Goda nyheter – regeringen överkörd och utbyggnaden av Arlanda ska fortsätta!

Moderaterna har nu lyckats samla majoritet i riksdagen för att utbyggnaden av Arlanda ska fortsätta – och inte stoppas som regeringen vill. Det är ett viktigt besked för jobb och tillväxt i hela Sverige. Det visar samtidigt hur riskabelt det är att ha med Miljöpartiet i en regering. De lyckas tvinga fram helt tokiga förslag. Men nu lyckades vi moderater stoppa det.

En majoritet i finansutskottet körde över regeringen vid dagens sammanträde. S, V och MP reserverade sig mot beslutet, men nu måste regeringen följa finansutskottets tillkännagivande som stöddes av M, KD, L, SD och C. Beslut fattas i kammaren imorgon!

Positivt för Umeå och Norrland.

24 kommentarer

 1. John Henriksson

  Två dagar efter Greta Thunberg sommarpratade är det här med en utbyggnad av Arlanda närmast Darwin Awardsnivå!

 2. Peter

  Hade det inte varit bättre om dom byggt ut Bromma flygplats i stället?
  Dom gångerna som jag flyger så blir det väldigt sällan Arlanda då den flygplatsen ligger så dåligt till geografiskt.
  Flyger jag däremot utomlands så blir det ofta Arlanda men då ska jag ju inte till Stockholm.

 3. Per Eric Rosén

  Hur på något sätt kan det vara positiva nyheter? Vi behöver minska vår klimatpåverkan 10-15% per år. Att i det läget planera för fortsatt expansion av fossildrivet (vilket det de facto är) flyg är bara galet. Flyg till Norrland får ledigt plats på Arlanda med de banor som finns. Järnvägen har dessutom redan nu tagit marknadsandelar på Stockholm-Umeå – och mer lär det bli när SJ:s nya nattåg till Stockholm / Götebörjar gå i höst.

 4. Elisabeth Lehman

  Negativt för resten av världen. Sätt er in i klimat forskningen genast och låt inte framtida generationer få betala för er kortsiktighet.

 5. Christine Bertlin

  Hej Anders!
  Jag förstår att Umeå vill ha flygförbindelse mellan Stockholm och Umeå. Det som är svårare att förstå är hur en utbyggnad av Arlanda kan gå ihop med att klara av klimatmålen? De klimatmål som är satta nås inte ens med dagens politik. Jag undrar hur ni resonerar när ni vill bygga ut infrastruktur för fossildriven trafik när den behöver fasas ut? Är det inte en dålig infrastrukturell investering? Heathrow fick inte byggas ut med hänsyn till klimatmål. Hur tänker moderaterna kring att den globala uppvärmningen slår hårdare mot länder i norr nära Arktis? Hur tänker ni att vi ska klara mat- och vattenförsörjningen vid 2 graders global uppvärmning när vattennivåerna redan nu är väldigt låga?

  Jag är mycket bekymrad över barnens framtida möjligheter till levnadsvillkor. Hur tänker moderaterna om våra och barnens möjligheter till vatten och mat 2040?
  Varma hälsningar

 6. Johan Nyström

  Och under tiden rullar klimatförändringarna obevekligt vidare….men gammal man ställer sitt hopp till Greta och hennes generation. Det finns partier som är helt impregnerade av klimatförnekelse. Så sorgligt.

 7. Ann Kristin Schipper

  Att tro att flyget är enda sättet för Sverige att utvecklas är så verklighetsfrånvänt att man baxnar.
  Har ni överhuvudtaget lyssnat på forskarnas larm om klimatkrisen?
  Har ni överhuvudtaget hört talas om flygets påverkan på vårt klimat?
  Det finns fullgoda alternativ till flyg mot alla större städer i Sverige. Och att använda pengarna som ni tänkt för Arlanda till fortsatta förbättringar av tågförbindelser gynnar affärsresande lika mycket och är samtidigt ett bättre alternativ för klimatet.

  Hur kan man ens föreslå utökat flygande år 2020?? Låter mer som idén tillhör 1980!

