Inför försörjningskrav för anhöriga till arbetskraftsinvandrare

Av , , 3 kommentarer 18

Om du flyttar till Sverige för att jobba och vill ta hit din familj, då tycker vi att du ska betala för deras levnadskostnader. Det ska inte skattebetalarna göra.

Idag finns inget försörjningskrav för anhöriga till arbetskraftsinvandrare. Vi vill ändra på det — och införa försörjningskrav. Vill du ta hit anhöriga ska du ha råd att betala bostaden, mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov.

3 kommentarer

Ytterligare åtgärder krävs för att öka tryggheten i Umeå

Av , , 2 kommentarer 12

Följande pressmeddelande skickade vi ut tidigare idag. Läggs även ut på bloggen.

Pressmeddelande 2020-08-17

Moderaterna anser att ytterligare åtgärder krävs för att öka tryggheten i Umeå

I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) ställer Anders Ågren (M) frågan om Lindberg anser att det krävs ytterligare åtgärder för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå. Om Lindberg svarar ja – vilka konkreta åtgärder behövs då, undrar Ågren.

Under 2020 har drygt 70 bilar brunnit på olika platser i kommunen vid olika tillfällen. Likaså misstänkt anlagda bränder i fastigheter, nu senaste en skollokal på Östra Ersboda. I slutet av 2018 och under 2019 skedde skottlossningar på Ålidhem, Ersboda och Mariehem.

Polisen har under senare tid satt upp kamerabevakning i centrala Umeå, Ålidhem och Ersboda. Grova våldsbrott, delvis öppen narkotikaförsäljning, stölder, skjutningar på vissa områden liksom annan brottslighet, har varit bidragande till att polisen valt att sätta upp kameror på de tre platserna.

Anders Ågren menar att kommunen måste göra mer för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Umeå:

-Vi moderater blundar inte för problemen, utan har en tydlig politik för detta. Lokalt har Moderaterna har lagt förslag för att motverka brottsligheten, däribland införandet av kommunala ordningsvakter och bevakningskameror på brottsutsatta platser, säger Anders Ågren i en kommentar.

 

Interpellationen i sin helhet:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Ytterligare åtgärder för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå

Under ett antal år har vi sett en oroväckande utveckling i Umeå gällande brottslighet och ökad otrygghet. Brottsförebyggande rådet uppmärksammade år 2017 en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” hade noterats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Sedan dess har bekymren fortsatt, trots viktiga insatser från såväl Polisen som Umeå kommun. Under 2019 skedde exempelvis skottlossningar på Ålidhem, Ersboda och Mariehem. Skottlossningar som polisen kopplar ihop med kriminella uppgörelser.

Hittills i år har Umeå drabbats av vad polisen misstänker är anlagda bilbränder vid åtminstone tio tillfällen. Totalt har 74 bilar satts i brand. Likaså misstänkt anlagda bränder i fastigheter, nu senaste en skollokal på Östra Ersboda. Vi har också i lokalmedia kunnat ta del av nyheter om sådant som stenkastning mot polis, rån, gängmisshandel och mordförsök i varierande omfattning.

Som ett svar på den tilltagande sociala oron beslutade Umeå kommun år 2018 om ett intensifierat förbyggande arbete inom ramen för vårt lokala brottsförebyggande råd: uppdraget ”Umeå växer – tryggt och säkert.” Uppdraget syftar till att säkerställa en struktur för systematiskt arbete med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten samt motverka tendenser till social oro i Umeås nordöstra stadsdelar.

Från Moderaterna anser vi dock att det behövs ytterligare insatser.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

1. Anser du att det behövs ytterligare åtgärder för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå?

2. Om svaret är ja – vilka konkreta åtgärder?

Umeå 2020-08-19

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

2 kommentarer

De sjuka ska isoleras – inte våra äldre

Av , , 3 kommentarer 11

Det är de coronasjuka som ska isoleras, inte våra äldre. Och höstens fokus för den ekonomiska politiken måste vara att människor börjar jobba igen – inte på att höja a-kassan. Strategin behöver läggas om för att Sverige, mänskligt och ekonomiskt, ska kunna ta sig igenom Corona-krisen skriver Ulf Kristersson på DN Debatt idag.

Testa, smittspåra och isolera bör vara ledorden för höstens corona-strategi. Istället för att isolera äldre ska de som är sjuka isoleras, tillsammans med sina familjemedlemmar och övriga i smittkedjan.

