Tillväxt, välfärd och trygghet – för både stad och landsbygd!

Av , , Bli först att kommentera 6

Imorgon är det dags för årets budgetfullmäktige. Moderaternas alternativa budget för Umeå kommun år 2021 presenterades i måndags. Vår M-budget innehåller tydliga satsningar på äldre och skola, sänkt kommunalskatt, neddragningar på kulturens område och hårdare kontroller av försörjningsstöd.

Äldrenämnden får en ramhöjning med 80 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden får en ramhöjning med 120 miljoner kr. Det är större satsningar på dessa områden än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade för en vecka sedan.

För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Detta är betydande satsningar, som innebär ökad trygghet och bättre omsorg för våra äldre. Samtidigt möjliggör det viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan.

I Moderaternas budgetförslag sparar vi samtidigt på kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen jämfört med S/MP-förslaget. Utöver satsningar på kärnverksamheten, så frigör det ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 15 öre.

Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga! Vi är sämst av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Det är människor med små inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt.

Moderaterna vill tydligt dra ned på kulturens område och föreslår bland annat att minska stödet till kulturföreningar och festivaler, avveckla stödet till Kvinnohistoriskt Museum, samt avveckla stöd till Guitars genom minskat bidrag till Umeå Folkets Hus. Kommunstyrelsen får också se sin ram minskas betydligt.

Moderaterna vill även införa hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Detta görs i flera kommuner i landet, däribland Sundbyberg, för att motverka bidragsfusk. Resultatet i Sundbyberg var att en av fyra inte hade rätt till bidrag. I Södertälje har man genom en rad åtgärder lyckats minska försörjningsstödet med hälften. Förslaget innebär att kostnaderna för försörjningsstöd bedöms kunna minska påtagligt även i Umeå, vilket innebär att ramen för individ- och familjenämnden inte räknas upp lika mycket som i S/MP-förslaget.

Runt om i Sverige rapporteras om omfattande fusk med bidragssystemen. Att stoppa fusk med välfärdssystemen måste ha hög prioritet.

Vi har även presenterat ett antal konkreta förslag för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå.  Moderaterna är partiet för lag och ordning. För att öka tryggheten i Umeå föreslår vi exempelvis införande av kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser, kommunala ordningsvakter och flexibla busstopp.

Sedan tidigare har de fyra borgerliga partierna i Umeå presenterat elva gemensamma förslag inför det kommande budgetfullmäktigesammanträdet.

Utöver de konkreta budgetsiffrorna och de gemensamma alliansförslagen, har jag idag redovisat Moderaterna 65 olika uppdrag i övrigt.

Bland dessa kan nämnas:

– införande av betyg i åk 4 på kommunala skolor.

– återinförande av friskvårdstimme för alla kommunanställda.

– tiggeriförbud inom centrumfyrkanten.

– att samarbetet med Fairtrade ska avbrytas.

– försäljning av samtliga kommunala lägenheter i Hemavan.

– krafttag mot narkotika, genom bl.a. frivilliga drogtester på Umeås gymnasieskolor.

– införande av språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket.

 

Det är upplagt för en lång debatt, och en lång rad intressanta voteringar på flera punkter.

 

Bli först att kommentera

Umeå kommuns absurt höga kommunalskatt kan självklart sänkas!

Av , , Bli först att kommentera 7

Umeå kommun har en smått absurd hög kommunalskatt. Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar betalar ca 11 700 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner.

Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet.

För oss moderater är detta en frihets- och rättvisefråga! Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Av dessa 20 kommuner är 12 socialdemokratiskt styrda. Men alla kommuner klarar av att ha betydligt lägre skattenivå. Västerbottens läns landsting har dessutom under de senaste tjugo åren höjt skatten vid ett flertal tillfällen. Senast år 2012, 2016 och 2017.

En högre kommunalskatt, utan att kunna påvisa någon generellt högre kvalitet i verksamheterna. Svenskt Näringsliv publicerade hösten 2017 en rapport om att potentialen, vid en jämförelse med kommuner med hög kvalitet och låg kostnad, är skattesänkning för Umeå kommun på hela 4,35 (!) kr. Viktigt att påpeka är att det är en rent teoretisk framräkning, men det ger perspektiv.