 8. Mia

  Jag är otroligt besviken på ert kortsiktiga resonemang. I och för sig är jag tyvärr inte förvånad, men någonstans hade jag väl hoppats att ni moderater ändå skulle ha någon insikt och kunna se saker och ting ur ett bredare perspektiv. Fast nu fick jag det återigen bekräftat, klimatfrågan betyder tydligen ingenting och inte heller att lämna över en välmående planet till kommande generationer.

 9. Brorson

  Tillåt mig tvivla på att en fortsatt utbyggnad av Arlanda verkligen behövs. Bansystemet på Arlanda är klart underutnyttjat. Enligt en uppgift sker 50 % av starter och landningar på bana 1, 35 % på bana 2 och bara 15 % på bana 3. Enligt en annan uppgift sker hela 70 % av starter och landningar på bana 1. Om man jämför med världens största flygplats, mått i antal passagerare, har Arlanda en bankapacitet, som är tre gånger större än det totala passagerantalet på Arlanda. Bromma och Skavsta.

  Bromma bör läggas ner och alla starter och landningar där koncentreras till bana 3 på Arlanda. Bana 3 borde aldrig ha byggts eftersom inflygningen, vid utnyttjande av hela banlängden, sker för nära bebyggelsen söder om flygplatsen. Men bana 3 finns dock. Det finns flera miljöaspekter med flyget, men de övriga har glömts p.g.a. den klart fördummande koldioxid-hysterin. koldioxid-hysterin. Emellertid är banlängden på Bromma betydligt kortare än samtliga tre banor på Arlanda, men trots det är Bromma ett svårt miljöproblem för omgivningen.

  Om Bromma-flyget koncentreras till bana 3 på Arlanda, kan denna bana kortas av och miljöproblemen för bebyggelsen skulle därmed reduceras. Emellertid har jag ett radikalt förslag, om man nu vill öka flygtrafiken på Arlanda (vilket jag i.o.f s. är mot), och det är att förlänga bana 3med 2 km norrut och korta av den med 1 km i söder. Arlanda skulle därmed få en bana, som kan trafikeras av världens största flygplanstyper, vilket inte är möjligt idag.

  Bana 3 skulle därmed korsa bana 2, som inte kommer att kunna användas samtidigt med bana 3, men kan användas som reserv för extrema händelser. Gardermoen utanför Oslo klarar sig bra med sina två parallella banor, trots att passagerarvolymen på Gardermoen är något större än Arlandas. Jag tvivlar på att terminalsystemet på Arlanda är otillräckligt, men skulle en framtida utbyggnad bli aktuell, vore det naturligt att förlänga terminalsystemet i riktning mot den förlängda bana 3.

  Om vi sedan tittar på marktransproterna, så anser jag att Arlanda-länken (järnvägen under flygplatsen från föreningspunkten med Norra stambanan söder om flygplatsen till föreningspunkten med stambanan norr om flygplatsen) bör förstatligas samt att all parallell busstrafik mellan flygplatsen och Stockholms Central bör upphöra. Däremot kan busstrafiken till andra destinationer i Storstockholm fortsätta. Jag föreslår att:

  1. antalet spår mellan Stockholm C och södra föreningspunkten utökas från fyra till sex.
  2. antalet spår mellan norra föreningspunkten och Uppsala C utökas från två till fyra.
  3. Ny järnväg byggs mellan Uppsala och Enköping för direkttåg mellan Örebro och Arlanda via Västerås-.Enköping -. Upsala.
  4.Nuvarande Arlanda Expresståg med toppfart 200 km / h och avgång var 20:e minut och körtid Stockholm C – Arlanda 20 minuter byts ut mot nya tåg med toppfart 280 km / h och avgång var 7:e till var 10:e minut och körtid 12 minuter. (Med detta trafikupplägg kan de nya spåren trafikeras även av andra tåg med samma toppfart).

 10. Ragnhild Larsson

  Vilken är den goda nyheten? Att ni bidrar till att förstöra förutsättningarna för liv på den här planeten? Att ni fullständigt struntar i kommande generationer? Att ni inte lyssnar på klimatforskarna?

