Stå upp för den svenska jordbruksnäringen!

I gårdagens VK fick jag nedanstående insändare publicerad.

 

Stötta den svenska jordbruksnäringen!

Det är inte svenskt jordbruk som är hotet mot jordens klimat. FN pekar på att världens utsläpp från köttproduktion skulle minska direkt med över 30 procent om all världens produktion skulle gå till som i Europa. Och svenska bönder är bäst i klassen! 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser gällande nötköttsproduktion. 44 procent lägre utsläpp gällande mjölkproduktion.

MP och V fortsätter dock angreppen på våra bönder. I Umeå vill de att all kommunal verksamhet ska övergå till vegetarisk norm vid matservering. All verksamhet – det gäller alltså förskolor, skolor, äldreboenden och all övrig kommunal verksamhet.

Motionen avslogs. Men däremot fick vi höra från talarstolen av V:s gruppledare att alla som var emot deras motion var klimatförnekare och att jämställa med ”den döende dinosaurien”. Otrevliga toner från V, men det är som vanligt i Umeås KF-debatter.

Umeå kommun ska erbjuda ett matutbud med god kvalitet. Umeå kommun ska erbjuda olika alternativ inom sina verksamheter – så att du själv ska kunna välja vilken sorts mat du ska äta, oavsett om du är elev i skolan, om du är en äldre som bor på något av kommunens boenden eller för den delen om du är kommunanställd.

Vi borde snarare göra allt för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Idag producerar svenskt jordbruk inte tillräckligt med mat för den svenska befolkningen. Hälften av den mat vi äter är importerad. Det är ett nationellt intresse att säkra livsmedelsproduktion och självförsörjningsgrad.

Så var stolta över våra svenska bönder! Stötta svensk jordbruksnäring, via upphandlingar av lokalproducerat och på nationell nivå genom att sänka skatter och avgifter, minska regelkrångel och administration. Som individ kan du bidra, genom ditt val av svenska matprodukter i butiker och restauranger.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M
Umeå

2 kommentarer

 1. Brorson

  Du har rätt. Men tonen mot unga och medelålders aktivistiska politiker måste skärpas ytterligare. Även en del gamla stofiler, som fortfarande sörjer att sovjetiska flaggan inte hissades på Stockholms slott.

  På annan plats har jag beskrivit hur tekniskt okunniga Mp-politiker lyssnade på nostalgi-sossar, som först ville ha en återgång till Hitlers järnvägspolitik och därefter har stött socialdemokraternas huggsexa om järnvägsinvesteringarna i syfte regionförstoring i stället för att öka järnvägens konkurrenskraft, så att fler byter från flyg till passagerartåg samt från långtradare till godståg.

  Med yrkesbakgrund inom transportnäringen och jordbruk / livsmedelsindustri har jag både kunnandet och idéerna hur järnvägens konkurrenskraft och marknadsandelar kan öka. Godståg är bäst på långa avstånd, och därför måste godstågens konkurrenskraft ökas på både alla avstånd, och kanske särskilt på de medellånga avstånden, där speciellt höga tågbildningskostnader (d.v.s. växla ihop enskilda vagnar till ett tåg) begränsar järnvägens konkurrenskraft.

  I debatterna som föregick Botniabanan hävdade jag att förbättringen av de befintliga Norrlands-järnvägarna måste gå före, och beskylldes då av miljö-extremister, särskilt Umeå miljögrupp, för att gå lastbilstrafikens ärenden. När det p.g.a. den ökande godstrafiken (genom längre och tyngre godståg) krävdes en omedelbar förbättring av strömförsörjningen av Norra stambanan, och jag stödde SJ:s planer i det avseendet, stöddes det INTE av Umeå miljögrupp och Mp.

  I stället propagerade dessa miljö-extremister hårt för att tågen inte rymdes på spåren, alltså för myten att järnvägen är ett kapacitetssvagt transportmedel – vilket de såg som ett argument för att bygga helt nya järnvägar. Många politiker, inte minst inom S och M, fördes därigenom bakom ljuset och trodde att det behövdes och behövs stora investeringar i väg och flyg. Man har t.o.m. tagit till sig argumenten och talar om kapacitetsbrister på Arlanda flygplats. trots att befintligt bansystem är kraftigt underutnyttjat- jämfört med världens övriga storflygplatser.

