Ytterligare åtgärder krävs för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå

Umeå kommunfullmäktige sammanträder i dag. Antalet tjänstgörande ledamöter är nedminskat till 35, och sammanträdet pågår bara på förmiddagen kopplat till situationen med Corona.

Jag har lämnat in två interpellationer och en fråga, som kommer få svar vid detta KF. Dock blir det bara skriftliga svar i enlighet med tidigare överenskommelser. Ser dock fram emot när vi ska återgår till ”vanliga” ordningen när det gäller debatterna i fullmäktige.

En av de frågor jag lyfter vid augusti fullmäktige är frågan om brottsligheten och otryggheten. Bifogas nedan.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Ytterligare åtgärder för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå

Under ett antal år har vi sett en oroväckande utveckling i Umeå gällande brottslighet och ökad otrygghet. Brottsförebyggande rådet uppmärksammade år 2017 en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” hade noterats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Sedan dess har bekymren fortsatt, trots viktiga insatser från såväl Polisen som Umeå kommun. Under 2019 skedde exempelvis skottlossningar på Ålidhem, Ersboda och Mariehem. Skottlossningar som polisen kopplar ihop med kriminella uppgörelser.

Hittills i år har Umeå drabbats av vad polisen misstänker är anlagda bilbränder vid åtminstone tio tillfällen. Totalt har 74 bilar satts i brand. Likaså misstänkt anlagda bränder i fastigheter, nu senaste en skollokal på Östra Ersboda. Vi har också i lokalmedia kunnat ta del av nyheter om sådant som stenkastning mot polis, rån, gängmisshandel och mordförsök i varierande omfattning.

Som ett svar på den tilltagande sociala oron beslutade Umeå kommun år 2018 om ett intensifierat förbyggande arbete inom ramen för vårt lokala brottsförebyggande råd: uppdraget ”Umeå växer – tryggt och säkert.” Uppdraget syftar till att säkerställa en struktur för systematiskt arbete med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten samt motverka tendenser till social oro i Umeås nordöstra stadsdelar.

Från Moderaterna anser vi dock att det behövs ytterligare insatser.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

 1. Anser du att det behövs ytterligare åtgärder för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå?
 2. Om svaret är ja – vilka konkreta åtgärder?

 

Umeå 2020-08-19

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

En kommentar

 1. Brorson

  Det som kommunerna kan göra för att motverka brottsligheten, ska de naturligtvis göra. Det finns en orsak till att ligorna väljer att etablera sig på nya platser, när det blir obekvämt för dem på gamla platserna. Eftersom Umeå tydligen är en av de utvalda kommunerna, bör man undersöka vad som är så lockande med Umeå.

  Men Sveriges kommuner måste också samfällt kräva att staten slutar övervältra kostnaderna för den grova ungdomsbrottsligheten på kommunerna. Statliga domstolar dömer unga brottslingar till vård inom den kommunala socialtjänsten, vilket den inte är rustad för. Det är inge heller de statliga institutionerna, som kommunerna köper tjänster från.

  Jag har tidigare skrivit att det behövs 3.300 nya fängelseplatser, om Moderaternas förslag till slopande av olika straffrabatter ska genomföras. Kriminalvårdsstyrelsen uppger nu att det behövs 2.000 nya fängelseplatser för att möta det ökande behovet under en tioårsperiod, utan att slopandet av straffrabatterna tas med, Det betyder att det behövs över 5.000 nya fängelseplatser.

  Vi behöver en diskussion om hur detta ska finansieras och var de nya fängelserna ska byggas. Varför inte i glesbygdskommuner i Västerbottens läns inland? Där behövs verkligen varaktiga nya jobb. En lösning på kort sikt kan vara att gamla, nu nedlagda fängelser tas i bruk igen. Det har Kriminalvårdsstyrelsen redan tänkt på. Gamla fängelset i Härnösand, som lades ner 2009, beräknas öppna igen nästa år.

  Det är helt oacceptabelt att personer, som suttit häktade i flera månader, släpps fria i väntan på en ledig fängelseplats, sedan de dömts till fängelse. Saknas fängelseplats direkt efter domen, får de väl stanna i häktet tills en sådan blir ledig. Vi måste också ha en diskussion om att frigöra häktesplatser, genom att även i Sverige införa ett borgenssystem för misstänkta, som inte behöver sitta i häkte i väntan på rättegång.

  Invändningen att borgen bara skulle kunna utnyttjas av personer med höga inkomster eller stora förmögenheter håller inte. Eftersom bankerna normalt inte frågar vad låntagarna ska använda dina pengar till, kan alla personer med normal kreditvärdighet låna till borgen.

  Syftet med borgen är ju inte, som många tror, att misstänkta ska kunna köpa sig fria från ett väntat fängelsestraff, utan en deposition som man får tillbaka om man infinner sig till rättegången. Det är bättre att ofarliga personer, som inte är misstänkta för något våldsbrott, går fria i väntan på rättegång än farliga personer, som redan är dömda, går fria i väntan på en fängelseplats.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.