M röstade nej till att bevilja Ibn Rushd bidrag!

Vid dagens sammanträde med Kulturnämnden i Umeå fördelades pengar till de olika studieförbunden. Moderaterna röstade, som enda parti, nej till att studieförbundet Ibn Rushd skulle beviljas bidrag.

Kopplingarna mellan islamistiska Muslimska Brödraskapet och Ibn Rushd är välkända, och borde fått fler att dra samma slutsats som oss moderater.

Våra moderata företrädare yrkade avslag på delen om pengar till Ibn Rushd, och reserverade sig sedan mot majoritetens beslut. Nedan bifogas det pressmeddelande som skickades ut efter sammanträdet.

 

Pressmeddelande 2020-05-27

 

Moderaterna i Umeå säger nej till att Ibn Rushd får kommunala bidrag

På kulturnämnden idag yrkade Moderaterna att studieförbundet Ibn Rushd inte skulle få några kommunala bidrag. Skälet till detta är att Moderaterna anser att Ibn Rushd inte uppfyller de demokratikrav som Umeå kommun har på organisationer som erhåller kommunala bidrag.

I slutet av 2019 fastslog kammarrätten i Stockholm i en dom att en av Ibn Rushd:s medlemsorganisationer kunde nekas bidrag av MUCF på grund av att organisationen inte verkar i enlighet med demokratins idéer.

Ibn Rushd har kritiserats för att ha kopplingar till Muslimska brödraskapet, som är en internationell islamistisk nätverksrörelse, vilket framgår i boken Islamism i Sverige av Johan Westerholm. I en studie från Folkbildningsrådet som publicerades förra året granskades Ibn Rushd. Enligt studien har Ibn Rushd en tolkningstradition med ideologisk anknytning till Muslimska brödraskapet. Även en rapport från MSB, av bland annat Magnus Norell, har visat på kopplingar till Muslimska brödraskapet.

– Jag tycker det står klart att Ibn Rushd med sina kopplingar till islamistiska och jihadistiska miljöer inte ska ha en krona av skattebetalarnas pengar. Ibn Rushd lever inte upp till något av de uppställda demokratikraven kommunen beslutat om och därför yrkade vi som enda parti i nämnden avslag på utbetalning av stöd, säger Anton Bergström (M), ledamot i kulturnämnden.

Kulturnämnden avslog Moderaternas yrkande och valde att tilldela Ibn Rushd kommunala bidrag. Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

En kommentar

 1. Brorson

  Ibn Rushd / Ibn Rachid, vars latinska namn var Averoes, är islams största tänkare efter profeten själv, och dessutom en länk mellan den grekiska filosofin (som fallit i glömska i Europa) och det medeltida Europa. Således återupptäcktes Aristoteles, vars verk fortfarande är grunden för modern vetenskap. Det är en missuppfattning att det forngrekiska filosofiska och vetenskapliga arvet fortlevde hela tiden i Europa eftersom Grekland är ett land i Europa. Men det forngrekiska väldet omfattade före delningen i en västlig och östlig del hela östra Medelhavs-området, inklusive de länder, som senare kom att erövras av araberna, bl.a. Egypten.

  Ibn Rachid, som bodde i nuvarande Spanien, som då behärskades av araberna, kom därigenom att ge impulsen till utvecklingen av västerländsk civilisation, filosofi och vetenskap – och på sikt det demokratiska folkstyret. Man kunde därför hoppas att en återupptäckt av Ibn Rachid bland de muslimer. som idag lever i Västeuropa, skulle bana väg för en mer ”upplyst” riktning inom islam, som bejakar demokratin och folkstyrets principer, som väl förenliga med profetens lära.

  Att sålunda en extremistorganisation, som i praktiken tar avstånd från arvet efter Ibn Ruschd och gör anspråk på att företräda alla Sveriges religiöst troende muslimer såsom de rätta uttolkarna av islam, använder hans namn är att segla under falsk flagg. Att ge bidrag av skattemedel till denna organisation är att ge en felaktig signal till Sveriges muslimer om vad det svenska samhället bör och kan stödja. Varför inte stödja de goda krafterna inom islam i stället? Och med det menar jag inte de sekulära krafterna. Även bärare av ett tankegods, som känns främmande för oss kristna eller sekulariserade svenskar, kan ju vara goda krafter. Även om det kan vara svårt, måste vi skilja mellan olika riktningar och tendenser inom det som kan kännas främmande för oss.

  Moderaterna i Umeå har alltså gjort helt rätt, som har yrkat avslag på kommunala pengar till organisationen Ibn Ruschd. Det finns mycket som är värt att stödjas inom islam, men inte detta. Däremot det som Ibn Ruschd / Ibn Rachid stod för. Ivern att stödja integrationen av muslimer samt kampen mot främlingsfientlighet och rasism för öppenhet, tolerans. mångkultur och religiös mångfald får inte leda till ideologisk blindhet

  Tyvärr finns, inte minst på vänsterkanten, de som resonerar så att all religiositet är av ondo, så därför spelar det ingen roll vilka religiösa yttringar man stödjer. Vd som helst som seglar under religiös flagg – även sådant som egentlig inte är grundat i en religiös tro utan snarare är politik i religiös förklädnad…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.