  Väl medveten om att de flesta lastbilsåkare är dugliga affärsmän och säljare var jag tidigt ute med förslag att avskaffa det statliga transportföretaget SJ:s ensamrätt ensamrätt till den statliga järnvägsinfrastrukturen, i hopp om att några stora långradaräkerier skulle byta sina långtradare mot egna godståg. Det hade väl ändå varit toppen för livsmedelsbranschen att kunna utnyttja samma transportföretag hela vägen från åkern i Norrland till butiken i södra Sverige. Det är ju transportavstånd, där höga tågbildningskostnader uppvägs av låga undervägskostnader.

  Men då krävs att tågen kommer fram i tid, vilket de gör om järnvägsinfrastrukturen hålls i toppskick hela vägen. Miljö-extremisternas svar var förbud för längre lastbilstransporter än 5 mil, helt orealistiskt. Och nu har man liknande idéer för flyget, förbud och nya pålagor på det som ska minska i stället för ökad konkurrensförmåga för det som ska öka.

 2. Brorson

  Vad ovanstående kommentar har att göra med jordbruket är att jag förkastar filosofin att alla livsmedel ska vara ”närodlade”, inom 5 mil från konsumenterna. Miljö-extremisternas förbud mot längre lastbilstransporter än 5 mil, kommer tillbaka även i deras förvridna jordbrukspolitik. De missar att:

  1. Om allting, som vi äter, ska vara närodlat, kommer det att bli höjda priser på baslivsmedel i Norrland, vilket i synnerhet kommer att drabba låginkomsttagarna, som inte konsumerar så mycket av delikatess-sortimentet. Detta beror på dålig arrondering och kort odlingssäsong, jämfört med slättlandskapen i södra Sverige. En fördel, som det norrländska jordbruket har, jämfört med södra Sverige, är fler soltimmar under den korta odlingssäsongen.

  2. Med godstågens låga energiförbrukning och låga undervägskostnader lönar sig tågtransporter på längre avstånd än vägtransporter. Energiåtgången för hela transporten blir inte större. Att det trots detta, förekommer extremt långa lastbilstransporter, beror på föraren år personligen ansvarig för lasten och har bättre uppsikt över bilen än en lokförare har uppsikt över hela tåget. Vilket har betydelse vid höga varuvärden i förhållande till volym och vikt, vilket inte är fallet i någon högre utsträckning ens vid transport av delikatesser. Med strikta krav på närodlat, kan järnvägen räknas bort som transportmedel. Självfallet kommer transportlängderna med lastbil inte att begränsas till 5 mil ens vid strikta krav på närodlat. Följden kommer att bli ökad energiåtgång vid närodlat jämfört med sverige-odlat. Ännu ett exempel på att Mp-politiken inte ens uppfyller partiets egna miljömål, utan tvärtom bidrar till ökad belastning på miljön.

  3. Den ökande köttkonsumtionen i världen beror på att den växande medelklassen i bl.a. Kina har lagt sig till med ”västerländska” matvanor (en statussymbol) trots ett mer gynnsamt klimat i Kina jämfört med bl.a. Nordeuropa, möjliggör ett större inslag av vegetabilier i den traditionella kinesiska kosten än den traditionella nordeuropeiska. En återgång till traditionell kinesisk kost i Kina, med litet inslag av kött, är alltså att rekommendera, och då kan de ju slopa de stora köttmarknaderna med vilda djur , som smitta sprids ifrån. I stället för att svenska pensionärer påtvingas svältkost

  4. Många äldre är undernärda, vilket till stor del beror på att maten inte är aptitlig, eller att man inte får den mat man vill ha, och är van vid. Vilket i sin tur ökar mottagligheten av covid – 19 och andra sjukdomar och därmed också ökar dödligheten i sjukdomarna. Detta är en följd av det förakt och förtryck av vårdberoende äldre, som utövas av näringspolitiska extremister inom framförallt SSU grön ungdom och ung vänster och deras ”moderpartier”, vilka missbrukar sina politiska uppdrag till att påtvinga andra livsstilsförändringar. Detta tyranni måste bekämpas och valfriheten (rätten att välja vårdgivare) måste försvaras.

  Om man äter lite, är det viktigt att alla näringsämnen finns med i maten med tillräcklig mängd. Klimatextremisternas försök till förmynderi över oss äldre är inte bara djupt kränkande, utan dessutom i vissa fall direkt dödsbringande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.