Fler kriminella måste hållas borta från gatorna!

Många unga rånare som grips släpps innan deras förhör ens har hållits. Det betyder att rånarna kan kontakta både rånoffret och vittnen för att hota dem till tystnad – och att Polisen får svårare att utreda brottet.

Idag är minimistraffet två års fängelse för att häktning ska krävas. Moderaterna vill sänka det till ett års fängelse för att få bort fler grovt kriminella från gatorna!

En kommentar

 1. Brorson

  Som jag har konstaterat förut har Moderaterna den bästa kriminalpolitiken. Men den kan bli ännu bättre. Det finns frågor som måste diskuteras och redas ut.

  1. Den som har begått ett brott har tagit sig friheter, som han inte hade rätt till, och måste därför plikta med förlust av frihet. Därför ska straffet vara relaterat till brottet enligt principen ju grövre brott, desto hårdare straff. Eftersom vi inte har fängelser med olika hårdhetsgrader, (däremot olika säkerhetsklasser) betyder hårdare straff längre tid i fängelse. Förlust av pengar (böter) är också en förlust av frihet, förutsatt att bötesstraffet är relaterat till betalningsförmåga. Den, som saknar inkomst eller förmögenhet ska givetvis inte slippa straff, utan får avtjäna straffet i fängelse i stället. Jag föreslår:

  2. att alla straff ska utmätas som veckor, månader eller år i fängelse. Domstolen beslutar dock på eget initiativ om omvandling av fängelsestraff på högst tre månader till bötesstraff, om den dömde kan antas betala böterna med hederligt förtjänade pengar eller hederligt förvärvad förmögenhet. Domstolen beslutar efter ansökan av den dömde om omvandling av fängelsestraff till a) böter om det utdömda straffet är tre – sex månader fängelse, i övrigt samma villkor
  b) särskild ungdomsvård – om brottet kan antas bero på att föräldrarna brustit i uppfostran.
  c) psykiatrisk vård, om brottslingen har behov av sådan. Vården ska ges i en särskild vårdinrättning för dömda brottslingar, oavsett om den psykiska sjukdomen har bidragit till brottet, eller ej.
  d) Missbrukarvård.

  Ovanstående vårdtider ska avräknas från fängelsetiden. Brott är ingen psykisk sjukdom. Härutöver kan ett begånget brott ha andra rättsliga konsekvenser, som dock EJ ska avräknas från straffet, såsom utvisning, näringsförbud eller förlust av yrkeslegitimation, körkort, vapenlicens o dyl. Utvisning ska inte ses som en del av straffet. eftersom massvis med utlänningar utvisas utan att de har begått ett enda brott, utan bara för att de saknar asylskäl.

  3. Mängdrabatten för den, som begått flera brott, avskaffas delvis. Eftersom sammanlagda strafftider på flera hundra år väcker löje och bristande respekt för lagarna behövs dock någon form av mängdrabatt. Jag föreslår a) För de tre grövsta brotten utdöms straff motsvarande hela straffvärdet, b) För de därefter följande tre grövsta brotten utdöms straff motsvarande halva straffvärdet. c) För övriga brott utdöms lämpligt straff, som ej överstiger en människas normala livslängd.

  4. Ungdomsrabatten avskaffas för brottslingar över 18 år. I stället införs ungdomsrabatt för brottslingar under 18 år – upp till 75 % för de yngsta förbrytarna. Straffbarhetsåldern sänks till 10 år. För så unga förbrytare ska det finnas särskilda ungdomsfängelser. Dessutom ska straffet kunna omvandlas till särskild ungdomsvård (Se ovan!)

  5. För vuxna brottslingar (över 18 år) ska straffen alltså relaterat till brottet. Vid särskilt stor risk för återfall i allvarlig brottslighet ska internering återinföras. Denna möjlighet finns i Norge, och kallas där förvaring. Det innebär att särskilt farliga brottslingar hålls frihetsberövade utöver strafftiden utöver straffskalorna. Kan bli aktuellt för att skydda vittnen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.