De har jämfört ett antal kommuner, däribland Umeå, med de kommuner i landet som uppvisar högst kvalitet till låg kostnad. Det handlar inte om att personalen ska ”springa snabbare”. Det handlar om att bedriva den kommunala verksamheten mer effektivt. Det handlar om att politiken måste sätta upp tydliga och mätbara mål. Det måste bli en tydlighet i ansvar och befogenheter i organisationen. Ett ledarskap som möjliggör att arbetsmiljön förbättras och sjuktalen går ned. Att bättre nyttja personalens kompetens genom att sluta detaljstyra. Att bli bättre på att använda sig av ny teknik m.m. Detta är sådant som är framgångsfaktorer.

I Moderaternas förslag till budget för år 2021 sänker vi skatten i Umeå kommun med 15 öre och ambitionen är att återkomma med skattesänkningsförslag även kommande år. Snittet för landets alla kommuner är 20,72. Även efter vår skattesänkning med 15 öre, skulle Umeå kommun alltså ligga 2 kr och 8 öre högre än rikssnittet för landets alla kommuner. Vårt förslag finansieras bl.a. via ramsänkningar – jmf med Socialdemokraterna och Miljöpartiet – för kulturnämnden, individ- och familjenämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, samt kommunstyrelsen. Utöver en skattesänkning möjliggör dessa besparingar – jmf med S/MP – samtidigt satsningar på äldrenämnden, för- och grundskolenämnden samt tekniska nämnden.

Kommunalskatten påverkar alla med en inkomst och är den största enskilda utgiften för svenska familjer. Det finns partier som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” Så är det naturligtvis inte. Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Lägre kommunalskatt är en viktig del i att göra Umeå mer attraktivt och öka umeåbornas frihet.

Bli först att kommentera

Umeå behöver ett maktskifte!

Av , , Bli först att kommentera 7

(Foto: Linda Eliasson/Folkbladet)

Moderaternas budgetförslag för Umeå kommun år 2021 innehåller bl.a tydliga satsningar på äldreomsorg och skola, sänkt kommunalskatt, bättre företagsklimat, konkreta trygghetsåtgärder, ökat bostadsbyggande, neddragningar på kulturens område och hårdare kontroller av försörjningsstöd.

Om detta skriver jag i dagens Folkbladet.

Bifogas nedan.

Umeå behöver ett maktskifte!

Moderaterna är Umeås största borgerliga parti. Vi är samlingspartiet. Vi förenar liberalism och konservatism, och har de nödvändiga förslagen för att Umeå ska utvecklas positivt under kommande år. Vi står upp för vikten av tillväxt i Umeå, vilken måste komma både stad och landsbygd till del.

Moderaternas budgetförslag för Umeå kommun år 2021 pekar ut färdriktningen för detta. Vårt budgetförslag innehåller tydliga satsningar på äldreomsorg och skola, bättre företagsklimat, sänkt kommunalskatt, neddragningar på kulturens område och hårdare kontroller av bl.a. försörjningsstöd.

Äldrenämnden får en ramhöjning med 80 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden får en ramhöjning med 120 miljoner kr. Det är större satsningar på dessa områden än vad de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i sitt förslag.

För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Detta är betydande satsningar, som innebär ökad trygghet och bättre omsorg för våra äldre. Samtidigt möjliggör det viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan.

I M:s budgetförslag sparar vi samtidigt på kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen jämfört med S/MP-förslaget. Utöver satsningar på kärnverksamheten, så frigör det ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 15 öre.

Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga. Vi är sämst av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Det är människor med små inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt.

Moderaterna vill tydligt dra ned på kulturens område och föreslår bland annat att minska stödet till kulturföreningar och festivaler, avveckla stödet till Kvinnohistoriskt Museum, minskat bidrag till Umeå Folkets Hus. Kommunstyrelsen får se sin ram minskas betydligt.

Moderaterna vill även införa hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Detta görs i flera kommuner i landet, däribland Sundbyberg, för att motverka bidragsfusk. Resultatet i Sundbyberg var att en av fyra inte hade rätt till bidrag. I Södertälje har man genom en rad åtgärder lyckats minska försörjningsstödet med hälften. Förslaget innebär att kostnaderna för försörjningsstöd bedöms kunna minska påtagligt även i Umeå, vilket innebär att ramen för individ- och familjenämnden inte räknas upp lika mycket som i S/MP-förslaget.

