska inte uttrycka sig som att han eller hon skulle vara beredd att efterforska källor i vissa situationer. Sådana uttalanden kan i förlängningen leda till att tjänstemän inte vågar utnyttja sin meddelarfrihet.”

Jag bloggade i juni 2018 om detta, och underströk det självklara i att en politiker inte ska efterforska källor. Det är ju som sagt förbjudet.

Kritiken mot Hans Lindberg i JO:s beslut är tydlig och allvarlig.

Nedan bifogas sammanfattningen av dagens beslut från Justitieombudsmannen:

Kritik mot ordföranden i Kommunstyrelsen i Umeå kommun för agerande i strid med efterforskningsförbudet

 

Beslutet i korthet: Ordföranden i Kommunstyrelsen i Umeå kommun frågade under en tv-intervju en reporter på Sveriges Television (SVT) vem som hade lämnat vissa uppgifter. JO finner att den fråga som ordföranden ställde till reportern utgjorde otillåten efterforskning av uppgiftslämnare och att han därmed agerat i strid med efterforskningsförbudet. JO framhåller vikten av att den som företräder en myndighet eller ett annat allmänt organ känner till och respekterar reglerna om efterforskningsförbud. Ordföranden i kommunstyrelsen kritiseras för att ha frågat efter SVT:s källor.

Ordföranden i kommunstyrelsen intervjuades senare igen av SVT om efterforskning av källor. JO finner att flera av hans svar och uttalanden i den intervjun ger anledning att ifrågasätta hans förståelse och respekt för reglerna om meddelarfrihet och efterforskningsförbud. JO uttalar bl.a. att en företrädare för det allmänna inte ska uttrycka sig som att han eller hon skulle vara beredd att efterforska källor i vissa situationer. Ordföranden i kommunstyrelsen kritiseras även för sina uttalanden i den senare intervjun.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.