 11. Ulla Brunö

  Detta handlar inte bara om skryt om nån osmaklig politisk kohandel och primitiv brist på respekt för andra politiska partier. Detta handlar om att M är fullständigt blind och döv och inte fattar att den ända stora och viktiga uppgift för alla som vill ha rätten att kalla sig ansvarsfull politiker är att stoppa utsläpp av växthusgaser och därmed säkra en värdig, rättvis och trygg framtid för vi som lever nu och kommande generationer.

 12. Anna Termine

  Inga jobb är möjliga på en död planet!!
  Dessutom, vem garanteras att flyg branshen återhämtas sig?
  Att majoritet av folk verkligen vill fortsätta flyga i frantiden?
  Satsa på bättre internationella tåg flrbindelse istället!!
  Tack!!

 13. erot

  Bra jobbat, MP är en stor risk för hela sveriges framtid,hur i hela friden kan dom ens ha ett inflytande,inget land på hela jorden utom Sverige kan väl låta sådana ens höja rösten i en regering. 4% nu,man får hoppas på 0,7% i nästa val,högst,,,,

 14. Brorson

  Det finns inget parti som har förstört så mycket för järnvägen som Miljöpartiet, med sin negativa propaganda. Mp har med sitt Janus-ansikte drivit fram den värsta naturförstörelsen i svensk historia, trots partiprogrammets tal om solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet. Genom att ständigt framhålla järnvägen som ett kapacitetssvagt och tekniskt undermåligt transportmedel, som dock på något övernaturligt sätt är bra för miljön, har Mp banat väg för en kraftig överutbyggnad av de konkurrerande transportmedlen, medan de befintliga järnvägarna har undandragits medel till re-investeringar till förmån för ett antal nybyggnadsprojekt utan redovisad miljönytta. .

  Mp hade från början fyra ”solidariteter”, som var menade som motpoler till EU:s fyra friheter, men nu har Mp bara tre ”solidariteter”. Den fjärde, solidaritet med utsatta människor i vårt eget land, har man skrotat, vilket förklarar varför Mp-ministrarna med berått mot ha tillåtit en smittspridning, som hittills har tagit livet av över 5.000 ”utsatta i vårt eget land”. Minst 4.500 av dessa hade kunnat räddas, om regeringen hade satt ner foten.

  Inget parti har så grundligt svikit sina ideal, som ställdes upp när partiet bildades. Mp:s trafikpolitik kom tidigt att tas över av biologer utan tekniskt kunnande och av nostalgi-socialister, som tyckte att Hitlers järnvägspolitik var toppen. Men de visste förstås inte att det var just denna politik, som var förebilden för det svenska järnvägsförstatligandet, som beslöts 1939 och utvecklingen av SJ från ett järnvägsföretag till ett alltmer monopolistiskt allmänt transportföretag, som täckte förlusterna på järnvägstrafiken med vinsterna frånlastbils- och busstrafiken.

  Hitler införde samma monopol inom den civila transportbranschen, eftersom den tidens koleldade ånglok inte konkurrerade med militären om bensin och diesel, som var en bristvara i Nazityskland. . För att en järnväg ska göra någon miljönytta, krävs en minskning av de transportmedel, som ger en större belastning på miljön än tågen. Men det vill inte Socialdemokraterna, som Mp samregerar med. S vill i stället ha en ökad koncentration av människor och resurser till storstadsregionerna, och ”regionförstoring” är lösenordet.

  Mp bluffar och jämför med den miljöbelastning, som skulle skett om HELA den trafikökning, som är en följd av koncentrationspolitiken i stället hade skett med andra trafikmedel. Och förtiger alltså att deras miljöbelastning OCKSÅ ökar. De järnvägssatsningar, som regeringen nu förordar är INTE avsedda att minska vare sig flygtrafiken eller vägtrafiken. S-kommunalråden runt om i landet vill ha ökande trafikvolymer på sina egna flygplatser och är inte alls intresserad av konkurrenskraftig tågtrafik.

