Stå upp för flyget – det behövs även i framtiden!

Vänsterpartiet i Umeå vill förbjuda flygresor för kommunanställda och förtroendevalda i tjänsten. Ett korkat förslag – motionen behandlas idag.

I debatten jublar V:s gruppledare Ulrika Edman i talarstolen för att Coronapandemin har fått människor att sluta resa med flyg. ”Det behövdes en pandemi”, säger hon i debatten och konstaterar att pandemin har lyckats realisera motionens intentioner.

En skrämmande syn. Men å andra sidan är det passande för ett skrämmande parti.

Flyget är en förutsättning för att människor ska kunna mötas, för handel, affärer och beslutsfattande – det bidrar till jobb och utveckling. Även i framtiden behövs därför de snabba och effektiva flygresorna.

Flyget är i högsta grad viktigt för Umeå. Umeå är beroende av goda flygförbindelser, inte minst med tanke på vår geografiska placering i norra Sverige. Tillsammans med bl.a. tåg och buss liksom bil utgör flyget en viktig pusselbit för att göra hela Sverige tillgängligt. Flyget binder samman Sverige.

Umeå Airport, som drivs av Swedavia, utgör en viktig konkurrensfördel för vår region. Snabba och täta kommunikationer med flyg mellan Umeå och Stockholm, och ännu längre bort, är A och O för inte minst vårt näringsliv. Men även för offentlig sektor. Det är också viktigt för våra invånare att enkelt och snabbt kunna resa ut i världen. Umeå Airport måste långsiktigt stärka sina positioner, och utveckla sin verksamhet.

Vi måste därför snarast få igång flygtrafiken igen, som i praktiken upphört p,g,a, Coronapandemin. När pandemin lämnar sitt akuta skede, så måste vi få igång flyget igen. Vi ser att flygtrafiken nu sakta börjar komma igång igen. Det är bra! Umeå måste snarast få fungerande flygtrafik på samma nivå med antalet avgångar, som innan Coronakrisen.

Motsatsen – färre bolag som flyger till Umeå, färre avgångar – är däremot ett hot mot jobb, företag och tillväxt. Det är ett hot mot Umeås utveckling.

Vänsterpartiet föreslår i sin motion att Umeå kommun framöver inför ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för kommunens alla medarbetare och förtroendevalda.

Det är feltänkt. Flyget spelar en viktig roll för att knyta samman hela landet.  Umeå kommun måste på samma villkor som andra representanter – från andra delar av landet – kunna delta i samarbeten, utvecklingsarbeten och beslutsfattande. Kommunanställda och politiker som behöver flyga till möten på längre avstånd, ska självklart göra det. Det spelar nämligen roll att vara på plats, inte enbart digitalt. Sen kommer sannolikt erfarenheterna av Coronapandemin bli, att en större andel av möten och konferenser kommer att ske digitalt i framtiden.

När man reser på uppdrag av Umeå kommun, så ska man göra en särskild bedömning vid varje resetillfälle – faktorer som avstånd, tidsåtgång, kostnadseffektivitet och miljöhänsyn är alla en del av bedömningen vid val av färdsätt. Att utesluta flyget för längre resor är kontraproduktiv symbolpolitik. Resan kommer ta längre tid, det blir inte bättre för miljön och det blir i många fall dyrare för skattebetalarna – fler hotellövernattningar, ökade kostnader för traktamente m.m.

Flyg inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ingår dessutom i EU:s utsläppshandelssystem. Det innebär att om Sverige sänker sina utsläpp så kan något annat medlemsland släppa ut mer.

Det blir med andra ord ingen positiv effekt på klimatet om vi slutar flyga till och från Umeå. Inte ens om alla flygbolag sluta flyga till och från Norrland. Detta understryker ännu en gång vikten av internationella åtaganden och överenskommelser för att göra skillnad för klimatet. Utsläppen är globala.

Flyget står globalt sett för ungefär 2-3 procent av de totala utsläppen av koldioxid enligt Internationella klimatpanelen (IPCC). Av Sveriges koldioxidutsläpp står idag inrikesflyget för omkring 1 %.

Det är inte flygresorna, utan utsläppen, som måste minska. Med hjälp av innovationer kan vi minska flygets klimatpåverkan och resa mer hållbart. Det finns många goda exempel på det.

Idag har flyget minskat sina utsläpp med 70 procent per passagerarkilometer jämfört med för 60 år sedan – och allt pekar på fortsatt positiv utveckling. Tekniken förbättras kontinuerligt; lättare flygplan, och effektivare motorer får ner utsläppen. Drivmedel baserade på koldioxidneutrala och förnybara källor ­utvecklas och kan fasas in i den takt de blir tillgängliga.

Utvecklingen när det gäller eldrivna flygplan går snabbt. Det finns flera exempel på goda initiativ. Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå Airport m.fl är engagerade i projekt med elflyg. Ett projekt som för en månad sedan fick klartecken med EU-medel för att nämna ett exempel.

Flygbolagen jobbar aktivt och engagerat med hållbara resor. SAS är engagerade i elflyg. Likaså ska år 2030 ska motsvarande all deras inrikestrafik i Skandinavien (2018: 17 procent) drivas av biobränsle.

Riskera inte Umeås och Norrlands framtida utveckling genom löjlig symbolpolitik. Lösningen för att minska flygets negativa påverkan på miljön heter forskning och teknikutveckling – inte flygskam och förbud.

Bra att det finns en stabil majoritet i fullmäktige för avslag på motionen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.