Runt om i Sverige rapporteras om omfattande fusk med bidragssystemen. Att stoppa fusk med välfärdssystemen måste ha hög prioritet.

Vi har även presenterat ett antal konkreta förslag för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå, exempelvis införande av kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser, kommunala ordningsvakter och fler trygghetsavtal likande det som tecknats för Ålidhems centrum.

Sedan tidigare har de fyra borgerliga partierna i Umeå presenterat elva gemensamma förslag inför det kommande budgetfullmäktigesammanträdet. Utöver de konkreta budgetsiffrorna från respektive parti och de gemensamma alliansförslagen, så har Moderaterna därutöver presenterat 65 olika uppdrag som spänner över en lång rad områden.

Umeå behöver ett maktskifte och borgerlig politik!

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Bli först att kommentera

Nu är det Örnsköldsviks tur – dags att flytta E4 ut ur centrum!

Av , , Bli först att kommentera 6

I dagens VK skriver jag och Hans Lindberg (S) tillsammans med politiska företrädare för Region Västernorrland, Örnsköldsvik och Sundsvall om att det är dags att flytta E4 ut från Örnsköldsviks centrum. Det behövs en modern trafiklösning för E4 genom Örnsköldsvik på samma sätt som den utvecklats i övriga Sverige.

Bifogas nedan.

 

Nu är det Örnsköldsviks tur – dags att flytta E4 ut ur centrum!

Vi har under många år samarbetat för att utveckla vår del av Sverige. Vi arbetar tillsammans för att förnya och fördjupa synen på Norra Sverige där vi har en stark befolkningstillväxt, en stadigt växande IT-näring, flera universitet med forskning i framkant, bioekonomicentrum och ett rikt kulturliv. Vi bidrar i hög grad till Sveriges tillväxt.

På uppdrag av regeringen arbetar Trafikverket nu med den nationella planeringen inför beslutet om nästa Transportplan. Den plan som ska ge svar på vilka stora infrastrukturinvesteringar som skall göras under den kommande 15-årsperioden. När regeringen nästa år ska presentera sin plan är det för oss självklart att en ny genomfart av E4 i Örnsköldsvik måste finnas med och genomföras. E4 måste få en ny dragning bort från centrum. Den planerade nya sträckningen som Trafikverket och Örnsköldsviks kommun är överens om, Förbifart Örnsköldsvik, kommer att gå i en tunnel under Åsberget, beläget strax väster om staden. I Umeå och Sundsvall har E4 tidigare fått nya dragningar och det har gjort stor skillnad – nu är det Örnsköldsviks tur!

Det finns många skäl till att bygga en ny förbifart – inte minst avseende trafiksäkerhet, miljö, tidsvinster och hälsa.

E4 passerar bara meter från stadens gågata och största galleria. En mycket stor mängd gång- och cykeltrafikanter passerar E4 varje dag i fem farliga plankorsningar. Två rondeller och sex trafikljus möter trafikanterna med nuvarande genomfart, som är en mycket trafikfarlig lösning. Så mycket som 2000 tunga transporter passerar varje dygn och antalet ökar varje år. Av dessa utgör 5 procent farligt gods, bland annat stora mängder högreaktiva kemikalier till och från norrlandskustens industrier. En olycka med en sådan lastbil skulle få direkt förödande konsekvenser.

Miljökonsekvenserna av nuvarande trafiklösning är riktigt allvarliga. Naturvårdsverket har i många år ålagt kommunen och Trafikverket att åtgärda luftkvaliteten i centrum. Dagliga mätningar görs också som en konsekvens av detta åläggande. Både nivåerna på partiklar och kvävehalter är bland de allra högsta i Sverige – särskilt vintertid kan situationen periodvis vara akut. Med ett ökat antal cancerfall betalar de boende i Örnsköldsvik ett högt pris i liv och hälsa som en följd av föroreningarna. Örnsköldsvik är dessutom den enda centrumkärna som kvarstår där E4 tillåts dela en stad i två delar – nuvarande sträckning förhindrar möjligheten att utveckla staden.