  Och Mp ställer lydigt in sig i ledet och vill förlänga Botniabanan norrut, som ett slags Ume lokaljärnväg, med syfte att förstora pendlingsområdet kring Umeå och göra Skellefteå till en sovstad utan eget näringsliv, med undantag för en del miljöstörande industrier. Varken regeringen eller SVMP i Umeå är ett enda dugg intresserade av järnvägen söderut. Nej, man vill ha en ny järnväg i ett läge, där tågen är chanslösa i konkurrensen med flyget.

  En tågresa Umeå-Stockholm borde inte ta längre tid än en tågresa Malmö-Stockholm. Inte heller de restiderna är tillräckligt korta för att slå undan benen för inrikesflyget, men skulle dock bromsa dess expansion. Det vill Mp i stället åstadkomma med nya pålagor på flyget. Samtidigt som partiet fortsätter att tala illa om järnvägen som transportmedel. Det går inte ihop.

 15. Agnes Skovdal

  Såg igår på nyheterna att permafrosten smälter i allt högre takt och riskerar släppa ut metangas som förvärrar uppvärmningen ytterligare, och sedan kommer ni med detta. Man undrar ju om ni är förmögna att tänka över huvudtaget. Klimatförändringen kommer bidra till att den tillväxt ni eftersträvar kommer ätas upp av enorma kostnader och lidande. Redan nu ser jag i mitt jobb hur vi måste lägga enorma summor på skyfallslösningar När vi byggger ut Stockholm. Lyssna på Johan Rockström och de andra forskarna nu innan allt är kört.

 16. Jesper

  Med allt vi vet om den globala uppvärmningen så är det både dumt och ovetenskapligt att bygga ut flygplatser.

 17. Sandra Rodin

  Jag protesterar mot att du driver en utveckling som kommer att drabba generation efter generation med försämrade livsvillkor. Den koldioxid som dumpas i atmosfären kommer att finnas kvar och driva uppvärmningen långt efter att både du och jag är borta och sedan länge glömda. Var inte en del av problemet, använd din korta tid på jorden till något långsiktigt konstruktivt.

 18. QA

  Hej!
  Hur ska vi fixa klimatet om vi inte ens gör detta för att hjälpa miljön?
  Tillväxt står i kontrast till miljön:

  https://www.google.com/amp/s/ekonomistas.se/2020/03/11/ar-tillvaxt-bra-for-klimatet/amp/

  ”Mest allvarligt för tanken om att utsläpp skulle minska när ekonomier växer är att det inte ens stämmer i termer av den rena korrelationen. Framförallt saknas det vad gäller CO2 som ju är det som driver klimatförändringar. CO2-utsläppen ökar idag både globalt och i flera stora ekonomier — ett positivt samband mellan BNP-tillväxt och utsläpp. I grafen här visas länders CO2-utsläpp och BNP per capita. Som synes är det ett tydligt positivt samband. Utsläppen ökar visserligen långsammare än BNP (s.k. ”partial decoupling”) Men det är tyvärr en klen tröst när utsläppen ju behöver minska för att vi ska lösa klimatproblemet. Faktiskt räcker det inte ens om CO2-utsläppen skulle hållas konstanta när BNP ökar (s.k. ”absolute decoupling”). För att konsumtionstillväxt ska vara lösningen på klimatproblemet krävs ju att utsläppen minskar när vi konsumerar mer. Något sådant orsakssamband går verkligen inte att konstatera.”

 19. Christopher Eriksson

  Jag är väl egentligen inte förvånad, men blir ändå ordentligt provocerad av dessa ”Glada nyheter”. Historien kommer döma er…

 20. Angelika Lindahl

  Detta är inga goda nyheter! Tvärtom så bör detta beslut stoppas och göras om. Det är fullständigt oansvarigt att satsa ännu mer på flyg när vi är långt ifrån att nå klimatmålen! Oförståndigt och ignorant.

 21. QA

  Vk! Kan ni inte fråga varför inte Anders Ågren tar chansen att interagera med de vältaliga kommentatorerna på han blogginlägg? De är väl mestadels personer från hans kommun, som politiker är det väl viktigt?

 22. QA

  …eller om du inte vill gå i direkt polemik i kommentarerna och svara direkt på kommentarerna, kan man ge svar i nästa blogginlägg istället, och svara så istället.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.