Arbete och företagande ska prägla den ekonomiska politiken. Inte höjda bidrag. Krisstöd ska rullas tillbaka så fort som möjligt. Och fokus ska inte vara på att höja a-kassan, utan på att höja sysselsättningen.

Läs gärna hela debattartikeln på: https://www.dn.se/debatt/de-sjuka-ska-isoleras-inte-vara-aldre/

3 kommentarer

Lär av Danmark – bekämpa de kriminella gängen på riktigt!

Av , , 3 kommentarer 22

Oskyldiga hamnar i skottlinjen för gängens allt mer brutala våld. Samtidigt är polistätheten lägre än när Löfven blev statsminister.

Nu krävs bl.a:

 Dubbla straff istället för straffrabatter, för gängkriminella över 18 år
 Visitationszoner för att beslagta vapen där kriminalitet pågår
 Möjliggör anonyma vittnesmål i rättegångarna så att fler vågar vittna

Allt detta finns på plats i Danmark – där man lyckats mycket bättre att bekämpa de kriminella gängen. Men S/MP-regeringen fortsätter att säga nej till våra moderata förslag.

3 kommentarer

Arbetet med att utöka den militära verksamheten och återetablera ett regemente i Umeå 

Av , , Bli först att kommentera 11

Följande pressmeddelande skickade vi ut tidigare idag. Läggs även ut på bloggen.

 

Pressmeddelande 2020-08-17

Ågren (M) vill se fortsatt arbete för att återetablera ett regemente i Umeå

Under sommaren kom nyheten som tyder på att Umeå inte är aktuell för nytt regemente när försvaret ska återupprustas. Istället pekades Östersund och Kristinehamn/Villingsberg ut som nya tänkbara orter av regeringen, utöver tidigare kända Arvidsjaur och Göteborg. Detta har fått kommunalrådet Anders Ågren (M) att reagera, och han lyfter frågan till Umeå kommunfullmäktige.

Ågren vill se ett fortsatt politiskt arbete och mobilisering på alla nivåer för att dels återupprätta ett regemente i Umeå, dels fortsätta stärka redan befintlig militär verksamhet vid Umeå Garnison.

– Den svenska försvarsförmågan måste stärkas. Umeå har goda förutsättningar att spela en viktig roll i det arbetet. Det finns redan befintlig militär verksamhet här, en etablerad infrastruktur och därmed goda möjligheter att ta emot nya rekryter och bedriva både bredd- och specialistutbildning. Vi måste nu fortsätta jobba målmedvetet och långsiktigt med den här viktiga frågan, säger Anders Ågren i en kommentar.

Förra året föreslog försvarsberedningen en utökad grundorganisation, med återupprättande av två regementen: Norrlands dragonregemente (K4) i Arvidsjaur samt ett regemente i Göteborg. Ytterligare två regementen för utbildning av territoriella förband föreslogs, men utan utpekade orter. Umeå anmälde sitt intresse för att bli lokaliseringsort för ett av regementena.

I ett brev till Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten, skrev kommunalråden Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) att ett nytt regemente borde placeras i Umeå. Detta då Umeå redan idag har befintlig försvarsverksamhet och det därmed skulle vara enkelt att snabbt bygga upp ytterligare militär närvaro. Umeå ligger också strategiskt placerat rent geografiskt.

Den moderata riksdagsledamoten Edward Riedl lyfte även frågan om Umeå som lokaliseringsort för nytt regemente i en interpellationsdebatt i riksdagen med försvarsministern hösten 2019.

I januari i år ställde sig försvarsminister Peter Hultqvist (S) bakom försvarsberedningens förslag om att utöka värnplikten och öppna en rad nya flottiljer och regementen. Regeringen har under sommaren fattat beslut om direktiv till Försvarsmakten att ta fram ett kompletterande budgetunderlag för 2021, med slutdatum 24 juli 2020. I uppdraget står bland annat att en artilleriutbildning ska förläggas till Kristinehamn/Villingsberg och att ett nytt regemente ska etableras i Östersund under perioden 2026-2030.

Beskedet innebär att Umeå inte finns med i regeringens övervägande gällande nya etableringsorter, men inga beslut är fattade i riksdagen ännu. Regeringen siktar på att lägga fram en försvarspolitisk proposition i höst om den försvarspolitiska inriktningen 2021-2025.

