VK:s nyhetsrapportering…….

Jag har sedan många år tillbaka slutat begära rättelse i lokalmedia, däribland VK. Det spelar liksom ingen roll, det händer alltför ofta att det är fel i den lokala nyhetsrapporteringen – fel i sak, feltolkat, felciterat, snedvinklat. Medvetet eller omedvetet. Listan skulle kunna göras lång. Ofta skakar man som politiker bara på huvudet och knyter handen i fickan.

Det tar för mycket tid och energi att bryta arm med lokalmedia. Tidigare kommunalrådet Lennart Holmlund (S) lade ju ner mycket energi på att faktiskt belysa felaktigheter hos VK och andra, men för egen del har jag mestadels låtit det vara.

Men för en gångs skull ska jag faktiskt ge mina läsare ett hyfsat belysande exempel. Det visar hur fel det kan bli i nyhetsartiklar som VK:s prenumeranter och läsare får ta del av. Intet ont anande kanske man som läsare t.o.m. tror att man läser korrekt speglade nyheter.

Exemplet är från tisdagens VK-tidning, och artikeln från kommunfullmäktige, då vi antog Umeå kommuns nya miljömål.

Både jag och – faktiskt – några av mina politiska motståndare fick anledning att skratta åt delar av VK:s nyhetsartikel om debatten om miljömålen. Egentligen borde jag väl ha blivit förbannad, men ibland kan man inte annat än skratta åt eländet.

För VK:s utsände hade tydligen helt missat anledningen till att Moderaterna, med stöd av Kristdemokraterna, Arbetarpartiet och Sverigedemokraterna yrkade återremiss på ärendet. Hur detta nu är möjligt.

Trots att anledningen till återremissen finns med i handlingarna, liksom i protokollet från såväl Planeringsutskottet som kommunstyrelsen. Trots att jag hade lagt upp skälet för återremissen ett flertal gånger på sociala medier, liksom på bloggen. Trots att jag i mitt anförande läste upp skälet till återremissen.

Vad var då skälet till återremissen? Jo, vi saknade en del i dokumentet om just skogens betydelse för kolinlagring och därmed klimatet. Och eftersom det bara var fråga om att efterfråga mer fakta, så ansåg vi att det inte borde vara så dramatiskt ens för våra motståndare att gå med på det. (Återremissyrkandet i sin helhet finns längre ner i detta blogginlägg).

Men vad får vi läsa i VK? ”Moderaterna yrkade återremiss med argumenten att målen handlar för mycket om symbolpolitik.” (!?).

Nej, skälet till återremissen var helt kopplat till att det saknades en del om skogens påverkan att binda kol och att sådana beräkningar borde finnas med i dokumentet.

Sedan är det helt korrekt uppfattat av VK att jag och Moderaterna – i en bredare ansats om vad som är viktigt och inte viktigt för klimatet – pläderade för ekonomisk tillväxt, frihandel, marknadsekonomi, teknikutveckling och forskning i debatten. Och att vi avvisar symbolpolitik, som annars präglar såväl den internationella, nationella som lokala klimatdebatten. Det var ju bl.a. därför vi i ett senare skede hade konkreta ändringsyrkanden i delar av dokumentet.

Men det hade alltså inget med ÅTERREMISSEN att göra. Som däremot VK verkar ha fått för sig.

Som sagt – vanligtvis brukar jag inte bry mig om att påpeka uppenbara felaktigheter men ibland blir det bara för mycket av pinsamheter.

 

 

Yrkandet om återremiss i sin helhet:

”I första hand återremiss, med följande motivering:

Skogens kolinlagring har inte räknats med i underlaget. Skogen har en positiv betydelse för vårt klimat, vilket bl.a. lyfts fram i remissförslaget ”Strategi för Västerbottens regionala skogsprogram” från länsstyrelsen, Region Västerbotten och Skogsstyrelsen.

Skogen binder kol och bidrar till produkter som ersätter fossila råvaror. Här finns en enorm utvecklingspotential. Västerbottens län består till 70 procent av skog som genom ansvarsfullt brukande binder stora mängder koldioxid och bidrar till produkter som ersätter fossila råvaror. Statistik från SLU Riksskogstaxeringen och Skogsstyrelsen visar att skogens årliga kolinlagring i Västerbottens län är tre gånger högre än länets klimatutsläpp.

Motsvarande beräkningar måste finnas med för Umeå kommun, i detta dokument, för att ge en korrekt bild inför beslut.”

2 kommentarer

 1. Jan Sjöström

  Hej!

  Uppgivenhet genererar sällan eller aldrig förändring, här
  måste hela samhället ta aktiv ställning, detta om vi nu
  ser nytta i demokrati och dess förutsättningar.

  En media som gör sitt jobb förutsätter en granskning
  med empiri som utgång – allt annat är givetvis av icke
  intresse. Trotts detta ser vi i kontinuitet att enskild
  skribent ”tar sig rätt” att agera i egen sak. Hur kan vi i
  landet Sverige påstå att vår demokrati förutsätter fäste
  i agenda formulerad av en press som ser verklighet i
  ett skimmer av vänsterdimma!

  Ca 70% av vår i dag verksamma journalistkår ser inget
  problem i att sympatisera med ytterkantsåsikter via V
  och M P, att då förutsätta att skyddet av demokratins
  grunder är fullödigt är att vara okunnig och ytterst naiv.

  Sverige behöver en djupare reflektion i de förutsättningar
  som bygger och försvara demokrati – i detta ingår även
  de media vars röst så uppenbart (och illa dolt) ser skäl
  att genom påverkan skapa en helt annan samhällsordning.

  Med vänlig hälsning/ Jan

 2. Torbjörn Hornliden

  Bra Anders. Vi måste dock komma ihåg att om vi eldar upp skogen i någon form så frigörs det bundna kolet. Biomassa från träd är m a o inte en speciellt bra användning utan vi måste bygga med träet för att göra en riktig kolsänka. Det är dessutom så att Västerbotten inte bör sig tillbaka göra lika stora ansträngningar som andra regioner trots att vi har skogen. Skulle du räkna in positiva klimateffekter från att vi har mycket vattenkraft som vi exporterar till andra regioner-som då slipper elda med med kol så är Västerbotten ännu mer klimatpositivt.
  Alla måste ta sitt klimatansvar nu och risken är att lokala moderater är fortsatt bekväma om vi pratar om Västerbotten som klimatpositivt. Nu menar jag inte Gunilla Berglund som tvärtom agerat föredömligt tidigt i sina uppdrag-trots sin partibok.

Lämna ett svar till Torbjörn Hornliden Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.