Bekämpa brottsligheten och återupprätta tryggheten!

Av , , 2 kommentarer 31

Med anledning av de senaste gängattackerna i centrala Umeå, så skriver jag och riksdagsledamot Edward Riedl i Folkbladet. Insändaren bifogas nedan.

 

Gängen ska bort från Umeås gator!

Vi moderater kommer aldrig acceptera att otryggheten fortsätter att breda ut sig. Vi tänker fortsätta vara den starkaste rösten för alla medborgare som vill ha ordning och reda i samhället. Vi har också de politiska förslagen för att stoppa och bryta dagens utveckling. Fega politiker som försöker förminska problemen kommer aldrig kunna lösa dem.

Unga människor ska inte vara rädda att bli påhoppade av stora gäng på Umeås gator. Äldre ska inte behöva frukta rån. Tjejer och kvinnor ska inte begränsas i sina liv i fruktan för sexuella övergrepp och våldtäkter. Ingen ska behöva vänja sig med skjutningar och sprängningar. Utvecklingen i Sverige avviker mycket negativt med övriga västvärlden när det gäller mord och våld. Sverige ska inte behöva jämföras med rena krigszoner.

I valrörelsen 2018 sökte vi moderater lokalt och nationellt förtroende för att stoppa utvecklingen och börja bygga ett tryggt samhälle igen. Det behövs fler poliser och hårdare straff. Vi behöver övervakningskameror och bättre belysning. Mer samarbete och samverkan av samhällets alla aktörer. Vi behöver också få ordning på integrationen så fler människor får positiva framtidsdrömmar. Politik hänger ihop och alla dessa delar behövs.

Alla i Umeå, Västerbotten och Sverige ska känna sig trygga igen. Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet fick stöd av Centerpartiet och Liberalerna att skära bort 230 miljoner kronor i polisbudgeten 2019 var ett stort svek. Det förhindrade anställningar av fler poliser i exempelvis Västerbotten.

Vi moderater kommer i valet 2022 att söka förnyat förtroende för att bekämpa brottsligheten och återställa tryggheten och tilliten igen. Vi är beredd att göra det som krävs. Betydligt mer pengar till rättsväsendet, höjda polislöner och hårdare straff.

 

Edward Riedl (M)

Riksdagsledamot

Anders Ågren (M)

Kommunalråd, Umeå

Oerhört allvarligt – tipsa polisen om ni vet något! Och sätt upp kameraövervakning i centrum snarast.

Av , , Bli först att kommentera 43

 

Jag läser på vk.se om gängattacker mot unga i Umeå. Stora ungdomsgäng har vid två tillfällen under den gångna helgen gått till attack och misshandlat och hotat ungdomar i centrala Umeå. I ett fall var det 20-25 ungdomar mot en ensam kille. Kvällen efter var det 10-20 ungdomar/unga vuxna som misshandlade några andra ungdomar. Dessa tvingades uppsöka akuten. Polisen misstänker att det rör sig om samma gäng – och vädjar nu om allmänhetens hjälp. Den som har tips eller vittnesuppgifter kan ringa polisen på 114 14.

Detta är mycket allvarligt. Umeås offentliga rum ska vara tryggt och säkert. Hoppas verkligen att polisen snabbt kan klara upp detta.

Jag ser för övrigt fram emot när polisens övervakningskameror ska börja sättas upp i Umeå under 2020 på vissa platser.

Likaså borde Umeå kommun komplettera med egna övervakningskameror på brottsutsatta platser. Än så länge har vi moderater varit ensamma om att föreslå kameraövervakning. Men hur många allvarliga brott ska tillåtas ske i Umeå, innan även övriga partier börjar vakna i denna fråga? Detta är ingen nya fråga. Vi har förslagit detta under en lång rad av år, men ingen annan verkar se några egentliga problem.

Upp med kameraövervakning snarast!

Kriminaliteten måste motverkas!

Umeå behöver en politisk högersväng!

Av , , 3 kommentarer 20

umeåhögersväng

Nedanstående debattartikel är publicerad i lördagens VK.

Umeå behöver en politisk högersväng!

VK har publicerat en granskning av de höga kostnaderna för Umeå kommuns verksamheter, och varför pengarna inte verkar räcka till. Det är bra att detta uppmärksammas! Moderaterna i Umeå lyfter ständigt upp det här, men vi talar tyvärr för döva öron i fullmäktige. Umeåborna är förlorarna, när man har valda politiker som inte förmår att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Trots en absurt hög kommunalskatt verkar pengarna aldrig räcka till för Socialdemokraterna i Umeå. Trots att umeåborna i stort sett är mest beskattade av alla kommuninvånare i vårt land – två kr högre kommunalskatt motsvarar 600 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta nettointäkter från vattenkraften på ca 150 miljoner kr per år.

