Bryr du dig om miljön på riktigt? Bli medlem i Moderaterna!

Bryr du dig om miljön på riktigt? Ta då steget och bli medlem i Moderaterna! Effektiv, tillväxtvänlig och seriös klimatpolitik, istället för flummig symbolpolitik.

I dag är det 761 dagar kvar till valdagen år 2022. Om du delar moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.

Välkommen att bli en del i vårt arbete.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

2 kommentarer

 1. Brorson

  Jag tror säkert att moderaterna har förutsättningar att öka både kompetensnivån och ambitionerna att värna miljö och natur. Ett sätt kan vara att locka till sig en del nuvarande miljöpartister, som är besvikna på att Mp ständigt offrar miljön och naturen för andra intressen såsom kärnkraftavveckling, klimat och invandring till Sverige, vilket är detsamma som ”brain drain” i utvandrarländerna. Jag hoppas att M inte gör om misstaget, som man gjorde när man kallade sig ”Det nya arbetarpartiet”. >tt vara ett parti även för arbetare år inte detsamma som att vara ett arbetareparti i egentlig bemärkelse. Att vara ett parti även för bättre miljö…

  Och det är ju lätt gjort att ställa klimatet mot miljön och miljön mot naturen och ekosystemet. För det har Mp gjort med sin storskaliga naturskövling till nästan ingen nytta. Vd Mp inte vill förstå är att all mänsklig verksamhet påverkar miljö och natur i någon mån, mer eller mindre. Man måste alltså väga det positiva (nyttan) mot det negativa (påverkan på miljö och natur) och välja det mindre skadliga (ex kärnkraft) framför det mer skadliga (vindkraft), järnväg framför landsväg och flyg, etc. Och beträffande flyget klimatkompensation genom koldioxidskatt som går till trädplantering eller andra sätt att fånga in koldioxid framför elflyg.

  Elektricitet är inte alls den rena energi, som bil- och flygbranscherna har lurat i ledande miljöpartister, om man även ser till hur elen produceras, omvandlas och distribueras. Att skicka tunga batterier flera hundra eller flera tusen meterupp i luften är alls ingen bra idé, når flygbensin av bästa kvalitet innehåller lika mycket energi till en bråkdel av vikten. Om vi vill minska flygets negativa miljöpåverkan i förhållande till trafiknytta, så är det startvikterna som ska ner.

  Med godståg förhåller det sig helt annorlunda. Eldrift med kontaktledning är det mest energieffektiva, men faktum är att man måste öka godstågsloken vikt utöver vad drivmaskineriet kräver för att erhålla en tillräckligt stor adhesionskoefficient (lokvikt i förhållandet till tågvikt), . Om lokvikten höjs med tunga batterier eller särskild barlast ombord spelar mindre roll. När både elektrifierade och oelektrifierade järnvägar ingår i körsträckankan batterierna laddas från kontaktedningen på den elektrifierade delsträckan.

  Hälften av allt medel-radioaktivt avfall i världen kommer från kärnkraften – resten bl.a. från den ”miljövänliga” teknik som är tänkt att ersätta kärnkraften. .Dessutom är den radioaktiva strålningen i de norrläska älvdalarna värre än utanför de svenska kärnkraftverken. Detta beror på urlakning av berggrunden kring vattenmagasinen av de ståndiga höjningarna och sänkningarna av vattennivån, som har blivit ännu värre när dessa höjningar och sänkningar ska bestämmas förutom av nederbörd och elförbrukning även av växlande vindhastigheter.

  Lagen, som säger att det får finnas högst tio reaktorer får finnas och att nya reaktorer bara får byggas på tre platser i landet, måste avskaffas. Jag tycker dock inte att det ska vara fritt fram att bygga nya reaktorer var som helst. Vi får inte alls tumma på den höga säkerheten hos den svenska kärnkraften och detta talar förnya reaktorer bara får byggas – förutom i anslutning till befintliga reaktorer – på ett fåtal nya platser i landet, som riksdagen bör besluta om.

  Med flera mindre reaktorer blir bortfallet av el mindre om än reaktor oplanerat slutar leverera. Med flera reaktorer på samma plats kan den yttre säkerheten bättre tillgodoses. De stora ingreppen i naturen kommer att ske på färre platser. Det går inte bli samma bygg-boom som idag med vindkraften.

 2. Brorson

  Det finns ingen som helst anledning att förneka att varhelst ett kärnkraftverk byggs, sker stora och för miljön negativa ingrepp i naturen – som på den platsen blir totalt förändrad. Förstörd för att tala klarspråk. Vi kärnkraftförespråkare ska vinna debatterna genom att tala sanning och avslöja motståndarnas lögner och katastrofscenarior. Det radioaktiva avfallet finns redan. Det finns ingen återvändo

  Kärnkraften vinner i jämförelse med alla andra alternativ. Kärnkraften är inte miljövänlig. <Kärnkraften är det minst miljöskadliga alternativet. Därför borde alla kärnkraftmotståndare lägga ner motståndet och i stället bevaka att
  1. Att den höga säkerhetsnivån hos nuvarande reaktorer inte försämras utan blir ännu bättre med de nya rektorerna.
  2. Att engreppen i naturen blir så små som möjligt. Viktiga frågor är om kylvattnen bör släppas ut direkt i havet och om inte kylvattnen i stället bör tas till vara. Ett enda tankvagnståg kan transportera mer än 5.000 kubikmeter hetvatten till ståder långt borta. En tankbåt ännu mer.

  De små reaktorer, som det nu pratas om, får inte förväxlas med gen IV-reaktorer. som kan laddas med redan använt kärnbränsle. Restprodukten kommer att ha farliga nivåer av radioaktiv strålning under 200 – 300 år, till skillnade mot hundratusentals år. Varför dröjer de stora tillverkarländerna Ryssland, Kina och Indien?

  Det behövs ett omedelbart stopp, ett totalförbud mot nya vindkraftverk. – även till havs.

  Det behövs ett rungande nej till nya överföringsledningar mellan norra och södra Sverige.

  De orörda Norrlandsälvarna ska ha fortsatt skydd. Särskilt värdefulla älvsträckor i de redan utbyggda älvarna ska återställas.

  Teknik för att fånga in koldioxid och lagra den i fast eller flytande form i berggrunden måste utvecklas. Kärnkraften kan ge energi även till detta. Den beprövade tekniken trädplantering ska också användas.

  Kärnkraft behövs för avsaltning av havsvatten för bevattning av jordbruksmark i områden med för lite nederbörd. Ryssland har utvecklat flytande (havsbaserade) kärnkaftverk, vilket är mycket bra, eftersom de kan förankras även längs kusterna till politiskt instabila länder – utan att ägas eller kontrolleras av dessa länder. Bevattning med flodvatten är inte hållbart i längden, eftersom flodvatten innehåller små kvantiteter salt, som blir kvar i markerna sedan vattnen har avdunstat eller tagit upp av växterna. Bevattning med flodvatten under mycket lång tid har förvandlats jordbruksmark till saltöknar på åtskilliga platser i världen..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.