Mer än 100 miljarder kr i nya satsningar i höstbudgeten – men O kr mer till polisen, åklagarmyndigheten och domstolarna!

Av de 105 miljarder kronor som S/MP-regeringen nu går fram med tillsammans med sina stödpartier så går 0 kronor till polisen. Samma sak gällande Åklagarmyndigheten och domstolarna – av de 105 miljarderna så blir det inte en extra krona till dessa områden.

Socialdemokraterna ser alltså inget behov av ytterligare insatser under 2021, efter ett år där kriminella sätter upp vägspärrar, fasanfulla berättelser om förnedringsrån och ett 40-tal klaner driver grov brottslighet med rekord i skottlossningar och sprängdåd – ja, då är det både skrämmande och anmärkningsvärt att de inte vill göra något mer under 2021 för att pressa tillbaka brottsligheten.

Sedan är det förvisso så att pengar som beslutades om för flera år sedan, nu tillförs polisen. Det är ingen nyhet. Det är det som S-företrädare egentligen syftar på när de försöker blanda bort korten. MEN de pengarna lades fast i M/KD-budgeten och täcker kostnaden för fler polisen under 2021. Vi har tyvärr sett att brottsligheten blivit allvarligare sedan dessa pengar lades fast och då anser vi moderater att man behöver gör mer här och nu.

Sverige behöver ett maktskifte!

3 kommentarer

 1. Brorson

  Alla partier är medskyldiga till den allt värre kriminaliteten. Inte ens SD slipper kritik. Vad ska vi göra? Starta nya partier? Nej, vi har de partier vi förtjänar, som vi har röstat på. Därför ska vi kräva att de partierna erkänner sina misstag och bättrar sig. Jag bedömer att M har kommit längst i det arbetet. Därför är jag trött tjatar om de fel, som M gjorde under allianstiden (nota bene tillsammans med andra allianspartier och med stöd av Mp eller alla tre rödgröna partier) och därför inte ens skulle ha rätt att yttra sig.

  Vem har i så fall rätt att yttra sig? Enbart SD, eller inte ens SD? SD har enligt min mening gjort minst två stora misstag, och det ganska nyligen:

  1. Från att ha varit motståndare till dubbla medlemskap, har SD nyligen ändrat sig i den frågan med hänvisning till invandrare från Östeuropa, vilka stöder SD. Kanske också med hänsyn till tidigare aktiva SD-.medlemmar, som har bosatt sig i Ungern. Men varför ska de ha rösträtt i två kommuner på ömse sidor om en riksgräns, när vi övriga svenskar, som har flyttat inom Sverige inte har rösträtt både i den gamla och den nya kommunen?
  – För det första är det inte bara SD-sympatisörer, som har flyttat över en riksgräns, som har dubbelt så många röster som andra väljare, utan även S-. V- och Mp-sympatisörer.
  – För det andra underlättar de dubbla medborgarskapen extrema islamisters (och andra extremisters) övertagande av Sverige genom infiltration och subversiv verksamhet.
  – För det andra används de dubbla medborgarskapen av kriminella för att begå brott, för att slippa utvisning, etc, när de har begått brott.
  – För det fjärde kan man lyfta bidrag i Sverige, utan att ens bo i landet.

  2. SD vill avskaffa de permanenta uppehållstillstånden för flyktingar- förmodligen mot bakgrunden att flyktingar från Syrien före november 2015 fick permanenta uppehållstillstånd direkt, utan att först ha haft tillfälliga uppehållstillstånd. SD har senast motiverat sin linje i den frågan med att medborgarskapet skulle vara något nästan heligt, som inte kan vara ”halvt”. Emellertid anser jag att det permanenta uppehållstillståndet behövs som en längre prövotid och en extra tröskel innan man kan bli svensk medborgarskap.
  – Ingen, som inte haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd under minst tre år, ska få permanent uppehållstillstånd.
  – Ingen, som inte har haft ett permanent uppehållstillstånd under minst åtta år, ska bli svensk medborgare, d.v.s efter minst elva år i Sverige.
  – Tiden, som man har bott i Sverige ska inte ensamt vara avgörande.. Andra kvalifikationer ska också vara uppfyllda
  – Om EU har tvingande regler, som föreskriver kortare tider för EU-medborgare, gäller de reglerna för EU-medborgare. Saknas tvingande EU-regler, ska ovanstånde gälla även för EU-medborgare.

 2. Brorson

  Förslag från M och KD om utvisning av utlänningar, som (ännu) inte har dömts för brott respektive att fängelser ska byggas i andra länder för svenska biståndspengar, där dömda i Sverige ska avtjäna sina straff, avfärdas nu som stridande mot stridande mot rättssäkerhet och mänskliga rättigheter respektive inhumant.