Umeå kommuns politiker har alltså 750 miljoner kr mer per år, som man satsar i de olika verksamheterna. Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden och svårigheter att klara budgeten. Trots betydligt mer pengar på totalen, så blir resultatet bl.a. dålig arbetsmiljö inom äldreomsorgen och skolan.

Ja, någonting är fel inom Umeå kommun. Men det är verkligen inte avsaknad av ekonomiska resurser totalt sett, utan det är hur pengarna används. Socialdemokraterna har styrt i Umeå sedan 1994, ibland i samarbete med V eller MP. Häri ligger också mycket av problemet.

Umeå kommun behöver en tydlig borgerlig politik! Som klarar av att prioritera och göra de nödvändiga avvägandena. Som klarar av att hushålla med skattebetalarnas pengar. Som finansierar de reformer och satsningar som man tar beslut om.

Idag råder en fullständig brist på respekt för skattebetalarnas pengar. Det finns t.o.m. partier i Umeå som vid budgetfullmäktige ville höja kommunalskatten ännu mer. 750 miljoner kr mer per år än andra kommuner räcker inte för dem – dessa partier anser sig behöva ännu mer för att kunna erbjuda samma välfärd som landets övriga kommuner.

Om höga kommunalskatter hade varit lösningen på problem inom välfärden – ja, då hade vi inte haft några välfärdsproblem här. För Umeå är värst i klassen. Det är ju inte bara borgerligt styrda kommuner i södra Sverige som har betydligt lägre kommunalskatt. Det är ju alla jämförbara kommuner i landet, som har lägre kommunalskatt än Umeå. Av de 20 största städerna, så har alla lägre skatt än Umeå, och 12 av dessa är alltså S-styrda.

I SKR:s Öppna jämförelser 2018 gällande vård och omsorg för äldre – ligger Umeå kommun på plats 157 av 252 kommuner när det kommer till bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende. Plats 108 av 244 när det kommer till boendemiljö i särskilt boende och plats 127 av 290 när det kommer till särskilt boende i sin helhet. Det duger naturligtvis inte.

I SKR:s Öppna jämförelser (2017) när det gällde studieresultaten i årskurs 9, så hamnade vi på plats 110 av landets kommuner, när det gäller det s.k. sammanvägda studieresultatet. Det var senaste gången man uppdaterade rankingen. Förhoppningsvis kommer det snart en ny.

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå. Då är frågan – har alla dessa kommuner sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, bevisligen inte. Det handlar om det politiska ledarskapet, tydliga eller otydliga mål, det handlar om organisation, förtroende och tillit till personalen.

Moderaterna var det enda parti i Umeå som vid senaste budgetfullmäktige såg möjligheten att genom andra prioriteringar sänka kommunalskatten, samtidigt som vi ökade ramarna mer än S/MP till för- och grundskolenämnden samt äldrenämnden. M värnar kärnverksamheten: vi satsar mer pengar till äldreomsorgen och grundskolan. Vi prioriterar en skola som levererar goda kunskapsresultat, en värdig äldreomsorg med hög kvalitet.

Men det gäller därför att kunna prioritera. I Moderaternas budgetförslag minskade vi ramarna jämfört med S/MP-budgeten till kulturnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjenämnden och kommunstyrelsen. I Moderaternas förslag till budget för år 2020 ville vi sänka kommunalskatten med 20 öre. Även efter vår skattesänkning, skulle Umeå kommun ligga 180 öre högre än rikssnittet för landets kommuner. Ambitionen måste vara att successivt fortsätta sänka skatten under mandatperioden.

Vi vill minska kulturens område tydligt: Kvinnohistoriskt museum, minskning av bidrag till konst- och kulturföreningar, festivalbidrag, UFH, Guitars. Vi vill öka kontrollerna vid ansökan om utbetalningar av försörjningsstöd, genom hembesök, likt man gjort i andra delar av landet. Försörjningsstödet har minskat med över 20 procent, där man börjat med detta.

Vi föreslog att dra i handbromsen för det misslyckade införandet av heltid för alla. Ett beslut som varit helt ofinansierat, men som leder till merkostnader varje år på ca 50 miljoner kr. Som dessutom leder till sämre arbetsmiljö: ökad helgtjänstgöring, fler delade turer. Detta har också lett till att man har anställd personal, som saknar arbetsuppgifter under delar av dagen.

Likaså föreslår M att kommunen tar bort målet om max 30 anställda per chef. Det är en lovvärd ny ambition, men det innebär merkostnader för år 2020 på 16 miljoner kr. Pengar som inte heller är budgeterade!

Umeå behöver mer av borgerlig politik. Umeå behöver politiker och partier som har förmågan att prioritera. Som förmår dämpa kostnadsutvecklingen och hushålla med skattebetalarnas pengar. Umeå behöver en politisk högersväng.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå