Upp till bevis i KF, om ni menar allvar med att bekämpa brottligheten och motverka otryggheten!

Bifogar även mitt andra anförande i gruppledaromgången. (OBS! Det talade ordet gäller)

Anförande 2, 2020-10-26

Ordförande, ledamöter, åhörare!

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla – oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung – ska kunna leva ett tryggt och säkert liv här. Bland kvinnor i åldern 20–24 år uppger 42 procent att de ofta valt en annan väg, för att de känt sig otrygga och oroliga för att utsättas för brott. Detta enligt nationell statistik.

4 av 10 tjejer i åldern 13-18 år i Umeå, känner sig otrygga när dom går hem på kvällarna enligt en undersökning som publicerades 2019. 41 procent är rädda för sådant som att bli överfallna eller våldtagna när de går hem. Vi moderater tar deras oro på allvar.

De senaste åren har vi sett en allvarlig utveckling i Umeå, med tendenser till social oro i vissa bostadsområden. 2018 gick debattens vågor höga i Umeå. Vi moderater hade uppmärksammat UmeBrås varningar från 2017 gällande tendenser till ”social oro”: våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel. Ungdomar som rekryterades av äldre brottslingar till kriminalitet och ökad risk för religiös radikalisering.

Vi avfärdades då, av många politiker i denna sal och många i media, som att vi ”svartmålade” och att allt handlade om att ”vinna röster genom att sprida skräck och oro”.  Det var en sällsynt hätsk debatt. Trots att alla i ansvarig position i Umeå visste att vi hade rätt.

Två år senare har debatten tagit en annan vändning. Nu erkänner alla, mer eller mindre, problemen och talar om hur vi ska motverka situationen med brottslighet och otrygghet. Det är ett välkommet uppvaknande!

Trots goda insatser från både Umeå kommun och Polisen har problemen fortsatt. Vi ser problemen på många håll. I början av året blev t.ex. ungdomar attackerade och misshandlade av gäng i centrala Umeå. Bara under 2020 har 74 bilbränder skett på olika platser i kommunen, vid tio olika tillfällen. En kvarterslokal har brunnit två gånger på kort tid, där båda bränderna misstänks vara anlagda.  Allt detta bidrar till ökad otrygghet hos våra invånare. 14% av företagarna i Umeå uppger sig också påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet/otrygghet enligt en aktuell undersökning från Svenskt Näringsliv.

Polisen har satt upp kamerabevakning i centrala Umeå, Ålidhem och Ersboda. Grova våldsbrott, delvis öppen narkotikaförsäljning, stölder, skottlossningar på vissa områden liksom annan brottslighet har varit bidragande till besluten. Innan sommaren meddelades att polisen även tar drönare till hjälp för att kamerabevaka stadsdelarna Ålidhem, Mariehem och Ersboda.

Att umeåbor känner otrygghet kommer vi moderater aldrig att acceptera. När kommuninvånarna inte vågar röra sig fritt på gator och torg måste kommunen agera. Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar.

Vi är överens om målsättningen att Umeå inte ska ha några utsatta områden enligt Polisens definition, men vi kan inte nöja oss med det. Vi har ju inga utsatta områden idag enligt den definitionen, men vi har uppenbart allvarliga problem ändå.

 

Men låt nu inte det nyvaknade intresset för att motverka brottslighet och öka tryggheten stanna vid floskler och fina ord om hur viktigt det är.

Moderaternas förslag till budget för 2021 har vi ett paket av förslag för att öka tryggheten i kommunen:

– Anställ/anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå.

– Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp kamerabevakning.

– Ta fram ett program över hur kamerabevakning i större utsträckning ska användas dels på särskilt brottsutsatta platser, dels för att bevaka det kommunala fastighetsbeståndet.

– Ta initiativ till fler trygghetsavtal, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum. Det tecknas med andra aktörer däribland Polisen, och bör upprättas i andra stadsdelar i behov av liknande insatser.

– Inför flexibla busstopp, ett arbetssätt i kollektivtrafiken där passagerare ska kunna få stiga av mellan busshållplatser, för att öka tryggheten.

– Ta fram ett strategi‐ och åtgärdsprogram för att inte något barn ska behöva växa upp i hederskultur.

– Utred och kartlägg förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor.

– Ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka.

– Polisanmäl alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen.

– Krafttag mot narkotika. Inför frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete.

– Kontakta Polisen för ett samarbete gällande att hitta narkotika på skolorna, där narkotikahundar kan användas.

Varför då alla dessa nya förslag? Jo, för när det gäller satsningar på skolan, satsningar på det förebyggande arbetet, på föreningslivet, vikten av samverkan – ja där är vi redan politiskt överens. Även om vi moderater föreslår mer än S/MP till SKOLAN, vi föreslår mer till föreningslivet.

Det är inte där det behövs nya konkreta beslut. Den inriktningen finsn redan och ska förstärkas ytterligare. Bra så. Men de insatser som har gjorts hittills har inte räckt till, vilket också har redovisats för oss i UmeBrå. Insatserna räcker inte till för att klara målsättningarna.

Så upp till bevis – ni alla som tidigare har försökt dölja eller tona ner problemen i Umeå, men som nu vaknat och erkänner problemen. UPP TILL BEVIS.

Vi skulle idag kunna ta många viktiga beslut för att motverka brottsligheten öka tryggheten, bekämpa narkotikan – på riktigt. Och inte bara med fluffiga målsättningar.

Ordförande, tack för ordet!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.