Totalt passerar 22 000 fordon Örnsköldsvik varje dygn. Förbifart Örnsköldsvik skulle skapa tidsvinster på cirka 5 minuter per E4-passage, både för tunga godstransporter och privatbilister. Med trafikverkets egna prognoser för ökning av vägtrafiken kommer situationen genom Örnsköldsviks centrum att bli ohållbar med trafikstockningar som följd. Särskilt på vintern är passagen genom staden svår med isiga, branta motlut. E4 längs Norrlandskusten är en pulsåder för hela norra Sverige, där regelbundna stopp av trafiken i Örnsköldsvik hör till det vanliga. Att en så trafikstörande och känslig punkt som E4-passagen genom Örnsköldsvik finns kvar är inte bra för regionens och Sveriges utveckling. Tidsvinster i den här storleksordningen leder naturligtvis också till en ansenlig minskning av koldioxidutsläpp.

Det behövs en modern trafiklösning för E4 genom Örnsköldsvik på samma sätt som den utvecklats i övriga Sverige. Genom vårt samarbete kring bl a infrastruktur, näringsliv och innovation försöker vi bidra till utveckling av vår del av landet och därmed hela Sverige. Vi är övertygade om att en bra infrastruktur i norra Sverige är bra för hela landet – därför är det dags att flytta E4 ut ur Örnsköldsviks centrum!

 

Glenn Nordlund (S)
Regionstyrelsens ordförande, Region Västernorrland

Jonny Lundin (C)
Oppositionsråd, Region Västernorrland

Hans Lindberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Umeå

Anders Ågren (M)
Oppositionsråd, Umeå

Peder Björk (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Sundsvall

Alicja Kapica (M)
Oppositionsråd, Sundsvall

Per Nylén (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Örnsköldsvik

Anna-Britta Åkerlind (C)
Oppositionsråd, Örnsköldsvik

Bli först att kommentera

Moderata förslag för ett tryggare Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla – oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung – ska kunna leva ett tryggt och säkert liv här. Tyvärr ökar otryggheten ökar i vårt samhälle. I Moderaternas förslag till budget för 2021 har vi ett paket av förslag för att öka tryggheten i kommunen:

Anställ/anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå.

Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp kamerabevakning.

Ta fram ett program över hur kamerabevakning i större utsträckning ska användas dels på särskilt brottsutsatta platser, dels för att bevaka det kommunala fastighetsbeståndet.

Ta initiativ till fler trygghetsavtal, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum. Det tecknas med andra aktörer däribland Polisen, och bör upprättas i andra stadsdelar i behov av liknande insatser.

Inför flexibla busstopp, ett arbetssätt i kollektivtrafiken där passagerare ska kunna få stiga av mellan busshållplatser, för att öka tryggheten.

Ta fram ett strategi‐ och åtgärdsprogram för att inte något barn ska behöva växa upp i hederskultur.

Utred och kartlägg förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor.

Ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka.

Polisanmäl alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen.

Inför frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete.

Kontakta Polisen för ett samarbete gällande att hitta narkotika på skolorna, där narkotikahundar kan användas.

Bli först att kommentera

Öka tryggheten – bekämpa brottsligheten!

Av , , 1 kommentar 9

De senaste åren har vi sett en allvarlig utveckling i Umeå, med tendenser till social oro i vissa bostadsområden. År 2018 gick debattens vågor höga i Umeå. Vi moderater hade uppmärksammat UmeBrås varningar från 2017 gällande tendenser till ”social oro” om våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel. Ungdomar som rekryterades av äldre brottslingar till kriminalitet. Ökad risk för radikalisering m.m.

Trots goda insatser från både Umeå kommun och Polisen har problemen fortsatt. Vi ser problemen på många håll. I början av året blev t.ex. ungdomar attackerade och misshandlade av gäng i centrala Umeå. Bara under 2020 har 74 bilbränder skett på olika platser i kommunen, vid tio olika tillfällen. En kvarterslokal har brunnit två gånger på kort tid, där båda bränderna misstänks vara anlagda.  Allt detta bidrar till ökad otrygghet hos våra invånare. 14% av företagarna i Umeå uppger sig också påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet/otrygghet enligt en aktuell undersökning från Svenskt Näringsliv. Även om det är förhållandevis lågt i jämförelse med övriga delar av övriga Kommun-Sverige, så är det en faktor att beakta även fortsättningsvis.