I en fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) undrar Anders Ågren (M) om Lindberg kommer att fortsätta att arbeta politiskt för att återetablera ett regemente i Umeå. Ågren ställer också frågan om Lindberg är beredd att fortsätta arbeta för att stärka redan befintlig militär verksamhet inom Umeå Garnison, däribland Totalförsvarets Skyddscentrum.

Frågan kommer upp på fullmäktige den 31 augusti.

 

Frågan i sin helhet

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Arbetet med att utöka den militära verksamheten och återupprätta ett regemente i Umeå 

De flesta partier i Sverige är överens om att den svenska försvarsförmågan måste stärkas. Försvarsberedningen föreslog 2019 en utökad grundorganisation, med återupprättande av två regementen: Norrlands dragonregemente (K4) i Arvidsjaur samt ett regemente i Göteborg. Ytterligare två regementen för utbildning av territoriella förband föreslogs, men utan utpekade orter.

Umeå kommun har meddelat sitt intresse som lämplig etableringsort för en av dessa etableringar. Umeå har redan idag befintlig försvarsverksamhet och ligger strategiskt placerat.

Försvarsministern ställde sig i januari bakom försvarsberedningens förslag om att utöka värnplikten och öppna en rad nya flottiljer och regementen. Det rör sig t.ex. om ett amfibieregemente i Göteborg och ett jägarregemente i Arvidsjaur. Nu under sommaren har regeringen dessutom – enligt uppgifter i media – fattat beslut om direktiv till försvarsmakten att ta fram kompletterande budgetunderlag för 2021, gällande etablering av dels en divisionsartilleribataljon till Kristinehamn/Villingsberg, dels ett nytt regemente till Östersund.

Detta besked innebär att Umeå inte finns med i regeringens övervägande gällande nya etableringsorter. Några beslut är ännu inte fattade i riksdagen. Regeringen siktar på att lägga fram en försvarspolitisk proposition i höst om den försvarspolitiska inriktningen 2021-2025.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

  1. Är du, trots regeringens besked, beredd att fortsätta arbeta politiskt för att återetablera ett regemente i Umeå?
  2. Är du beredd att fortsätta arbeta för att stärka redan befintlig militär verksamhet inom Umeå Garnison, däribland Totalförsvarets Skyddscentrum.

Umeå 2020-08-03

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Bli först att kommentera

Umeå utsedd till Sveriges bästa idrottsstad 2020!

Av , , Bli först att kommentera 10

Grattis Umeå! SVT Sport har i dag offentliggjort att Umeå utsetts till ”Sveriges bästa idrottsstad 2020”. Jag var på plats när utdelningen skedde i Rådhusparken sent i eftermiddag – sändningen gick i SVT under i samband med sändningarna från friidrotts-SM.

Priset ”Sveriges bästa idrottsstad” delas ut sedan 2011 av SVT Sport, och segermarginalen blev den största hittills. Umeå blev etta. Jönköping blev tvåa. Detta är andra gången på kort tid som Umeå får utmärkelsen. Senast var år 2018.

Grundkravet för att vara med i omröstningen är att staden ska ha minst fyra lag eller föreningar på elitnivå i någon av 24 specifika sporter. Juryns motto är ”prestation efter population”.

Detta är mycket glädjande nyheter! Det är ett kvitto på att Umeås satsningar på idrott – både på bredd och spets – är rätt väg att gå. Detta är också långsiktiga satsningar som vi har varit och är överens om politiskt över blockgränsen.

År 2012 blev Umeå tvåa. År 2016 plats 5, år 2017 plats 2, år 2018 plats 1, år 2019 plats 2.

Nu etta igen alltså!

Ett stort grattis till alla idrottare, alla idrottslag och föreningar, funktionärer liksom alla övriga som är engagerade!

 

Om utmärkelsen Sveriges bästa idrottsstad

SVT Sport utser årligen Sveriges bästa idrottsstad. För att vara aktuell för att bli utsedd till bästa idrottsstaden under ett år måste kommunen uppfyllt kriterierna:

  • Vara hem för minst fyra lag/föreningar på elitnivå i någon av totalt 28 olika sporter
  • Minst ett av dessa fyra lag måste tillhöra högsta serien i en av de sju största arenasporterna (fotboll, ishockey, handboll, basket, bandy, innebandy och speedway).

Idrottsåret räknas mellan 1 juni 2019 till 1 juni 2020. I år innebär det i praktiken 20 mars på grund av coronapandemin.

