Bekämpa islamism, nazism och extremvänster!

Demokratin i Sverige hotas från olika håll. Hoten kommer från islamister, nazister och extremvänster. Alla politiska partier måste nu tydligt stå upp för demokratin, och visa enad front mot extremism.

Antidemokratiska och våldsbejakande organisationer måste bekämpas på alla nivåer. Det öppna samhället måste skyddas från extremister som missbrukar vår frihet.

I Sverige råder religionsfrihet, såväl till sin egen religion som från all religion. Islamisters mål är att religionen ska styra hela samhället. Det måste stoppas. Moderaterna har nyligen presenterat ett samlat åtgärdspaket mot politisk och våldsbejakande islamism i Sverige.

Bland förslagen:

– Återkalla medborgarskap – utländska extremister ska inte vara välkomna i Sverige. Den som har dubbla medborgarskap och begår terrorbrott ska bli av med sitt svenska.

– Utvisa fler säkerhetshot – utländska medborgare som utgör säkerhetshot ska utvisas från Sverige, och utvisningarna ska verkställas.

– Neka extremister inträde i Sverige – och upprätta en spärrlista inom EU mot radikala islamister, vit makt-förespråkare och andra som uppmanar till terror.

– Motverka radikalisering i skolan – Skolverket behöver ta fram ett effektivt stödmaterial att använda i undervisningen. Hot och våld mot skolpersonal ska definieras som ett eget brott.

– Stoppa utbetalningar av skattepengar till extremister.

Moderaterna har sedan tidigare föreslagit att det ska bli straffbart att delta i våldsbejakande organisationers verksamhet. Ett sådant förbud skulle i praktiken innebära att våldsbejakande organisationer som NMR skulle få svårt att fortsätta bedriva sin verksamhet.

När demokratin hotas – då måste demokratin slå tillbaka. Oavsett om det gäller islamister, nazister eller extremvänster.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.