Polisen har satt upp kamerabevakning i centrala Umeå, Ålidhem och Ersboda. Grova våldsbrott, delvis öppen narkotikaförsäljning, stölder, skottlossningar på vissa områden liksom annan brottslighet har varit bidragande till att polisen har satt upp kameror. Innan sommaren meddelades att polisen även tar drönare till hjälp för att kamerabevaka stadsdelarna Ålidhem, Mariehem och Ersboda.

Att umeåbor känner otrygghet kommer vi moderater aldrig att acceptera. När kommuninvånarna inte vågar röra sig fritt på gator och torg måste kommunen agera. Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar och därför föreslår Moderaterna att Umeå kommun ska anställa kommunala ordningsvakter.

Kommunala ordningsvakter finns redan i flera kommuner, som Uppsala, Lund och Linköping. De kommunala ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen. Ordningsvakter ersätter inte poliser, utan ska användas som komplement till polisiär närvaro. Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och har begränsade befogenheter. De får avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som uppträder störande på allmän plats eller som utgör en fara för den allmänna ordningen. Ordningsvakter får även omhänderta berusade personer.

Vi vill att Umeå kommun ska följa andra kommuners exempel och anställa ordningsvakter, som arbetar i team och vistas i kommunens mest otrygga platser på tider som kvällar och helger när otryggheten är som störst. De ska självfallet samverka med övriga viktiga aktörer, däribland UmeBrå, den kommunala fältverksamheten och polisen. Uppsala kommun har haft egna ordningsvakter sedan 2017. Som mest patrullerar där sex ordningsvakter, fördelade på tre grupper, i centrala Uppsala. Detta till en årlig kostnad av 6-7 miljoner kr. Även Örebro kommun anlitar ordningsvakter till en kostnad av 6 miljoner kr per år. Möjligheten finns ju också att kommunen anlitar ordningsvakter via upphandling av tjänsten. Tekniska nämndens ram utökas i vårt budgetförslag med ytterligare 3 mnkr, samtidigt som kostnaderna för nämnden minskar genom lägre hyreskostnader kopplat till andra åtgärder. Detta möjliggör en särskild trygghetssatsning inom tekniska nämndens ram på 6 mnkr.

Kvinnor ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro. Därför vill vi intensifiera arbetet med att förbättra belysning i parker och utmed promenadstråk. Utsikten längs med cykel- och gångvägar måste bli bättre.

Ett aktivt brottsförebyggande arbete från socialtjänst och skola är avgörande för att långsiktigt öka tryggheten. Vi satsar mer på insatsen ”Umeå växer – tryggt och säkert”, än vad som hittills gjorts. En tillgänglig polis i Umeå är för övrigt avgörande för att förhindra och utreda brott. Moderaterna förslår också att kommunen ska inta en mer aktiv hållning mot nedskräpning, klotter och vandalism.

En fråga som debatterats mycket under den senaste mandatperioden är tiggeriet. Det finns ett starkt stöd bland svenska folket om att det behövs ett tiggeriförbud. Tiggarnas problem löses inte i Sverige, utan i deras egna hemländer. Det är ingen som ifrågasätter att de som tvingas tigga i Sverige är en utsatt grupp. Men de utsatta EU-medborgarna styrs i många fall av kriminella aktörer och vissa tvingas utöver tiggandet även till prostitution här i Sverige. Det är en modern form av slaveri, och det möjliggörs – tyvärr – av alla som högljutt kämpar för att de ska få fortsätta tigga här. Vi vill att ett lokalt tiggeriförbud införs inom centrumfyrkanten. Bäst av allt vore ett nationellt tiggeriförbud.

Även Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp bevakningskameror. Det kan gälla såväl centrala Umeå som andra stadsdelar i kommunen. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka tryggheten då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen. Kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men det är ett värdefullt komplement. Uppsala, Nacka, Trosa och Malmö är några exempel på kommuner som använder kamerabevakning för att skapa trygghet och förebygga brott. Vi vill att särskilt brottsutsatta platser i Umeå ska kamerabevakas. Kommunens kamerabevakning ska vara ett komplement till de områden som polisen övervakar med kamera.