 

Juryn består av 25 tittare och 25 anställda eller specialinbjudna på SVT sport. Utdelningen skedde i Rådhusparken 16 augusti och visades i SVT under sändningarna från friidrotts-SM.

 

SVT:s motivering

 

Umeå är Sveriges bästa idrottsstad

För andra gången utses Umeå till Sveriges bästa idrottsstad. Under prisets tioåriga historia har segermarginalen aldrig varit större. Över hälften av de 50 jurymedlemmarna hade Umeå som sin etta, däribland Jacob hård, Helena Ekholm och Yvette Hermundstad. Jönköping är tvåa i årets ranking.

 ”Umeå har topp, framförallt en makalös elitbredd med stor förankring och aktivitet i alla led och föreningar i förhållande till folkmängd. Därför är Umeå givet Sveriges idrottsstad 2020” motiverar Yvette Hermundstad sitt val.

 ”Otroligt stark bredd på flera fronter både vad gäller dam- och herridrott. Imponerande för en, i sammanhanget, liten stad” säger jurymedlemmen Milad Akbarzadeh.

 SM-guld till Iksus damer när slutspelet uteblev, allsvenskt avancemang för Umeå IK, poängrekord i hockeyallsvenskan för Björklöven är några av årets höjdpunkter. Men det är framförallt bredden för en stad med knappt 130 000 invånare som imponerar på juryn. Umeå är även en av landets sett till aktivitet i idrottsförening starkaste kommuner.

 Umeå har även många individuella idrottare. Flera skidåkare från stan levererar internationellt, däribland VM-drottningen på rullskidor Linn Sömskar. Beachvolleytalangen David Åhman kan vara en framtida världsstjärna.

 ”Bredden, sättet och resultaten stadens idrottare och lag visat upp på varierande sportarenor talar för sig självt. Umeås prestationer är precis vad man ska kunna räkna med att en sann idrottsstad levererar” säger jurymedlemmen Patrik Jihde.

 

1.(2) Umeå, 425 jurypoäng

Med på 48/50 jurylistor. Bästa SBI-placering 1 – 2018, 2020

Bli först att kommentera

Bli medlem i Moderaterna redan i dag!

Av , , 4 kommentarer 10

Sverige behöver en ny politik på en rad områden. Sverige behöver en ny regering! Ett av alla områden, där Sverige behöver borgerlig politik är ekonomin och jobben. Jobben och ekonomin måste räddas – nu behövs din hjälp. Välkommen att bli en del i vårt arbete. Visa ditt stöd för ett garanterat borgerligt parti.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

4 kommentarer

Kärnkraft är klimatsmart!

Av , , 4 kommentarer 13

En stabil elförsörjning är en förutsättning för Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Dessutom kan svensk energi spela en viktig roll i den globala klimatomställningen. Vår elproduktion – med framförallt kärnkraft och vattenkraft – är renast i hela EU. I framtiden kommer ju ännu mer ren el att behövas för att driva bilar, tunga transporter och industrier. Experter uppskattar att det handlar om en 50- till 60-procentig ökning av elanvändningen under de kommande 25 åren.

Men numera ser vi allvarliga problem på elmarknaden. Stamnätet har många år på nacken och kapaciteten måste öka. Gotland har haft återkommande problem med strömavbrott. Elproblem har också drabbat Skåne och Stockholmsregionen. Till slut riskerar det att hindra investeringar och jobbtillfällen. Det duger inte.

Kärnkraft måste få vara en viktig del av det svenska energisystemet också i framtiden. Den befintliga kärnkraften måste värnas, och en svensk färdplan mot fjärde generationens kärnkraft måste utvecklas.

En gång i tiden förstod Stefan Löfven (S) vikten av kärnkraft – men det var förstås innan han blev beroende av Miljöpartiet…

4 kommentarer

Invandringen till Sverige måste minska kraftigt!

Av , , 3 kommentarer 21

Moderaterna står upp för en kraftigt minskad invandring till Sverige. Men Socialdemokraterna väljer Miljöpartiets linje istället för att lyssna på svenska folket och samarbeta med de andra partierna i riksdagen om en minskad invandring.

Moderaterna har varit beredda att förhandla. Tyvärr har Socialdemokraterna inte velat gå oss till mötes i någon av de frågor som är helt avgörande för att få till en stramare invandringspolitik. Det handlar bland annat om volymmålet och försörjningskravet vid anhöriginvandring.

Moderaterna står upp för en minskad invandring.

Sverige behöver en ny regering!

3 kommentarer