Stärk det svenska försvaret!

I fredagens Folkbladet fick jag denna replik publicerad. Lägger som vanligt ut dessa även på bloggen.

 

Stärk det svenska försvaret

I en insändare publicerad 28/6 skriver fyra debattörer att vi borde rusta ner försvaret. Moderaterna är av motsatt åsikt –  Sverige borde istället stärka försvaret.

Coronapandemin har satt den svenska välfärden under en enorm press, med en allt mer belastad sjukvård och en ekonomisk kris som har lett till att många har förlorat sina jobb. Under krisen har det också blivit uppenbart att beredskapen i Sverige inte är tillräckligt bra. Sveriges förmåga att hantera kriser behöver stärkas.

Det senaste året har det säkerhetspolitiska läget försämrats. Coronapandemin har resulterat i geopoliska maktförskjutningar som försvagar säkerheten i Europa. Parallellt ökar användningen av cyberangrepp och desinformationsoperationer från andra länder. På grund av coronaviruset har många militära övningar ställts in i Väster- och Centraleuropa, samtidigt som Ryssland har fortsatt att öva och stärka landets militära kapacitet. Kina fortsätter att stärka sitt globala inflytande ytterligare under pandemin.

Försvaret är en av statens kärnuppgifter. I höst ska riksdagen ta ett inrikningsbeslut för Sveriges försvar. Det behövs ett långsiktigt beslut som ökar svensk försvarsförmåga. Idag satsar Sverige minst andel av sin ekonomi på säkerhet och försvar av alla länder i norra Europa. Regeringen använder nu coronakrisen som en ursäkt för att inte stärka försvaret. Om det är något som har blivit tydligt under coronapandemin, så är det att Sverige behöver ett starkt försvar för att klara av kriser. Moderaterna kommer inte acceptera fler underfinansierade försvarsbeslut.

Resurserna till försvaret behöver öka. Moderaterna anser att Sverige ska höja försvarsanslaget så att det uppgår till två procent av BNP inom tio år. Slutligen bör Sverige gå med i Nato. Medlemskap i Nato är det enda försvarssamarbetet som stärker säkerheten i Sverige på allvar.

I händelse av såväl militära som civila kriser behöver Sverige ett starkt försvar. Stärk det svenska försvaret!

 

Anders Ågren

Förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

4 kommentarer

 1. Carl-Axel Otterhall

  Men privatisera försvaret!!! Kommer att bli lika framgångsrikt som vård, omsorg och skola! Varför lägger inte moderaterna det förslaget? Liksom att privatisera polisen!

 2. Brorson

  Jag håller med om att resurserna till försvaret måste öka. Men vi är förmodligen skiljaktiga i detaljerna och fördelningen av resurserna i nom försvaret samt bedömningen av d. säkerhetspolitiska läget. De forna allianspartierna vill gärna skylla egna synder på en ”aggresiv och nyckfull” Putin. Den beskrivningen av honom håller jag inte alls med om, utan ser honom som en garant för fred och säkerhet i norra Europa.. Dock inte en dumdristig sådan, som sätter andra länders intressen före Rysslands intressen.

  Dessutom anser jag inte att Ryssland och andra ”andra länder” står för huvuddelen av fake news och desinformationen till det svenska folket, utan det gör den svenska regeringen och Folkhälsomyndigheten, som tillsammans är ansvariga för att nästan 5.000 svenska liv, som kunde ha räddats, har gått till spillo. Den svenska utrikesministern har månglat ut grov desinformation om den svenska linjen och läget i Sverige till andra länders folk och regeringar – och därmed även indirekt till svenska folket.

  Regeringen om FHM har genom sin enorma självöverskattning (typ: Sverige är alltid bäst: alla andra har fel) och experimentlusta (flockimmunitet?) gjort varje svensk turist och affärsman till en potentiell smittspridare, som det är andra länders regeringars skyldighet att skydda sina befolkningar från. Detta kommer att slå hårt mot svenskt näringsliv och svensk välfärd. Att arbete skapar välfärd erkänns möjligen av delar av det ena regeringspartiet och inte alls av det andra regeringspartiet. Varifrån ska resurserna tas till upprustningen av försvaret?

  Kanske från nedlagda kärnkraftverk och natur, som har skövlats på det grövsta av monstruösa vindkraftparker, som inte levererar när elen behövs? Varför protesterar ingen mot denna enorma rovdrift på vår natur? Kanske från rysk naturgas? Den duger ju bra för att ersätta den tyska kärnkraften. Nog för att jag tycker att vi ska öka handelsutbytet med Ryssland, vilket kan bli nödvändigt efter utrikesministerns fadäser, och förvisso tycker jag också att vi ska både sälja och köpa krigsmateriel till / från Ryssland, men vi ska intra oss beroende av KONATINUERLIGA leveranser av reservdelar m.m. från Ryssland – vilket även utesluter ryska naturgas för Sveriges vidkommande.