Tekniska nämnden bör få i uppdrag att ta fram ett heltäckande program över hur kamerabevakning ska användas på särskild brottsutsatta platser för att minska brottslighet och skapa ökad trygghet på offentliga platser i Umeå. Programmet ska tas fram i dialog med Polismyndigheten för att kameror ska sättas upp där behovet är som störst

1 kommentar

M: Umeå ska till topp 10 i lokalt företagsklimat!

Av , , Bli först att kommentera 7
Moderaternas mål är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. I år hamnade Umeå på plats 167 av 290 kommuner när det gäller lokalt företagsklimat. Företag skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter till Umeå och övriga delar av landet. Vår välfärd bygger på framgångsrika företag. 4 av 5 jobb skapas dessutom i småföretag.
Vi moderater vill göra betydligt mer för ett positivt företagsklimat i Umeå:
✅ Kortare handläggningstider.
✅ Bättre dialog med lokala företagare.
✅ Inför Rättviksmodellen, som bl.a. innebär att kommunal tillsyn faktureras i efterhand och präglas av dialog.
✅ Sänkt kommunalskatt.
✅ Öka bostadsbyggandet.
✅ Förbättra service och bemötande.
✅ Inför utmaningsrätt.
✅ Utred förekomsten av s.k. osund konkurrens.
✅ Ge UPAB i uppdrag att erbjuda avgiftsfri parkering i centrum, initialt på lördagar.
✅ Försvara valfriheten inom skola, vård och omsorg.
Bli först att kommentera

Skatter behöver sänkas!

Av , , 2 kommentarer 9

Skatter behöver sänkas – och det gäller även i Umeå. Moderaterna i Umeå föreslår sänkt kommunalskatt inför 2021.

2 kommentarer

M i Umeå: Satsningar på skola och äldre, sänkt skatt och besparingar på kulturen

Av , , 1 kommentar 6

Igår presenterade de flesta parterna sina budgetalternativ i samband med kommunstyrelsens sammanträde. Bifogar nedan det pressmeddelande som Moderaterna skickade ut.

Pressmeddelande

 

M-budget: Satsningar på skola och äldre, sänkt skatt och besparingar på kulturen

 

Under måndagen presenterade Moderaterna i Umeå sin alternativa budget för Umeå kommun år 2021. Den innehåller tydliga satsningar på äldre och skola, sänkt kommunalskatt, neddragningar på kulturens område och hårdare kontroller av försörjningsstöd.

Äldrenämnden får en ramhöjning med 80 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden får en ramhöjning med 120 miljoner kr. Det är större satsningar på dessa områden än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade för en vecka sedan.

– För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Detta är betydande satsningar, som innebär ökad trygghet och bättre omsorg för våra äldre. Samtidigt möjliggör det viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan, säger kommunalrådet Anders Ågren (M) i en kommentar.

I Moderaternas budgetförslag sparar man samtidigt på kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen jämfört med S/MP-förslaget. Det frigör ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 15 öre.

– Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga! Vi är sämst av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Det är människor med små inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt, fortsätter Ågren (M).

Moderaterna vill tydligt dra ned på kulturens område och föreslår bland annat att minska stödet till kulturföreningar och festivaler, avveckla stödet till Kvinnohistoriskt Museum, samt avveckla stöd till Guitars genom minskat bidrag till Umeå Folkets Hus. Kommunstyrelsen får också se sin ram minskas betydligt.

Moderaterna vill även införa hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Detta görs i flera kommuner i landet, däribland Sundbyberg, för att motverka bidragsfusk. Resultatet i Sundbyberg var att en av fyra inte hade rätt till bidrag. I Södertälje har man genom en rad åtgärder lyckats minska försörjningsstödet med hälften. Förslaget innebär att kostnaderna för försörjningsstöd bedöms kunna minska påtagligt även i Umeå, vilket innebär att ramen för individ- och familjenämnden inte räknas upp lika mycket som i S/MP-förslaget.

– Runt om i Sverige rapporteras om omfattande fusk med bidragssystemen. Att stoppa fusk med välfärdssystemen, däribland sådant som har koppling till organiserad brottslighet, måste ha hög prioritet. Vi har föreslagit det tidigare, men blivit nedröstade. Nu är det hög tid att även Umeå kommun tar sitt ansvar för skattebetalarnas pengar, säger Ågren i en kommentar(M).

