Rekordår för ansökningar till Umeå universitet!

Nu har andra beskedet kommit inför höstens högskoleutbildningar, med en ökning på tio procent gällande ansökningar till Umeå universitet jämfört med förra året. Detta rapporterar P4. Totalt har man fått 2 275 fler ansökningar än förra rekordåret 2014. Totalt rör det sig om 76 988 ansökningar. Man bedömer att Umeå universitet år 2020 kommer att ha den högsta nivån hittills gällande antalet antagna studenter, då universitetet också har fått ett utökat utbildningsuppdrag jämfört med tidigare.

Goda nyheter för Umeå universitet – goda nyheter för Umeå! Nu gäller det också att de blivande studenterna kan erbjudas goda boendealternativ, och i nästa steg även att studenterna kan erbjudas jobbmöjligheter både under och efter studietiden. Vi vill ju så klart att så många som möjligt ska välja att bo kvar i Umeå efter avslutad utbildning. Umeå kommun, liksom andra aktörer, har här ett mycket stort ansvar.

Vi påminns ständigt om betydelsen av Umeå universitet för såväl vår kommun som vår region. Universitetets betydelse kan inte nog understrykas, och vi är vana att de får topplaceringar i olika undersökningar.

Umeå har alla anledning att göra tummen upp för Umeå universitet, dess ledning, forskare, lärare och studenter. Jag är synnerligen glad att vi har ett så pass nära samarbete mellan universitetet och kommunen. Det betyder oerhört mycket för oss.

En kommentar

 1. Brorson

  Samtidigt med att jag gratulerar Umeå universitet till framgången, måste jag djup beyygt klaga den nesliga behandling som drygt 20-talet forskare med smittsamma sjukdomar som specialitet, de flesta professorer, därav några från Umeå har utsatts för av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Och från enskilda Vk-bloggare, som tycker att Umeå-professorerna ska hålla käft.

  Jag upprörs av föraktet för i sammanhanget adekvat akademisk kunskap och frågar varför vi låginkomsttagare med våra skattepengar ska finansiera höga professorslöner, när deras kunskaper inte ens efterfrågas, när det verkligen gäller. Det måste kännas bittert för berörda professorer. Det måste kännas nesligt att bli kallad amatör av en person, som (att döma av hans cv) snarare själv stämmer in på den benämningen. En amatör som har stigit i graderna och nu har en tjusig statlig titel.

  Är Folkhälsomyndigheten ö.h.t. en expertmyndighet? Eller en förvaltningsmyndighet, som snarare ska förmedla kunskaper från de verkliga experterna till olika verkställighets-organ? De verkliga expertmyndigheterna när det gälller smittsamma sjukdomar och smittskydd, är som jag förstår det, de medicinska fakulteterna vid universiteten, institutionerna för epidemiologi och liknande.

  Idag har två professorer, som uppenbarligen inte har adekvata kunskaper i ämnet de diskuterar, skrivit ett slags försvarstal för FHM på DN-debatt. Den ene enligt presentationen professor i nationalekonomi och den andra i rättsvetenskap. Åven om ämnet rättsvetenskap inte primärt sysslar med grundlagsfrågor, borde väl en professor i rättsvetenskap åtminstone ytlligt känna till allting som står i grundlagenm regeringsformen 2 kap 20 – 24 §§, och konsultera lagboken innan han gisslar smittskyddsprofessorerna för att vilja åsidosätta grundlagen och demokratin?

  Villkoren för nedstängning av Sverige, på samma sätt som skett i andra länder, är tydligt angivna i RF 2 kap 21 §. Det kanske mest anmärkningsvärda med DN-debattörernas argument, att en nedstängning hade stridit mot svensk grundlag, kunde läsas för några dagar sedan på förra TV-journalisten Elisabet Höglunds personliga blogg. Och att hon uppgav sig ha fått denna information från ”Folkhälsomyndighetens jurister”.

  Om någon student, som tänkt läsa juridik, eller redan gör det och tänker välja ämne för doktorsavhandling, kan jag varmt rekommendera djupstudier i smittskyddslagstiftningen i Sverige förr och nu och i andra länder, jämfört med FN-deklarationen om mänskliga rättigheter samt Europakonventionen om mänskliga rättigheter och övergripande EU-rätt. Ämnesvalet kräver goda kunskaper om smittskydd och smittsamma sjukdomar.

  Jag rekommenderar universitetsledningen att inrätta en ny 20-poängskurs i ”Grundläggande smittskyddskunskap för juridikstuderande”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.