Förslag för ett bättre företagsklimat i Umeå

Företagen i Umeå och deras 33 748 anställda bidrar tillsammans med omkring 9,3 miljarder i skatt till det offentliga varje år. Om alla företag med minst en anställd i Umeå skulle anställa en person till genererar det skatteintäkter som motsvarar 2882 förskoleplatser och 771 gymnasielärare. Samtidigt har 12 procent av företagarna i Umeå någon gång övervägt att flytta sitt företag till en kommun med ett bättre företagsklimat (Svenskt Näringsliv, maj 2020).

Förutsägbarhet, långsiktighet och tydlighet är tre nycklar till ett starkare företagsklimat. De privata företagen är grunden för att kommuner och regioner i nästa led ska kunna satsa pengar på välfärden. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet.

I Svenskt Näringslivs kommunranking erhåller Umeå kommun dåliga placeringar år efter år. En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, service och bemötande samt negativ attityd bland politiker till företagande är sådant som sticker ut. Umeå kommun ökade förvisso 27 placeringar år 2020 till plats 167 av landets 290 kommuner.

I undersökningen som SKR gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2019 – hamnar Umeå kommun på plats 126 av de sammanlagt 173 kommuner som ingått i rankingen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så är Umeå på plats 50 av 62 kommuner. Detta duger naturligtvis inte.

SKR:s öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Vi ser förvisso för Umeå kommun en förbättring i resultatet från 66 till 71 gällande NKI Totalt mellan åren 2018 och 2019. Det är positivt, men inte tillräckligt. Detta understryker och bekräftar bara vad Moderaterna under lång tid påtalat i Umeå.

Det finns mycket att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna. Inom exempelvis näringslivsavdelningen på Umeå kommun finns det hög kompetens, ett brett engagemang och en stark förståelse för företagandets villkor. Men tyvärr är denna insikt inte lika påtagligt närvarande i exakt alla delar av Umeå kommuns olika verksamheter. Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat. För att nå kommunens tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen, främst inom tjänstesektorn.

Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. När lokala företagare får frågan om vad som borde förbättras är de främsta svaren (presenterad maj 2020): Ökad förståelse från politiker och tjänstemän (50%), snabbare handläggning (46%), bättre dialog med kommunen (45%), fler bostäder (44%), förbättrad kommunal upphandling (37%). Således åtgärder vi till stor del själva råder över inom kommunen.

Vi moderater vill göra betydligt mer för ett positivt företagsklimat i Umeå, däribland:

– Kortare handläggningstider.

– Bättre dialog med lokala företagare.

– Inför Rättviksmodellen, som bl.a. innebär att kommunal tillsyn faktureras i efterhand och präglas av dialog.

– Sänkt kommunalskatt.

– Öka bostadsbyggandet.

– Förbättra service och bemötande.

– Inför utmaningsrätt.

– Utred förekomsten av s.k. osund konkurrens.

– Ge UPAB i uppdrag att erbjuda avgiftsfri parkering i centrum, initialt på lördagar.

– Försvara valfriheten inom skola, vård och omsorg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.