  1. Det är ingen mänsklig rättighet att vistas i Sverige, om man inte är svensk medborgare. Varje land har rätt satt ställa villkor för utlänningars vistelse i landet, och det inte bara att de avstår från att begå brott. Enligt redan gällande svensk lag kan socialtjänsten begära hos Migrationsverket att utlänningar. som inte kan försörja sig själva under vistelsen i Sverige, ska utvisas. Hur försörjer man sig, om man inte har pengar med sig och saknar arbetstillstånd?

  2. Den ringa risken att åka fast, de milda straffen och den humana fångvården i Sverige är starka argument för utländska brottslingar att begå sina brott i Sverige. Ytterligare argument för Sverige som brottsplats är den stora invandringen till Sverige, som gör det lättare att låtsas vara flykting, och att gömma sig i stadsdelar med många invandrare och att tvinga in hederliga invandrares barn i sin kriminella verksamhet.. Sedan väntar kanske ett fängelsestraff i Sverige, där man kan knyta kontakter med andra kriminella och lära sig mer om Sverige.

  Varför ska de utlängska brottslingarna inte avtjäna sina straff i sina hemländer? Om befintliga fängelser där är överfulla och alltför gräsliga för att vi med gott samvete ska skicka dit personer som begått brott i Sverige, så är det väl en bra idé att hjälpa till med att bygga nya och mer humana fängelser där? I fattiga länder med undermåliga bostäder även för hederligt folk, kan det vara känsligt att använda landets egna skattemedel till fängelsebyggen.

  3. Samtidigt behövs en mer realistisk kriminalpolitik i Sverige. Den som sitter i fängelse måste effektivt hindras att begå brott under strafftiden. Vi behöver en ny säkerhetsklassning av fängelser, där den inre säkerheten förbättras enligt följande:
  – Inga permissioner,
  – Besök utifrån tillåts högst en gång per månad.
  – Besök endast av närstående (make /maka, egna barn föräldrar och syskon).
  – Ingen fysisk kontakt tillåts mellan intagen och besökare.
  – Inga fysiska brev eller paket får tas emot eller skickas

 3. Brorson

  Alla länder har nog med sina egna brottslingar. Varför ska Sverige vara en fristat för brottslingar från hela världen? Det permanenta uppehållstillståndet behövs som en extra tröskel om som en lååång prövotid innan man kan bli svensk medborgare. Men då måste nuvarande begräsning för utvisning av brottslingar med permanent uppehållstillstånd bort. Lagen måste ändras. Enligt nuvarande lag får utvisning p.g.a. brott ske endast om det finns synnerliga skäl för utvisning. Enligt Högsta domstolen råcker inte våldtäkt, grov misshandel, narkotikabrott och olovlig körning.

  En annan domstol dömde inte till utvisning efter avtjänat fängelsestraff, trots att brottslingarna saknade rätt att vistas i Sverige. En 80-årig kvinna hade fått nattligt besök av utländska tjuvar i sitt eget hem. Sina offer hittar de med hjälp av den berömda svenska offentlighetsprincipen, eniro och hitta.

  Förslag:
  1. När personer som saknar rätt att vistas i Sverige, har gripits, ska de inte släppas ut i det svenska samhället. Om de inte döms till fängelse, ska de utvisas direkt från häktet

  2. Personer med permanent uppehållstillstånd ska utvisas för alla brott, för vilka fängelse finns med i straffskalan – oavsett om den aktuella brottslingen döms till fängelse eller ej, oavsett hur länge han har vistats i Sverige. För att slippa utvisning ska det finnas synnerliga skäl. Om det finns synnerliga skäl ska utvisning ändå ske vid grova brott.

  3. Asylsökande och asylanter med tillfälliga uppehållstillstånd ska på samma sätt dömas till utvisning. Om det finns verkställighetshinder ska prövas i särskild ordning. Verkställighetshinder innebär att utvisning inte får ske bara så länge hindret (exempelvis risk för dödsstraff i landet man ska utvisas till) finns kvar.

  4. Personer med turistvisum e. dyl. ska utvisas även vid bötesstraff (även om fängelse inte finns med i straffskalan), om det inte är direkt olämpligt. Utländska turister som kör med 147 km /h på 110-vägarska utvisas. Det är kanske mänskligt att fela, men det är också mänskligt att slippa fartdårar – speciellt sådana som inte känner till riskerna på svenska vägar och med det svenska klimatet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.