Anders Ågren lyfter fram förslag för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå som särskilt viktiga.

– Moderaterna är partiet för lag och ordning. För att öka tryggheten i Umeå föreslår vi exempelvis införande av kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser, kommunala ordningsvakter och flexibla busstopp, säger Ågren (M).

Sedan tidigare har de fyra borgerliga partierna i Umeå presenterat elva gemensamma förslag inför det kommande budgetfullmäktigesammanträdet.

Utöver de konkreta budgetsiffrorna och de gemensamma alliansförslagen, föreslår Moderaterna 65 olika uppdrag i övrigt. Bland dessa kan nämnas:

– införande av betyg i åk 4 på kommunala skolor.

– återinförande av friskvårdstimme för alla kommunanställda.

– tiggeriförbud inom centrumfyrkanten.

– att samarbetet med Fairtrade ska avbrytas.

– försäljning av samtliga kommunala lägenheter i Hemavan.

– krafttag mot narkotika, genom bl.a. frivilliga drogtester på Umeås gymnasieskolor.

– införande av språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket.

1 kommentar

M-budget: Satsningar på skola och äldre, sänkt skatt, besparingar på kulturen och hårdare kontroll av bl.a. försörjningsstöd

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag har jag presenterat Moderaternas alternativa budget för Umeå kommun år 2021. Den innehåller tydliga satsningar på äldre och skola, sänkt kommunalskatt, neddragningar på kulturens område och hårdare kontroller av försörjningsstöd.

Äldrenämnden får en ramhöjning med 80 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden får en ramhöjning med 120 miljoner kr. Det är större satsningar på dessa områden än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade för en vecka sedan.

För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Detta är betydande satsningar, som innebär ökad trygghet och bättre omsorg för våra äldre. Samtidigt möjliggör det viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan.

I Moderaternas budgetförslag sparar vi samtidigt på kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen jämfört med S/MP-förslaget. Utöver satsningar på kärnverksamheten, så frigör det ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 15 öre.

Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga! Vi är sämst av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Det är människor med små inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt.

Moderaterna vill tydligt dra ned på kulturens område och föreslår bland annat att minska stödet till kulturföreningar och festivaler, avveckla stödet till Kvinnohistoriskt Museum, samt avveckla stöd till Guitars genom minskat bidrag till Umeå Folkets Hus. Kommunstyrelsen får också se sin ram minskas betydligt.

Moderaterna vill även införa hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Detta görs i flera kommuner i landet, däribland Sundbyberg, för att motverka bidragsfusk. Resultatet i Sundbyberg var att en av fyra inte hade rätt till bidrag. I Södertälje har man genom en rad åtgärder lyckats minska försörjningsstödet med hälften. Förslaget innebär att kostnaderna för försörjningsstöd bedöms kunna minska påtagligt även i Umeå, vilket innebär att ramen för individ- och familjenämnden inte räknas upp lika mycket som i S/MP-förslaget.

Runt om i Sverige rapporteras om omfattande fusk med bidragssystemen. Att stoppa fusk med välfärdssystemen måste ha hög prioritet.

Vi har även presenterat ett antal konkreta förslag för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå.  Moderaterna är partiet för lag och ordning. För att öka tryggheten i Umeå föreslår vi exempelvis införande av kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser, kommunala ordningsvakter och flexibla busstopp.

Sedan tidigare har de fyra borgerliga partierna i Umeå presenterat elva gemensamma förslag inför det kommande budgetfullmäktigesammanträdet.

Utöver de konkreta budgetsiffrorna och de gemensamma alliansförslagen, har jag idag redovisat Moderaterna 65 olika uppdrag i övrigt.

Bland dessa kan nämnas:

– införande av betyg i åk 4 på kommunala skolor.

– återinförande av friskvårdstimme för alla kommunanställda.

– tiggeriförbud inom centrumfyrkanten.

– att samarbetet med Fairtrade ska avbrytas.

– försäljning av samtliga kommunala lägenheter i Hemavan.

– krafttag mot narkotika, genom bl.a. frivilliga drogtester på Umeås gymnasieskolor.

– införande av språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket.

Bli först att kommentera