  Svenska politiker såg alltför länge och för ensidigt sovjetkommunismen som det enda militära hotet mot Sverige – trots att tsarernas Ryssland uppfattades som ett minst lika stort hot före kommunismen. Jag håller inte alls med om att Sverige gör gå med i Nato, men erkänner gärna att vi måste satsa mer på försvaret om vi står utanför jämfört med om vi går med. Att neutralitetspolitiken har tjänat oss väl, är ett av de sanna ord som Löfvén har sagt. Men vi måste förstå att neutralitetspolitiken även har ett ekonomiskt pris. Detta pris måste betalas, även om vi vill ingå i någon allians EFTER ett krigsutbrott.

  Naturligtvis vill inte Nato att en angripare österifrån ska avancera ända till svensk-norska gränsen, innan Nato kan ingripa – lika lite som Ryssland vill att en angripare västerifrån kan avancera ända till den svenska Östersjö-kusten, innan Ryssland kan ingripa. Därför måste Sverige ha förmåga att – utan hjälp utifrån – försvara sig åtminstone under några veckor mot varje tänkbar och otänkbar angripare, oavsett från vilket väderstreck han kommer. Vilket inte alls utesluter att vi,. i vår planering, ser vissa väderstreck som mer sannolika än andra.

  Därför ser jag ändringen av neutralitetsdoktrinen 2012 från ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig” till ”alliansfrihet i fred syftande till handlingsfrihet i krig” som ett klokt beslut – särskilt med avseende på Baltikum.

  • Fredrik

   Hur kan man se Putin som en garant för fred och säkerhet i Norra Europa som du skriver??? En maktgalning som antagligen kommer vara president på livstid, en despot i ett totalitärt Ryssland som gör vad som faller han in när det gäller att erövra. Som dessutom ordnade så att Donald Trump blev president. Du har nog fel idoler, Brorson…..

 3. Brorson

  ”Ha förtroende, men kontrollera.” Så sa USA-presidenten Ronald Reagan efter toppmötet med sovjetledaren Gorbatjov i Reykiavik. Och det förhållningssättet måste vi enligt min mening ha även till den nuvarande rysja presistenten Vladimir Puticg dpn. Vi ska ha förtroende för Putin och hans fredsvilja, men kontrollera vad han har för sig, och vara beredda på ett kraftfullt svar, även militärt, om han gör någonting dumt. Och då menar jag dumt ur svesk, inte ur rysk synvinkel.

  Om det (i en viss situation) år klokt ur rysk synvinkel att återövra de baltisksa staterna, så år det urdumt, sett ur svensk synvinkel. De baltiska staternas frigörelse från Sovjet / Ryssland är ett problemsett ur svensk neutralitetpoliti-.synpunkt. Därför stödjer jag ändringen av den svenska neutralitetsdoktrinen från #alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig” till ”alliansfrihet i fred syftande till handlingsfrihet i krig”.

  Vi ska inte ge Putin eller någon efterträdare till honom något slags carte blanche att Sverige inte kommer att göra någonting, som går utöver vad neutraliteten (enligt konventionen från 1907) tillåter, Å andra sidan bör vi inte dra på oss ett ryskt angrepp mot vårt eget land. Ett ockuperat Sverige torde inte vara andra till hjälp.

  OM vi så återgår till Putin, så måste man veta en hel del ocm Rysslands historia och geografi (landet ligger nu på samma plats som under tsarernas och sovjetkommunismens tid) och en del om Putins personliga bakgrund. Ryssarna är skickliga schackspelare, som tänker flera drag framåt. Och Putin är inget undantag. När andra debattörer -och inte minst borgerliga sådana – säger att Putin är ”nyckfull och oförutsägbar”. säger jag att han är till nästan hundra procent förutsägbar, om man känner till detta.

  Annekteringen av Krim-halvön var förutsägbar. Putin ville inte att den ryska svarta havs-flottan skulle bli hyresgäst hos Nato. Medan andra – och inte minst svenska – debattör påstår att Putin och Ryssland bröt mot Budapestmemorandumet, påstår jag (efter att ha läst detta dokument) att Putin hade ett visst (men dock otydligt) stöd i detta dokument för sitt agerande. Ryssland skulle respektera Ukrainas territoriella integritet. Javisst. Men ingick Krim-halvön i detta territorium? Den tvistefrågan sköt man på framtiden.

  Men vad säger detta? Jo, att Putin inte tvekar att agera, när han finner det nödvändigt för att skydda vitala ryska säkerhetsintressen – och i sådana fall inte tvekar att gripa minsta halmstrå för att rättfärdiga sitt agerande. Men ryska (och andra länders. som vi uppfattar som vänligt sinnade) säkerhetsintressen sammanfaller inte alltid med svenska säkerhetsintressen. Därför bör vi hysa både förtroende för och vara på vår vakt mot Putin. Och med viss oro fråga oss Vem kommer efter Putin. Och inte minst Vad kommer efter hans ganska försiktiga utrikes- och säkerhetspolitik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.